Tạm dừng bổ nhiệm, tuyển dụng cán bộ tại các địa phương thuộc diện sắp xếp

0 Thanh Niên

Đánh giá tác giả

Việc bầu, bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý và tuyển dụng, tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức tạm dừng cho đến khi có nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Trong khi chờ Chính phủ ban hành nghị quyết, ngày 11.5, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đã ra Hà Nội xin ý kiến Bộ Nội vụ về việc sáp nhập huyện, xã /// Ảnh: Phúc Quang Trong khi chờ Chính phủ ban hành nghị quyết, ngày 11.5, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đã ra Hà Nội xin ý kiến Bộ Nội vụ về việc sáp nhập huyện, xã - Ảnh: Phúc Quang
Trong khi chờ Chính phủ ban hành nghị quyết, ngày 11.5, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đã ra Hà Nội xin ý kiến Bộ Nội vụ về việc sáp nhập huyện, xã
Ảnh: Phúc Quang
Ngày 15.5, Chính phủ ban hành Nghị quyết 32/NQ-CP về Kế hoạch thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021.

Sáp nhập, sắp xếp gần 650 huyện, xã trong năm 2019

Theo nghị quyết này, trong năm 2019, cả nước sẽ rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các quy định pháp luật liên quan đến sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; cơ bản hoàn thành việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã có diện tích tự nhiên và quy mô dân số chưa đạt 50% tiêu chuẩn theo quy định. Đồng thời, khuyến khích các địa phương thực hiện việc sắp xếp các đơn vị hành chính còn lại chưa đạt tiêu chuẩn theo quy định để giảm số lượng đơn vị hành chính. Như vậy, chỉ còn 7 tháng nữa để các địa phương hoàn thành việc sắp xếp toàn bộ khoảng 16 huyện và 631 xã, phường chưa đủ tiêu chuẩn.
Cũng trong năm 2019, Chính phủ đặt ra yêu cầu các địa phương phải kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và giải quyết chế độ, chính sách dôi dư tại các huyện, xã đã sắp xếp để năm 2020 và 2021 tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp, bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân, kiện toàn bộ máy cho giai đoạn 2021 - 2026.
Đối với các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc diện phải sắp xếp nhưng có một trong các yếu tố đặc thù, UBND cấp tỉnh thận trọng, cân nhắc kỹ các yếu tố đặc thù, có văn bản giải trình và đề xuất cụ thể các phương án, gửi Bộ Nội vụ để báo cáo xin ý kiến của Chính phủ trước khi xây dựng đề án. Chậm nhất ngày 31.5, UBND cấp tỉnh phải gửi phương án tổng thể sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của địa phương về Bộ Nội vụ để tổng hợp, xem xét, có ý kiến sau đó mới xây dựng đề án.

Tránh lãng phí, thất thoát tài sản, đất đai

Đối với các đơn vị thuộc diện phải sắp xếp, nghị quyết yêu cầu tạm dừng việc bầu, bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý và tuyển dụng, tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức cho đến khi có nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đối với từng huyện, xã. Trừ trường hợp khuyết người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị mà không bố trí được người phụ trách theo quy định của pháp luật thì báo cáo xin ý kiến đồng ý của cơ quan có thẩm quyền theo phân cấp quản lý cán bộ của địa phương trước khi thực hiện quy trình bầu, bổ nhiệm chức danh đó.
Về xử lý cán bộ dôi dư, trên cơ sở cân đối ngân sách địa phương, các địa phương xây dựng chính sách hỗ trợ, trình hội đồng nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định, hoàn thành trước ngày 31.12...
Chính phủ cũng yêu cầu các địa phương rà soát, xây dựng phương án tiếp nhận, bàn giao, sử dụng các trụ sở làm việc, tài sản, cơ sở vật chất các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện sáp nhập, hợp nhất bảo đảm sử dụng hiệu quả, tránh lãng phí, thất thoát tài sản, đất đai khi đưa vào khai thác, sử dụng.

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU