Tạm dừng việc bầu, bổ nhiệm lãnh đạo tại các huyện xã thực hiện sáp nhập

0 Thanh Niên Online

Đánh giá tác giả

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho hay, các huyện, xã thuộc diện sắp xếp sẽ tạm dừng việc bầu, bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý và tuyển dụng, tiếp nhận cán bộ.
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân  /// Ảnh Gia Hân Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân - Ảnh Gia Hân
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân
Ảnh Gia Hân
Chiều 12.3, tiếp tục phiên họp thứ 32, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 – 2021 với 100% thành viên đồng ý.

16 huyện, 636 xã thuộc diện sáp nhập

Trình bày tờ trình của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho hay, dự thảo nghị quyết quy định có 2 trường hợp thực hiện sắp xếp, gồm: các đơn vị hành chính cấp huyện có diện tích tự nhiên và quy mô dân số chưa đạt 50% tiêu chuẩn theo quy định tại Nghị quyết số 1211 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các đơn vị thuộc diện khuyến khích để giảm số lượng đơn vị hành chính.
“Nguyên tắc của việc sắp xếp là các đơn vị hành chính mới sau sắp xếp phải đạt tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên, quy mô dân số theo quy định tại Nghị quyết 1211 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội”, ông Tân nói.
Bên cạnh đó, ông Tân cho biết, dự thảo nghị quyết cũng quy định một số trường hợp sau khi sắp xếp song vẫn chưa đạt tiêu chuẩn theo quy định, gồm: các đơn vị có các yếu tố đặc thù về truyền thống lịch sử, văn hóa, dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, phong tục, tập quán, vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, cộng đồng dân cư hoặc yêu cầu bảo đảm quốc phòng, an ninh; được thành lập trên cơ sở nhập từ 3 đơn vị hành chính trở lên; được thành lập trên cơ sở nhập 2 đơn vị hành chính cùng cấp nhưng do tình hình thực tế mà không thể nhập thêm đơn vị hành chính khác liền kề.
Theo Nghị quyết 1211 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội thông qua năm 2016, tiêu chuẩn về dân số của huyện là 80.000 người trở lên đối với các huyện miền núi, vùng cao và 120.000 người trở lên đối với những huyện ở vùng còn lại; tiêu chuẩn về diện tích của huyện là 850 km2 trở lên đối với huyện miền núi, vùng cao và từ 450 km2 trở lên đối với những huyện ở vùng còn lại.
Đối với xã, tiêu chuẩn về dân số là 5.000 người trở lên đối với xã miền núi, vùng cao và 8.000 trở lên đối với các xã ở các vùng còn lại; tiểu chuẩn về diện tích tự nhiên là 50 km2 trở lên đối với xã miền núi, vùng cao và 30 km2 trở lên đối với các xã ở vùng còn lại.
Ngoài ra, theo ông Tân, đối với một số trường hợp thuộc diện đặc biệt, nghị quyết quy định UBND cấp tỉnh có trách nhiệm báo cáo, giải trình rõ trong đề án; đồng thời giao Chính phủ chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện.
“Vì vậy, sau khi nghị quyết này được thông qua, Chính phủ sẽ hướng dẫn chi tiết việc thực hiện các trường hợp đặc biệt này trong nghị quyết của Chính phủ về kế hoạch thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 - 2021 và quá trình thực hiện sẽ rà soát, kiểm tra kỹ từng trường hợp cụ thể”, ông Tân nêu.
Phát biểu sau đó, Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cho biết, theo Nghị quyết 1211 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cả nước hiện nay có 16 đơn vị hành chính cấp huyện, 636 đơn vị hành chính xã hiện nay chưa đáp ứng cả 2 tiêu chuẩn về diện tích và quy mô dân số thuộc diện phải sắp xếp.
"Trong tổng số này, theo tinh thần của Bộ Chính trị là phải làm rất thận trọng, chặt chẽ, hiệu quả chắc chắn, nơi nào đủ điều kiện phải làm trước đồng thời phải chú trọng các yếu tố về địa lý tự nhiên, lịch sử, phong tục tập quán và quốc phòng an ninh vì đây là vấn đề rất phức tạp", ông Lưu nhấn mạnh.

Ngăn chặn tranh thủ bổ nhiệm, tuyển dụng khi sắp xếp

Về việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của cơ quan, tổ chức, đơn vị sau khi sắp xếp, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cho biết, để tránh những trường hợp “tranh thủ” bầu, bổ nhiệm cán bộ, tuyển dụng công chức, viên chức tại những đơn vị chuẩn bị sắp xếp, dự thảo nghị quyết quy định tạm dừng việc bầu, bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý và tuyển dụng, tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị của các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc diện phải sắp xếp từ ngày nghị quyết này có hiệu lực thi hành cho đến khi có nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đối với từng đơn vị hành chính cụ thể.
“Trừ trường hợp khuyết người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị mà không bố trí được người phụ trách theo quy định của pháp luật thì được bầu, bổ nhiệm chức danh đó”, ông Tân cho hay.
Dự thảo nghị quyết cũng quy định các nội dung về số lượng lãnh đạo, quản lý; số lượng công chức, viên chức của các cơ quan, tổ chức, đơn vị; các chế độ, chính sách thực hiện đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động dôi dư; chuyển đổi các loại giấy tờ cho cá nhân, tổ chức sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.
Cụ thể, về số lượng lãnh đạo, quản lý và biên chế tại sau sắp xếp, dự thảo nêu rõ, khi xây dựng đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, phải đánh giá, phân loại, dự kiến bố trí, phân công nhiệm vụ cho cán bộ, công chức, viên chức phù hợp, gắn với việc thực hiện tinh giản biên chế; sắp xếp số lượng lãnh đạo, quản lý và số lượng cán bộ, công chức, viên chức ở các cơ quan, tổ chức, đơn vị mới phải có lộ trình hợp lý.
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định danh mục, số lượng vị trí việc làm và tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo các nghị quyết, kết luận của Đảng, quy định của Nhà nước và phù hợp với thực tế.
Chậm nhất sau 5 năm kể từ ngày nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đối với từng đơn vị hành chính có hiệu lực thi hành thì số lượng lãnh đạo, quản lý và số lượng công chức, viên chức ở các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở đơn vị hành chính mới bảo đảm đúng theo quy định.
Về chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động dôi dư do sắp xếp sẽ thực hiện theo quy định của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức; về chế độ thôi việc; về chính sách tinh giản biên chế và các chính sách khác.
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp ban hành chính sách hỗ trợ đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động dôi dư do sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã dựa trên tình hình thực tế của địa phương.

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU