Thực hiện chức năng phản biện của báo chí trên tinh thần khoa học, xây dựng

0
Ngày 19.3.2013, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo T.Ư phối hợp với Bộ Thông tin - Truyền thông, Hội Nhà báo VN tổ chức Hội nghị Cán bộ báo chí toàn quốc triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2013.

Tham dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Đinh Thế Huynh cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể, cơ quan T.Ư, đại diện thường trực các tỉnh, thành ủy cùng hơn 500 đại biểu là lãnh đạo các cơ quan, chỉ đạo, quản lý, chủ quản báo chí, cơ quan báo chí cả nước.

 

Tính đến tháng 2.2013, có 812 cơ quan báo chí in trên cả nước với 1.084 ấn phẩm; 74 báo, tạp chí điện tử; 336 mạng xã hội, 1.174 trang thông tin điện tử tổng hợp; có 67 đài phát thanh, truyền hình T.Ư và địa phương, 172 kênh chương trình phát thanh và truyền hình quảng bá, gồm 99 kênh truyền hình, 73 kênh phát thanh... Cả nước có gần 17.000 nhà báo được cấp thẻ hành nghề.

Hội nghị nghe Báo cáo tình hình công tác báo chí năm 2012, các tháng đầu năm 2013; nghe các tham luận của đại biểu đại diện các ban, bộ, ngành, đoàn thể, cơ quan chủ quản báo chí, cơ quan báo chí cả nước.

Năm 2012, tình hình quốc tế và trong nước diễn biến phức tạp, nhiều khó khăn. Trong bối cảnh đó, các cơ quan báo chí đã nêu cao trách nhiệm chính trị, tuyên truyền kịp thời, có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, các nghị quyết của T.Ư, Quốc hội, Chính phủ về chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, đối ngoại... Đặc biệt là việc tập trung cao độ tuyên truyền triển khai Nghị quyết Hội nghị T.Ư 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; tuyên truyền lấy ý kiến nhân dân vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992. Báo chí tiếp tục phát huy vai trò tích cực trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và các tệ nạn xã hội; đấu tranh phản bác thông tin sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị; tuyên truyền bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ, biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc và công tác đối ngoại.

Hội nghị phân tích, làm rõ những hạn chế, thiếu sót chủ yếu trong công tác báo chí năm 2012; khuynh hướng thoát ly tôn chỉ, mục đích, “thương mại hóa”, chậm được khắc phục; chưa quan tâm đầy đủ nhiệm vụ phát hiện biểu dương nhân tố tích cực, điển hình tiên tiến; nội dung một số ấn phẩm phụ thiếu thiết thực, thiếu tầm văn hóa; công tác đấu tranh, phản bác các thông tin và luận điệu sai trái, thù địch chưa thật sự sắc bén, đồng bộ; vai trò của nhiều cơ quan chủ quản chưa được phát huy; cơ quan chỉ đạo, quản lý các cấp chưa bám sát những diễn biến phong phú, đa dạng, đồng thời cũng rất phức tạp trong đời sống thông tin, báo chí; công tác quy hoạch hệ thống báo chí chưa được triển khai tốt...

Hội nghị thảo luận, đánh giá tình hình, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ công tác báo chí năm 2013 đẩy mạnh tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội và Chính phủ; tuyên truyền sửa đổi Hiến pháp năm  1992, sửa đổi luật Đất đai, Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tuyên truyền giải pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội, tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng; tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, các hiện tượng tiêu cực xã hội; thực hiện tốt chức năng phản biện trên tinh thần khoa học, xây dựng; tích cực, chủ động đấu tranh phản bác thông tin, luận điệu sai trái; mở rộng giao lưu quốc tế và truyền thông; tổ chức các hoạt động xã hội thiết thực, hiệu quả; phối hợp tốt hơn giữa các ngành, các cấp, các cơ quan liên quan trong việc cung cấp, trao đổi thông tin...

Thực hiện chức năng phản biện của báo chí trên tinh thần khoa học, xây dựng
Tổng biên tập Báo Thanh Niên (thứ 3 từ trái qua) nhận bằng khen tại hội nghị - Ảnh: Trường Sơn

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh biểu dương những nỗ lực, thành tích của báo chí nước ta trong năm 2012; nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm của công tác thông tin, tuyên truyền trên báo chí năm 2013.

Ban Tuyên giáo T.Ư, Bộ Thông tin - Truyền thông đã khen thưởng một số đơn vị, cơ quan báo chí có thành tích xuất sắc trong công tác thông tin, tuyên truyền các sự kiện, nhiệm vụ chính trị, kinh tế; tổ chức tốt các hoạt động xã hội thiết thực, giàu ý nghĩa năm 2012.

Kết luận hội nghị, ông Đinh Thế Huynh - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư phân tích, nhấn mạnh, làm rõ thêm một số nội  dung cần quan tâm, nhất là những giải pháp cơ bản triển khai nhiệm vụ trọng tâm của các cơ quan lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, cơ quan chủ quản, cơ quan báo chí trong năm 2013; những vấn đề về cơ chế, chính sách tạo điều kiện cho báo chí hoạt động, phát triển, đáp ứng tốt hơn nữa yêu cầu, nhiệm vụ mới. Theo đó, các cơ quan báo chí cần làm tốt hơn công tác dự báo, phân tích, xử lý thông tin nhất là những thông tin quan trọng, phức tạp, nhạy cảm; thực hiện tốt chức năng định hướng dư luận.

Ông Đinh Thế Huynh cũng yêu cầu việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng, thực hiện các đề tài, đề án, quy hoạch trong lĩnh vực báo chí cùng các cơ chế, chính sách nhằm tạo điều kiện cho báo chí hoạt động, phát triển tốt nhất.

Trường Sơn

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU