Thực hành dân chủ, đấu tranh phòng chống tham nhũng

0 Thanh Niên

Đánh giá tác giả

Sau 3 ngày diễn ra, ngày 20.9, Đại hội MTTQ VN khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024 họp bế mạc, hiệp thương cử Ủy ban T.Ư MTTQ VN, Đoàn Chủ tịch và thông qua nghị quyết đại hội.
Ông Trần Thanh Mẫn (bìa trái) chia tay các vị không tiếp tục tham gia Ủy ban T.Ư MTTQ khóa IX  /// Ngọc Thắng Ông Trần Thanh Mẫn (bìa trái) chia tay các vị không tiếp tục tham gia Ủy ban T.Ư MTTQ khóa IX - Ngọc Thắng
Ông Trần Thanh Mẫn (bìa trái) chia tay các vị không tiếp tục tham gia Ủy ban T.Ư MTTQ khóa IX
Ngọc Thắng
* Ông Trần Thanh Mẫn tái đắc cử chức Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN khóa IX
Trong phiên họp sáng 20.9, đại hội đã hiệp thương cử Ủy ban T.Ư MTTQ VN khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Trong tờ trình về số lượng, cơ cấu thành phần Ủy ban T.Ư MTTQ VN khóa IX, Phó chủ tịch chuyên trách MTTQ VN khóa VIII Nguyễn Hữu Dũng cho biết, số lượng ủy viên Ủy ban T.Ư MTTQ VN khóa IX được giữ nguyên như khóa VIII là 385 người, đại hội hiệp thương cử 374 người, 11 người còn thiếu sẽ kiện toàn trong nhiệm kỳ.
Ngay sau đó, Ủy ban T.Ư MTTQ VN tiến hành họp Hội nghị lần thứ nhất để hiệp thương cử Đoàn Chủ tịch và các chức danh trong Ban Thường trực khóa IX.
Báo cáo kết quả hội nghị trước đại hội, ông Nguyễn Hữu Dũng cho biết Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN khóa IX gồm 62 người, trong đó, đại diện các tổ chức thành viên có 24 vị; cá nhân tiêu biểu có 27 vị; cán bộ chuyên trách mặt trận có 11 vị.
Tại hội nghị, ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN khóa VIII, tiếp tục được tín nhiệm cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN khóa IX. Ông Hầu A Lềnh được cử giữ chức Phó chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban T.Ư MTTQ VN. Bốn phó chủ tịch chuyên trách khác cũng là các phó chủ tịch của nhiệm kỳ VIII, gồm các ông, bà: Ngô Sách Thực, Nguyễn Hữu Dũng, Phùng Khánh Tài và Trương Thị Ngọc Ánh. Theo điều lệ, ông Trần Thanh Mẫn, ông Hầu A Lềnh và 4 phó chủ tịch chuyên trách nằm trong Ban Thường trực Ủy ban T.Ư MTTQ VN. Ngoài ra, hội nghị cũng hiệp thương cử 6 phó chủ tịch không chuyên trách.
Lời kêu gọi của đại hội MTTQ VN lần thứ IX do ông Trần Thanh Mẫn trình bày sau đó đã khẳng định, đại hội kêu gọi toàn thể đồng bào, cán bộ, chiến sĩ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài hãy phát huy cao độ lòng yêu nước, ý chí quyết tâm, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, chung sức, đồng lòng xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc VN XHCN.
“Thực hành dân chủ gắn liền với kỷ luật, kỷ cương; nâng cao hơn nữa hiệu quả giám sát và phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Thống nhất ý chí và hành động, kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc; góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước”, ông Mẫn kêu gọi.

50% ủy viên Ủy ban, 16% thành viên Đoàn Chủ tịch T.Ư MTTQ VN là người ngoài Đảng

Về cơ cấu, tỷ lệ ủy viên Ủy ban T.Ư MTTQ VN khóa IX là người ngoài Đảng có 187 người (chiếm 50%); là nữ có 80 người (chiếm 21,3%); là người dân tộc thiểu số 98 người (chiếm 26,2%); đại biểu tôn giáo có 84 người (chiếm 17,1%); đại biểu có trình độ đại học trở lên 301 người (80,1%). Đại biểu dưới 40 tuổi có 44 người (chiếm 11,7%), từ 44 - 60 tuổi có 182 người (chiếm 48,8%), trên 60 tuổi có 148 người (chiếm 39,5%).
Trong số 62 thành viên Đoàn Chủ tịch có 52 người tái cử, 10 người mới. Số thành viên ngoài Đảng gồm 10 người (chiếm 16%); dân tộc thiểu số 11 người, đại diện các tổ chức tôn giáo có 5 người. Về trình độ, có 11 người là tiến sĩ, 22 người là thạc sĩ, 29 người có trình độ đại học và tương đương.

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU