Tổng bí thư: Tiếp tục kiện toàn lãnh đạo các cơ quan của T.Ư Đảng

0 Thanh Niên Online

Đánh giá tác giả

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, ngoài công tác nhân sự cấp cao, tại Kỳ họp thứ 11 của QH, sẽ tiếp tục kiện toàn lãnh đạo cơ quan T.Ư Đảng, ban cán sự đảng và đảng đoàn ở những nơi nhân sự thay đổi.
Các đại biểu dự Hội nghị T.Ư 2 khóa XIII /// Ảnh Nhật Bắc Các đại biểu dự Hội nghị T.Ư 2 khóa XIII - Ảnh Nhật Bắc
Các đại biểu dự Hội nghị T.Ư 2 khóa XIII
Ảnh Nhật Bắc

Không nhất thiết phải ban hành nhiều nghị quyết

Phát biểu bế mạc Hội nghị T.Ư 2 khóa XIII sáng nay, 9.3, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho biết, T.Ư cơ bản tán thành với Tờ trình và Dự thảo Chương trình làm việc; cho rằng dự thảo được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng; nội dung khá toàn diện, cơ bản thể hiện được chủ đề, tư tưởng chỉ đạo và các nhiệm vụ trọng tâm do Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đề ra.
Những vấn đề đưa vào chương trình toàn khoá là những vấn đề quan trọng và cần thiết nhất, nhằm tập trung thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
T.Ư nhấn mạnh, việc xác định nội dung chương trình toàn khoá cần bám sát Nghị quyết và các văn kiện của Đại hội XIII, tập trung cụ thể hoá và chỉ đạo thực hiện sáu nhiệm vụ trọng tâm và những vấn đề thực tiễn bức thiết đặt ra, những khó khăn cần tháo gỡ, giải quyết; những khâu đột phá, các nhiệm vụ trọng yếu như: tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 khoá XI, khoá XII về xây dựng Đảng, giữ vững bản chất cách mạng trong sáng của Đảng. Xây dựng tổ chức bộ máy của toàn hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh; làm tốt công tác cán bộ, nhất là ở cấp chiến lược; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế...
Tổng bí thư: Tiếp tục kiện toàn lãnh đạo các cơ quan của T.Ư Đảng - ảnh 1

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc hội nghị

Ảnh Nhật Bắc

Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, tuỳ tình hình cụ thể, Bộ Chính trị cần xem xét, cân nhắc để kịp thời có những bổ sung, điều chỉnh phù hợp. Đối với những vấn đề lớn, quan trọng đã được xác định rõ về chủ trương, định hướng chính sách trong Văn kiện Đại hội XIII và các nghị quyết của các khoá trước vẫn còn giá trị, hiệu lực, thì tiếp tục chỉ đạo thực hiện hoặc định kỳ sơ kết, tổng kết, ban hành kết luận; không nhất thiết phải ban hành nhiều nghị quyết; nghị quyết phải bảo đảm ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, nội dung thiết thực, có giải pháp khả thi và xác định thời gian, lộ trình thực hiện.
Để thực hiện tốt chương trình làm việc toàn khoá đã được T.Ư thông qua, ngay sau Hội nghị này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho biết, Bộ Chính trị sẽ chỉ đạo khẩn trương nghiên cứu, xây dựng kế hoạch triển khai một cách nghiêm túc; phân công rõ ràng các tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm chuẩn bị các đề án cụ thể.

Bảo đảm sự thông suốt, liên tục của toàn hệ thống chính trị

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cũng cho biết, tại hội nghị này, Bộ Chính trị đã báo cáo Ban Chấp hành T.Ư những công việc quan trọng mà Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị T.Ư 1 đến Hội nghị T.Ư 2 khoá XIII.
Ban Chấp hành T.Ư khẳng định, trong thời gian chỉ hơn một tháng kể từ sau Hội nghị T.Ư 1 đến nay, Bộ Chính trị đã tích cực, khẩn trương triển khai nhiều công việc quan trọng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, trong đó có việc chuẩn bị nghiêm túc, chu đáo, kỹ lưỡng các nội dung để trình Hội nghị T.Ư 2, bảo đảm cho hội nghị thành công tốt đẹp.
Tổng bí thư: Tiếp tục kiện toàn lãnh đạo các cơ quan của T.Ư Đảng - ảnh 2

Hội nghị T.Ư 2 bế mạc sau hơn 1 ngày làm việc

Ảnh Nhật Bắc

T.Ư yêu cầu, sau hội nghị này, Bộ Chính trị cần khẩn trương chỉ đạo triển khai các công việc theo chương trình toàn khoá mà T.Ư đã thông qua, trong đó có việc chuẩn bị các nội dung của các Hội nghị T.Ư tiếp theo trong năm 2021.
Khẳng định với những kết quả đã đạt được, Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành T.Ư khoá XIII đã thành công tốt đẹp, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, sau hội nghị này, cùng với việc lãnh đạo thực hiện tốt công tác nhân sự cấp cao tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khoá 14, cần tiếp tục kiện toàn lãnh đạo các cơ quan của T.Ư Đảng, các ban cán sự đảng và đảng đoàn ở những nơi có sự thay đổi nhân sự, bảo đảm sự thông suốt, liên tục trong các hoạt động của toàn hệ thống chính trị.
Bên cạnh đó, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai việc nghiên cứu, quán triệt, xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, gắn với việc lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, đối ngoại... đồng thời tiếp tục chuẩn bị chu đáo để tiến hành thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá 15 và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU