Trình Đề án Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc

0 Thanh Niên
Tiếp tục chương trình làm việc Hội nghị T.Ư 10 (khóa XI), sáng 9.1, BCH T.Ư Đảng tiến hành phiên họp toàn thể tại hội trường thảo luận về dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 trình Đại hội XII của Đảng. 

Tiếp tục chương trình làm việc Hội nghị T.Ư 10 (khóa XI), sáng 9.1, BCH T.Ư Đảng tiến hành phiên họp toàn thể tại hội trường thảo luận về dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 trình Đại hội XII của Đảng. Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng điều hành phiên họp thảo luận.

Chiều cùng ngày, BCH T.Ư Đảng làm việc tại hội trường. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh điều hành phiên họp. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đọc Tờ trình của Ban Cán sự Đảng Chính phủ về Đề án tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Ủy viên T.Ư Đảng, Phó thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đọc Tờ trình của Ban Cán sự Đảng Chính phủ về Đề án Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025.
Sau đó, T.Ư về tổ nghiên cứu thảo luận về 2 đề án trên.

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU