Tổ chức học tập, tuyên truyền, triển khai Nghị quyết Đại hội XIII

0 Thanh Niên

Đánh giá tác giả

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng vừa thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành Chỉ thị về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
Theo đó, Bộ Chính trị nhấn mạnh, công tác tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII phải được tiến hành khẩn trương, nghiêm túc, chất lượng; kết hợp tự nghiên cứu với nghe phổ biến, quán triệt; nhấn mạnh, làm rõ những vấn đề mới, cốt lõi; nêu cao trách nhiệm của báo cáo viên, người đứng đầu cấp ủy trong báo cáo truyền đạt nghị quyết, cũng như cán bộ, đảng viên trong học tập nghị quyết, đặc biệt là sự nêu gương của cán bộ chủ chốt các cấp.
Cụ thể, Ban Bí thư T.Ư Đảng chủ trì tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc về nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII. Báo cáo viên là các ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư khóa XIII. Thời gian hoàn thành trong tháng 3.2021.
Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì, phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức các hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII cho lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản; lãnh đạo các hội văn học, nghệ thuật, hội khoa học, kỹ thuật và các văn nghệ sĩ, trí thức; đội ngũ giảng viên lý luận chính trị các học viện, các trường ĐH, cao đẳng. Thời gian hoàn thành các hội nghị vào cuối quý 2/2021. Hội nghị dành cho báo cáo viên nòng cốt của các cấp ủy trực thuộc T.Ư thực hiện trong quý 1/2021.
Các tỉnh ủy, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc T.Ư chỉ đạo tổ chức các hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII cho từng đối tượng cụ thể, từ tỉnh tới cơ sở, những cán bộ, đảng viên chưa được tham gia học tập tại hội nghị do Ban Bí thư T.Ư Đảng tổ chức. Bí thư cấp ủy, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trực tiếp làm báo cáo viên. Thời gian hoàn thành các hội nghị trong quý 2/2021.

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU