T.Ư giới thiệu nhân sự lãnh đạo chủ chốt với số phiếu tập trung cao rất cao

0 Thanh Niên Online

Đánh giá tác giả

T.Ư đã bỏ phiếu giới thiệu nhân sự ứng cử các chức danh Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội với số phiếu tập trung rất cao.
Tổng bí thư, Chủ tịch nước phát biểu bế mạc hội nghị /// Ảnh Nhật Bắc Tổng bí thư, Chủ tịch nước phát biểu bế mạc hội nghị - Ảnh Nhật Bắc
Tổng bí thư, Chủ tịch nước phát biểu bế mạc hội nghị
Ảnh Nhật Bắc
Sau hơn 1 ngày làm việc, Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành T.Ư Đảng khoá XIII đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và bế mạc vào sáng 9.3.
Phát biểu bế mạc hội nghị, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho biết, cho biết, trên cơ sở quán triệt và thực hiện nhất quán Phương hướng công tác nhân sự do Đại hội XIII của Đảng thông qua; căn cứ vào thực tế đội ngũ cán bộ hiện có và yêu cầu về nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức bộ máy các cơ quan nhà nước, kết hợp yêu cầu trước mắt với việc chuẩn bị cho các khoá tiếp theo, bảo đảm tính kế thừa và phát triển; Ban Chấp hành T.Ư đã dân chủ thảo luận, xem xét kỹ lưỡng, lựa chọn phương án hợp lý nhất trong điều kiện có thể và đã đạt được sự nhất trí rất cao.
Ban Chấp hành T.Ư khẳng định, cần sớm kiện toàn, sắp xếp lại các chức danh lãnh đạo cơ quan nhà nước một cách đồng bộ, đáp ứng kịp thời yêu cầu triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; nhất trí cho thực hiện việc kiện toàn các chức danh lãnh đạo các cơ quan nhà nước tại Kỳ họp thứ 11 Quốc hội khoá 14 theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.
Tại hội nghị lần này, theo Quy chế làm việc, T.Ư đã bỏ phiếu giới thiệu nhân sự ứng cử các chức danh Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội là những chức danh lãnh đạo chủ chốt của Nhà nước với số phiếu tập trung rất cao.
Bên cạnh đó, Bộ Chính trị đã báo cáo xin ý kiến T.Ư trước khi Bộ Chính trị chính thức giới thiệu nhân sự đối với các chức danh khác để Quốc hội xem xét, bầu hoặc phê chuẩn theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.
T.Ư giới thiệu nhân sự lãnh đạo chủ chốt với số phiếu tập trung cao rất cao - ảnh 1

Hội nghị T.Ư 2 khóa XIII bế mạc sau hơn 1 ngày làm việc

Ảnh Nhật Bắc

Căn cứ kết quả biểu quyết và giới thiệu nhân sự của Ban Chấp hành T.Ư, Bộ Chính trị sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng tiếp thu ý kiến của T.Ư, hoàn chỉnh phương án giới thiệu nhân sự ứng cử các chức danh lãnh đạo các cơ quan nhà nước để chuẩn bị trình Quốc hội, vừa bảo đảm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý cán bộ trong hệ thống chính trị, vừa đúng với các quy định của Hiến pháp và pháp luật về tổ chức của các cơ quan nhà nước.
"Có thể nói, đây là một bước quan trọng trong việc bố trí, sắp xếp, kiện toàn đội ngũ cán bộ của hệ thống chính trị trong nhiệm kỳ này và cho chúng ta thêm kinh nghiệm để tiến hành các bước tiếp theo", Tổng bí thư, Chủ tịch nước cho hay.

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU