Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trả lời chất vấn Quốc hội

0
(TNO) Sáng nay, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, thay mặt Chính phủ, đã báo cáo giải trình thêm về một số nội dung thuộc 3 nhóm vấn đề mà nhiều đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và cử tri cả nước quan tâm, chất vấn và cũng là những công việc mà Chính phủ sẽ tập trung chỉ đạo thực hiện. >> Toàn văn báo cáo giải trình của Thủ tướng

>> Các thành viên Chính phủ trả lời chất vấn: “Bệnh di căn” chạy chức chạy quyền
>> Cam kết giúp nông dân không bị ép giá
>> Thống đốc lúng túng với ngoại tệ và nông dân
>> Bộ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông: Sóng di động không gây hại cho sức khỏe

Tại kỳ họp này đã có 112 ĐBQH gửi 254 chất vấn đến Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các thành viên Chính phủ.

Hai ngày qua, đã có 4 thành viên Chính phủ là Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Giàu, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Lê Doãn Hợp, Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng và Bộ trưởng Nội vụ Trần Văn Tuấn trả lời chất vấn QH.

Trong báo cáo giải trình của Thủ tướng, 3 nhóm vấn đề mà nhiều ĐBQH và cử tri cả nước quan tâm, chất vấn và cũng là những công việc mà Chính phủ sẽ tập trung chỉ đạo thực hiện là:

Nhóm vấn đề thứ nhất: Về các giải pháp nhằm phục hồi tăng trưởng, giữ ổn định kinh tế vĩ mô, không để lạm phát cao trở lại và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

Nhóm vấn đề thứ hai: Tập trung chỉ đạo giải quyết một số vấn đề bức xúc xã hội.

Nhóm vấn đề thứ ba: Làm tốt công tác chỉ đạo điều hành tổ chức thực hiện.

Làm tốt công tác chỉ đạo điều hành tổ chức thực hiện

Thực tiễn và kinh nghiệm chỉ đạo điều hành tổ chức thực hiện những năm vừa qua, đặc biệt là trong 2 năm đầy khó khăn 2008 - 2009 cho thấy, cùng với những cơ chế, chính sách, giải pháp phù hợp, cần phải có sự chỉ đạo điều hành tổ chức thực hiện quyết liệt, nhạy bén và kịp thời. Mặt khác, yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội cũng đang đặt ra đòi hỏi bức xúc là phải không ngừng nâng cao năng lực chỉ đạo điều hành tổ chức thực hiện để bảo đảm hiệu lực hiệu quả trong quản lý nhà nước. Nhiều đại biểu Quốc hội và đồng bào cử tri đã chất vấn về những yếu kém của Chính phủ và chính quyền các cấp trong lĩnh vực này. Chính phủ xin nghiêm túc tiếp thu các ý kiến xác đáng và xin trình bày thêm mấy vấn đề sau đây:

Chúng ta triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2010 trong bối cảnh có những thuận lợi cơ bản nhưng cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức rất lớn. Kinh tế thế giới tuy đã có chuyển biến tích cực hơn nhưng tín hiệu phục hồi vẫn còn yếu, nhất là ở những thị trường xuất khẩu lớn của ta; toàn cầu hoá ngày càng sâu rộng làm cho tính bất định và độ rủi ro tăng lên. Vì vậy, chỉ đạo điều hành càng có vai trò hết sức quan trọng. Phải theo sát diễn biến của tình hình, cập nhật thông tin, nâng cao năng lực dự báo để có phản ứng chính sách phù hợp, kịp thời và linh hoạt; tập trung sức chỉ đạo tổ chức thực hiện, khẩn trương triển khai đồng bộ các giải pháp; tăng cường việc kiểm tra, sâu sát thực tế, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, xử lý phù hợp những vấn đề mới nẩy sinh để thực hiện có kết quả cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, tạo sự chuyển biến tích cực trên tất cả các mặt công tác và trên từng công việc cụ thể. Với tinh thần đó, phải tập trung làm tốt các việc sau đây:

- Căn cứ Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch và ngân sách nhà nước năm 2010, Chính phủ và các Bộ, ngành, địa phương khẩn trương xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, quy định rõ từng nhiệm vụ, thời gian và phân công người chịu trách nhiệm thực hiện từng phần việc; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu; đưa vào nền nếp việc kiểm điểm tiến độ và kết quả thực hiện chương trình công tác đã đề ra; hàng tháng, hàng quý có kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện và báo cáo đầy đủ, nghiêm túc theo quy định.  

- Rà soát, đánh giá kết quả việc thực hiện các chiến lược, quy hoạch, chương trình phát triển các ngành, các vùng đến năm 2010; xây dựng các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình phát triển cho giai đoạn tới theo yêu cầu chuyển dịch cơ cấu, tái cấu trúc nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, gắn với việc xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020 và kế hoạch 5 năm 2011 - 2015.

- Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, đặc biệt chú trọng nâng cao năng lực, chất lượng xây dựng và tổ chức thực hiện các thể chế, chính sách và đơn giản hoá thủ tục hành chính. Kiên quyết cắt giảm 30 - 40% quy định về thủ tục hành chính hiện hành. Triển khai nhân rộng những mô hình chuẩn về giải quyết thủ tục hành chính. Phải tạo bước chuyển biến thật sự về kỷ luật, kỷ cương trong toàn bộ hệ thống chính trị, trong hệ thống chính quyền các cấp. Tăng cường sự phối hợp công tác giữa các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận, Đoàn thể ở các cấp, từ Trung ương đến cơ sở, trước hết là phối hợp tốt giữa các bộ và cơ quan của Chính phủ, nêu cao ý thức cộng đồng trách nhiệm đồng thời phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm và thẩm quyền của mỗi cơ quan, tổ chức và cá nhân trong xử lý công việc. Tăng cường tính minh bạch, trách nhiệm của hoạt động công vụ. Thực hiện đồng bộ và kết hợp chặt chẽ việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là về năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quản lý nhà nước với việc chuẩn bị nhân sự, tổ chức tốt Đại hội Đảng bộ và qua đó củng cố, kiện toàn chính quyền các cấp.

- Cải tiến cách làm việc của cấp trên với cấp dưới, giảm nghi lễ, hình thức; thường xuyên kiểm tra để nắm chắc tình hình, lắng nghe ý kiến thực của cơ sở và của dân để có giải pháp điều hành đúng. Chính phủ và lãnh đạo các bộ, ngành, chính quyền địa phương tiếp tục phát huy các hình thức tiếp xúc, đối thoại và quan tâm chỉ đạo giải quyết những kiến nghị hợp lý của các doanh nghiệp và của người dân. Thực hiện tốt Luật Khiếu nại, tố cáo, giải quyết cơ bản các vụ việc tồn đọng, chủ động xử lý những vấn đề mới phát sinh từ cơ sở, không để tích tụ thành "điểm nóng". 

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, đề cao vai trò giám sát của nhân dân đối với hoạt động của cán bộ và cơ quan nhà nước. Các cơ quan nhà nước phải chủ động thông tin đầy đủ, kịp thời, đồng thời tăng cường việc trao đổi, tiếp nhận thông tin phản hồi từ nhân dân, doanh nghiệp về các cơ chế, chính sách, đặc biệt là các chính sách về kích thích kinh tế, phục hồi tăng trưởng, bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội, các cơ chế chính sách gắn liền với cuộc sống của dân và hoạt động của doanh nghiệp.

- Phát huy vai trò quan trọng, tích cực của các phương tiện thông tin đại chúng, khắc phục những hạn chế yếu kém, cùng nhau làm tốt hơn nữa công tác thông tin tuyên truyền, tạo sự đồng thuận cao và sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2010.

Kết hợp chặt chẽ các công việc nêu trên với thực hiện tốt cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh và thực thi các biện pháp kiên quyết, đồng bộ và thiết thực chống quan liêu, tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong từng cơ quan, đơn vị.

(Trích báo cáo giải trình của Thủ tướng

Sau khi kết thúc phần báo cáo giải trình làm rõ thêm một số vấn đề của các ĐBQH, Thủ tướng Chính phủ trả lời trực tiếp các chất vấn của ĐBQH.

TNO

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU