Số lao động trong bộ máy giảm hơn 150.000 người so với 2015

0 Thanh Niên

Đánh giá tác giả

Theo báo cáo mới nhất của Bộ Nội vụ gửi Quốc hội, số người làm việc, hợp đồng lao động Bộ Nội vụ giao hoặc thẩm định năm 2020 cho các bộ, ngành, địa phương… đã giảm 150.040 người so với năm 2015 (tương ứng 7,56%).
Cụ thể, các bộ, ngành giảm 27.347 người (17,23%) và các địa phương giảm 122.693 người (6,72%). Theo kế hoạch, đến năm 2021, cả nước phải giảm 10% biên chế. Tuy nhiên, với đà này, việc đạt được mục tiêu là khó khăn.
Cũng theo Bộ Nội vụ, số hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000 giảm 13.322 người so với năm 2015, tương ứng giảm 15,84%, trong đó các bộ, ngành giảm 2.483 người (21,79%) và các địa phương giảm 10.839 người so với năm 2015 (14,91%).
Tổng số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014 là 40.500 người (năm 2015 là 5.778 người; năm 2016 là 11.923 người; năm 2017 là 12.660 người; năm 2018 là 10.139 người). Số người tinh giản biên chế theo Nghị định 113/2018 trong 6 tháng đầu năm 2019 là 10.047 người (theo báo cáo của các bộ, ngành, địa phương).
Bộ Nội vụ vẫn đang tổng hợp báo cáo để có kết quả tinh giản biên chế của cả năm 2019.

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU