Từ ngày 1.8.2021, không yêu cầu chứng chỉ ngoại ngữ, tin học đối với công chức hành chính, văn thư

1 Thanh Niên Online

Đánh giá tác giả

Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư 02/2021/TT-BNV cho biết không còn quy định yêu cầu về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học trong tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng đối với công chức hành chính.
Ngày 11.6, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư 02/2021/TT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư. Trong đó, Thông tư 02/2021/TT-BNV cho biết không còn quy định yêu cầu về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học trong tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng đối với công chức hành chính.
Hiện hành, Thông tư 11/2014/TT-BNV, Thông tư 14/2014/TT-BNV yêu cầu về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học trong tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng đối với công chức hành chính.
Thông tư 02/2021/TT-BNV có hiệu lực kể từ ngày 1.8.2021 yêu cầu công chức hành chính có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ phù hợp tùy theo yêu cầu trong tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của từng ngạch, cụ thể như sau:
Ngạch Chuyên viên cao cấp cần có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 4 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam hoặc sử dụng được tiếng dân tộc thiểu số đối với công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu của vị trí việc làm.
Ngạch Chuyên viên chính; ngạch Chuyên viên cần có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam hoặc sử dụng được tiếng dân tộc thiểu số đối với công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu của vị trí việc làm.
Ngạch Cán sự; ngạch Nhân viên; ngạch Văn thư viên; ngạch Văn thư viên trung cấp cần sử dụng thành thạo các phương tiện, thiết bị kỹ thuật phục vụ yêu cầu nhiệm vụ.
Liên quan Thông tư 02/2021/TT-BNV của Bộ Nội vụ, ngạch Văn thư viên chính cần có khả năng tổ chức lao động trong hoạt động văn thư; sử dụng thành thạo hệ thống quản lý tài liệu điện tử; có kỹ năng kiểm soát việc bảo đảm tuân thủ đúng thể thức, quy trình, thủ tục, thẩm quyền ban hành văn bản hành chính theo quy định của pháp luật...

Bình luận

User
Gửi bình luận
Thuan Trinh

Thuan Trinh

kHI HỌC XONG THÌ PHẢI CÓ MỚI đủ loại này mới cho tốt nghiệp chứ, Còn không thì phải học tại cơ sở đào tạo, nhưng lại khoo6ng làm thì chất lượng thấp , nên văn thư đánh máy nhầm ? hay thủ trưởng mắt kém, yếu sức.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU