'Sẽ trình ĐH 12 xem xét có hay không bổ sung, sửa đổi điều lệ Đảng'

0 Thanh Niên Online
Ngay sau khi Đại hội (ĐH) Đảng 12 bế mạc, Tổng bí thư nhiệm kỳ khóa 12 cùng một số lãnh đạo sẽ chủ trì họp báo công bố kết quả Đại hội. Ông Nguyễn Thế Kỷ, Phó trưởng ban Tuyên giáo T.Ư cho biết.
Họp báo về Đại hội Đảng lần thứ 12 - Ảnh: Trường Sơn Họp báo về Đại hội Đảng lần thứ 12 - Ảnh: Trường Sơn
Họp báo về Đại hội Đảng lần thứ 12 - Ảnh: Trường Sơn
Tại buổi họp báo thông tin về Đại hội Đảng lần thứ 12, sáng nay (18.1), đại diện các cơ quan của Đảng đã trả lời nhiều câu hỏi của phóng viên.
Không đặt mốc thời gian trở thành nước công nghiệp hiện đại
* VTV: Xin cho biết những nét mới, nổi bật trong các văn kiện ĐH 12? Đề nghị bình luận về ý kiến cho rằng ĐH 12 có thể được coi là khởi đầu cho một công cuộc đổi mới lần thứ 2?
Ông Thuận Hữu, Tổng biên tập báo Nhân dân: Về các điểm mới của văn kiện, thứ nhất, chủ đề văn kiện có bổ sung một số điểm mới. Cùng với việc phát huy sức mạnh toàn dân tộc, chủ đề nêu rõ “phát huy dân chủ XHCN”. Cùng với việc bảo vệ vững chắc Tổ quốc đồng thời giữ vững môi trường hòa bình, ổn định. Trong chủ đề lần này không nêu ra đến mốc thời gian nào Việt Nam sẽ trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại mà dùng cụm từ sớm phấn đấu đưa nước ta sớm trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại.
Thứ hai, về kết cấu, báo cáo chính trị lần này được chia ra 15 phần tương đương với 15 lĩnh vực để tiện theo dõi, khái quát những thành tựu, hạn chế, phát triển sắp tới của từng lĩnh vực.
Về kinh tế, dự thảo nêu lên việc tích cực đổi mới mô hình tăng trưởng, hoàn thiện thể chế phát triển kinh tế thị trường XHCN. Văn kiện cũng nâng cao và thống nhất nhận thức trong toàn Đảng về kinh tế thị trường XHCN.
Về lĩnh vực văn hoá xã hội và môi trường, văn kiện nêu ra việc đổi mới căn bản bản, toàn diện giáo dục, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, phát triển KHCN, xây dựng văn hóa và con người; quản lý xã hội và thực hiện tiến bộ công bằng và an sinh xã hội.
Về quốc phòng an ninh, văn kiện lần này khẳng định đây là lĩnh vực rất quan trọng, nêu lên những điểm mới về nhận thức, mục tiêu, giải pháp bảo vệ Tổ quốc, xây dựng lực lượng Quân đội nhân dân và Công an nhân dân, nêu cao độc lập tự chủ, xây dựng sức mạnh dân tộc và thời đại.
Về xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị, văn kiện nêu quan điểm phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực, tiềm năng sáng tạo của nhân dân, tôn trọng các điểm khác biệt không trái lợi ích quốc gia dân tộc. Phát triển dân chủ XHCN đồng thời xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN. Về xây dựng Đảng chú trọng tiếp tục kiên trì thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, trong đó có phần đẩy mạnh chống suy thoái chính trị và tư tưởng đạo đức.
Về câu hỏi ĐH Đảng 12 có là khởi đầu cho Đổi mới lần 2 không, tôi xin trả lời là qua 30 năm đổi mới, chúng ta đã thu được thành tựu quan trọng và ĐH Đảng 12 sẽ tiếp tục tinh thần đổi mới của 30 năm đổi mới vừa qua.
Không căn cứ thông tin trên mạng để suy diễn công tác nhân sự
* Tuổi trẻ: Ngay sau khi kết thúc Hội nghị T.Ư 14, trên mạng xã hội đã xuất hiện thông tin cụ thể về 4 ứng viên cho các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước. Đề nghị bình luận về điều này?
Ông Trương Minh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông: Đúng là sau Hội nghị T.Ư 14, trên mạng xã hội có xuất hiện các thông tin về các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước. Tuy nhiên, chúng ta không nên căn cứ các thông tin trên mạng để suy diễn công tác nhân sự của ĐH Đảng 12.
Công tác chuẩn bị nhân sự của ĐH Đảng 12 được thực hiện đúng quy trình, dân chủ, nghiêm túc và đúng quy định của Đảng. Việc nhân sự Ban chấp hành T.Ư, các vị trí chủ chốt, các vị trí quan trọng sẽ được công bố sau khi có kết quả bầu cử theo đúng quy định của ĐH.
* TTXVN: Xin cho biết những ưu tiên chính trong chính sách đối ngoại của Đảng cộng sản Việt Nam?
Ông Hoàng Bình Quân, Trưởng ban đối ngoại T.Ư: Chính sách đối ngoại của Đảng là sự nhất quán và kế thừa. Chúng tôi rất coi trọng quan hệ với các quốc gia láng giềng, các nước trong khu vực. Với tinh thần chủ động, hội nhập quốc tế, chúng tôi cũng coi trọng quan hệ với các nước lớn và quan trọng. Làm sao để Việt Nam có nhiều cơ hội thể hiện trách nhiệm của mình đúng như tinh thần văn kiện của chúng tôi từ Đại hội 11 cho đến ĐH lần này, đó là Việt Nam là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế; tích cực, chủ động hội nhập quốc tế, đây là một định hướng chiến lược Đảng, Nhà nước Việt Nam xác định rõ, trong đó khẳng định hội nhập kinh tế là trung tâm. Những điểm đó tôi cho rằng đã thể hiện sự ưu tiên của chúng tôi trong đường lối, chính sách đối ngoại.
Nhiều ý kiến góp ý về vấn đề Biển Đông
* Nhân dân: Từ 15.9.2015, dự thảo Báo cáo chính trị đã được đăng tải để lấy ý kiến của các tầng lớp nhân dân. Xin cho biết ý kiến của các tầng lớp nhân dân tập trung vào vấn đề gì và được tiếp thu như thế nào? Những nội dung quan trọng đáng chú ý sẽ được trình ra ĐH Đảng 12?
Ông Lê Quang Vĩnh, Phó chánh Văn phòng T.Ư Đảng: Trong quá trình tổ chức lấy ý kiến góp ý của nhân dân về báo cáo chính trị và báo cáo kinh tế xã hội đã có tới 26 triệu lượt ý kiến góp ý. Trước hết của ĐH Đảng bộ các cấp, của đại biểu Quốc hội khóa 13, của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội, của đông đảo cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân và đồng bào ta ở nước ngoài.
Các ý kiến rất phong phú, đề cập đến tất cả các lĩnh vực. Trong đó, nhiều ý kiến tập trung góp ý về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN, đặc biệt về tái cơ cấu, đổi mới mô hình tăng trưởng, phòng chống tham nhũng.
Nhiều ý kiến hết sức tâm huyết về xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng để xây dựng Đảng thực sự trong sạch vững mạnh. Nổi lên là các ý kiến về việc làm sao bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, quyền chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam trong tình hình mới, trong đó có cả vấn đề Biển Đông.
Các ý kiến góp ý đã được T.Ư Đảng chỉ đạo tổng hợp, tiếp thu tối đa để có thể hoàn thiện các văn kiện. Tất cả các ý kiến đã được nghiên cứu, chắt lọc để tiếp thu tối đa. Văn kiện trình ĐH 12 tới đây trên cơ sở đã được tiếp thu ý kiến của cán bộ, đảng viên, nhân dân.
Đại hội dự kiến bầu 200 Ủy viên T.Ư và Ủy viên dự khuyết
* VOV: Xin cho biết dự thảo quy chế làm việc, quy chế bầu cử trong ĐH Đảng 12 lần này có gì mới? Ban chấp hành T.Ư khoá 12 dự kiến sẽ có bao nhiêu ủy viên?
Ông Mai Văn Chính, Phó trưởng ban Tổ chức T.Ư: Hai nội dung trên là thuộc trách nhiệm của Ban chấp hành T.Ư khoá 11 chuẩn bị. Đây mới là dự thảo, khi nào trình ĐH biểu quyết thông qua mới có giá trị. Về số lượng Ban Chấp hành T.Ư khoá 12, theo phương án T.Ư thông qua trình ĐH, dự kiến sẽ có 180 Ủy viên T.Ư chính thức và 20 Ủy viên T.Ư dự khuyết. Việc này cũng mới là phương án chuẩn bị để trình, khi nào ĐH bầu mới chính thức công bố.
* VietNamNet: Xin cho biết việc rút khỏi danh sách được giới thiệu để ĐH bầu BCH T.Ư khóa mới sẽ được thực hiện như thế nào?
Ông Mai Văn Chính, Phó trưởng ban Tổ chức T.Ư: Việc rút khỏi danh sách giới thiệu để bầu Ban Chấp hành T.Ư khoá mới sẽ Đoàn Chủ tịch xem xét, đề xuất ĐH quyết định cho rút hay không.
* Hãng tin AP (Mỹ): Đề nghị sau khi có kết quả bầu Ban chấp hành T.Ư, Tổng bí thư có thể có họp báo ngắn để thông báo vì đây là vấn đề được dư luận quan tâm. 
 Ông Nguyễn Thế Kỷ, Phó trưởng ban Tuyên giáo T.Ư: Ngay sau khi ĐH kết thúc, chúng tôi sẽ mời đồng chí Tổng bí thư nhiệm kỳ khóa 12 cùng với một số đồng chí lãnh đạo chủ trì họp báo. Lúc đó các bạn có thể đặt câu hỏi cho các vị chủ trì cũng như đồng chí Tổng bí thư nhiệm kỳ khoá 12.
Ông Mai Văn Chính, Phó trưởng ban Tổ chức T.Ư: Tôi xin bổ sung thêm. Sau khi bầu xong Ban chấp hành T.Ư, Ban Chấp hành T.Ư sẽ họp phiên thứ nhất để bầu ra Bộ Chính trị, bầu ra Tổng bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra. Sau khi bầu sẽ báo cáo tại Đại hội và sau đó sẽ có họp báo để công bố cung cấp thông tin.
* SGGP: ĐH 12 có tiến hành tổng kết công cuộc đổi mới 30 năm qua hay không? ĐH có xem xét sửa đổi, bổ sung điều lệ Đảng hay không? Đặc biệt là Quyết định 244 của T.Ư so với điều lệ Đảng hiện nay có được bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp tại ĐH hay không?
Ông Mai Văn Chính, Phó trưởng ban Tổ chức T.Ư: Điều lệ Đảng rất hệ trọng, cũng mới được ĐH Đảng 11 thông qua. Thời gian sau khi có hướng dẫn thi hành chưa dài. Một số điểm mới được bổ sung, sửa đổi trong ĐH 11 vẫn cần thêm thời gian để kiểm chứng.
Qua tổng kết thực hiện nghị quyết điều lệ Đảng từ đầu kỳ đến nay cho thấy, những vướng mắc, hạn chế trong thi hành điều lệ Đảng khoá 11 chủ yếu do nguyên nhân chủ quan, tức là khâu tổ chức thi hành điều lệ Đảng chưa nghiêm. Những vướng mắc xuất phát từ điều lệ Đảng để bổ sung, sửa đổi không nhiều. Với những lý do nêu trên, Ban Chấp hành T.Ư sẽ trình ĐH 12 xem xét có bổ sung, sửa đổi hay không.
Hiện cái này cũng đang chuẩn bị trình, cũng giống như Quy chế làm việc và Quy chế bầu cử. Khi ĐH thông qua, có kết quả, chúng tôi sẽ thông tin, kể cả Quyết định 244 về quy chế bầu cử trong Đảng. ĐH Đảng 12 có quy chế bầu cử của Đại hội 12. Việc này như tôi đã báo cáo từ đầu là chuẩn bị trình để ĐH xem xét quyết định, khi ĐH quyết định chúng tôi mới công bố.

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU