Thống nhất đề xuất Bộ Chính trị phê duyệt đề án xây dựng hải đội dân quân biển

1 Thanh Niên Online

Đánh giá tác giả

Quân ủy T.Ư đã thống nhất tham mưu, đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Chính phủ xem xét, phê duyệt đề án Xây dựng hải đội dân quân biển làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, biển đảo trong tình hình mới.
Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, phát biểu tại hội nghị /// Ảnh MOD.GOV.VN Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, phát biểu tại hội nghị - Ảnh MOD.GOV.VN
Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, phát biểu tại hội nghị
Ảnh MOD.GOV.VN
Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Quốc phòng, ngày 25.7, tại Hà Nội, Quân ủy T.Ư tổ chức hội nghị cho ý kiến về các nội dung: xây dựng hải đội dân quân biển làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo; Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia; Đề án và Nghị quyết “Đổi mới cơ chế quản lý tài chính quân đội theo luật Ngân sách Nhà nước năm 2015, giai đoạn 2018 - 2025 và những năm tiếp theo”.
Tại hội nghị, các đại biểu khẳng định việc triển khai xây dựng hải đội dân quân biển làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên giới quốc gia trong tình hình mới là nhiệm vụ cần thiết và cấp bách, có ý nghĩa quan trọng trong xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân.
Bên cạnh đó, việc xây dựng các hải đội dân quân biển phải quán triệt đường lối, quan điểm của Đảng về quốc phòng, quân sự và bảo vệ Tổ quốc, tuân thủ hiến pháp và pháp luật; có chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu cao, coi trọng chất lượng chính trị, có tổ chức, biên chế phù hợp; kết hợp nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo với phát triển kinh tế biển, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong tình hình mới, theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; góp phần phòng ngừa, ngăn chặn và đẩy lùi nguy cơ xung đột vũ trang trên biển.
Về Đề án, Nghị quyết “Đổi mới cơ chế quản lý tài chính quân đội theo luật Ngân sách Nhà nước năm 2015, giai đoạn 2018 - 2025 và những năm tiếp theo”, Quân ủy T.Ư khẳng định việc đổi mới cơ chế quản lý tài chính quân đội theo luật Ngân sách Nhà nước năm 2015, giai đoạn 2018 - 2025 và những năm tiếp theo đã xác định rõ mục tiêu xây dựng cơ chế quản lý tài chính mới trong quân đội phù hợp với pháp luật của Nhà nước về tài chính - ngân sách và đặc thù quốc phòng; nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng ngân sách; phòng tránh thất thoát, lãng phí, tiêu cực trong quá trình quản lý và sử dụng ngân sách.
Trên cơ sở phân tích, làm rõ sự khác biệt giữa cơ chế quản lý tài chính hiện hành với cơ chế quản lý tài chính mới, Quân ủy T.Ư đã thông qua Nghị quyết và quyết định phê duyệt Đề án “Đổi mới cơ chế quản lý tài chính quân đội theo luật Ngân sách Nhà nước năm 2015, giai đoạn 2018 - 2025 và những năm tiếp theo”.
Đồng thời, đề xuất chủ trương, giải pháp tăng cường năng lực xây dựng dân quân tự vệ biển; Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên giới quốc gia trong tình tình mới; tham mưu, đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Chính phủ xem xét, phê duyệt Đề án Xây dựng hải đội dân quân biển làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong tình hình mới; Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia.

Bình luận

User
Gửi bình luận
phạm hồng tư

phạm hồng tư

Chiến lược rất đúng. Rất hợp lý. Ủng hộ Đảng và nhà nước.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU