Sẽ thí điểm tập sự nữ thứ trưởng dưới 40 tuổi

0 Thanh Niên Online

Đánh giá tác giả

Bộ Nội vụ đã trình Bộ Chính trị đề án thí điểm tập sự lãnh đạo, quản lý được thực hiện với các chức danh quản lý, lãnh đạo cấp phó như thứ trưởng, phó tổng cục trưởng, phó cục trưởng, phó giám đốc sở... 

Bộ Nội vụ đang chủ trì xây dựng nhiều đề án về tổ chức bộ máy và công tác cán bộ /// Ảnh V.H Bộ Nội vụ đang chủ trì xây dựng nhiều đề án về tổ chức bộ máy và công tác cán bộ - Ảnh V.H
Bộ Nội vụ đang chủ trì xây dựng nhiều đề án về tổ chức bộ máy và công tác cán bộ
Ảnh V.H
Theo báo cáo của Bộ Nội vụ, thực hiện nhiệm vụ được phân công, Ban Cán sự Đảng Bộ Nội vụ đã xây dựng Đề án thí điểm thực hiện chế độ thực tập, tập sự lãnh đạo quản lý. Năm 2014, Thủ tướng, Bí thư Ban Cán sự Đảng Chính phủ đã đồng ý để Ban Cán sự Đảng Bộ Nội vụ trình Bộ Chính trị thí điểm này.
Sau khi tiếp thu các ý kiến chỉ đạo, Bộ Nội vụ đã hoàn thiện và trình Bộ Chính trị đề án theo hướng: thí điểm tập sự lãnh đạo, quản lý được thực hiện với các chức danh quản lý, lãnh đạo cấp phó: thứ trưởng và tương đương; phó tổng cục trưởng; phó cục trưởng; phó vụ trưởng và tương đương; phó giám đốc sở và tương đương.
Tiêu chuẩn, điều kiện thực hiện tập sự gồm: nam dưới 45 và nữ dưới 40; thuộc diện quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; có 3 năm liên tiếp tính đến thời điểm xem xét thực hiện tập sự lãnh đạo quản lý hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; đơn vị có nhu cầu bổ sung chức danh lãnh đạo, quản lý; được người đứng đầu đề nghị, cấp ủy thống nhất thông qua.
Bộ Chính trị đã họp cho ý kiến chỉ đạo và Bộ Nội vụ đang tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện đề án để trình lại Bộ Chính trị trong thời gian tới.
Cơ chế bổ nhiệm "hàm” vẫn dậm chân tại chỗ
Năm 2014, Quốc hội đã yêu cầu làm rõ việc bổ nhiệm "hàm” với cán bộ, công chức. Từ đó tới nay, Bộ Nội vụ mới đang tiến hành xác định rõ hình thức văn bản quy phạm pháp luật ban hành quy chế bổ nhiệm "hàm" (nghị định của Chính phủ hay quyết định của Thủ tướng); làm rõ về điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình bổ nhiệm và chế độ, chính sách đối với chức danh "hàm".
Theo Bộ Nội vụ, đến nay, thực hiện Kế hoạch số 04-KH/TW năm 2016 của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết Hội nghị T.Ư 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Kế hoạch số 10-KH/TW năm 2018 của Bộ Chính trị về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị T.Ư 7 khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ..., Ban Tổ chức T.Ư được giao nhiệm vụ nghiên cứu, xây dựng đề án "Xây dựng tiêu chuẩn, chế độ, chính sách đối với đội ngũ chuyên gia; tiêu chuẩn, chế độ trợ lý, thư ký các đồng chí Bộ Chính trị, Ban Bí thư và lãnh đạo của Đảng, Nhà nước", theo đó, có nghiên cứu về "hàm".
Về thi tuyển chức danh lãnh đạo, báo cáo của Bộ Nội vụ cho biết, qua tổng hợp báo cáo của 12 cơ quan T.Ư, có 8 cơ quan đã tổ chức thi tuyển với 29 vị trí, trong đó Bộ KH-ĐT 4 vị trí trí, Bộ Nội vụ 6 vị trí, Bộ Tài chính 3 vị trí, Bộ NN-PTNT 2 vị trí, Bộ Tư pháp 3 vị trí, Tòa án nhân dân tối cao 4 vị trí, Ban Tổ chức T.Ư 6 vị trí và Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 1 vị trí.
Qua báo cáo của 8 địa phương thì có 5 địa phương đã tổ chức thực hiện thí điểm thi tuyển với 23 vị trí; 3 địa phương đã xây dựng xong kế hoạch và đang triển khai thực hiện.
Bộ Nội vụ cho hay, trên cơ sở các báo cáo của bộ, ngành, địa phương về thực hiện thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý, Bộ sẽ tiến hành sơ kết, đánh giá kết quả thí điểm để hướng dẫn, điều chỉnh những bất cập để thống nhất thực hiện.
Tinh giản biên chế hơn 12.400 người trong 3 năm
Về tinh giản biên chế, trong 3 năm (2016, 2017, 2018) biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước từ T.Ư đến cấp huyện giảm 12.434 người (4,6%) so với số giao năm 2015.
Biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước của các cơ quan hành chính nhà nước và biên chế của các hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2019 giảm 5.458 so với năm 2018.
Về số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập (biên chế sự nghiệp), Bộ Nội vụ đã giao số lượng người làm việc năm 2018 đối với 18 bộ, cơ quan ngang bộ, giảm được 16.531 người so với năm 2015.
Bộ này cũng cho hay đã thẩm định xong số lượng người làm việc và hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000 trong các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên, và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên năm 2018 đối với 62 tỉnh, giảm được 57.361 người so với tổng số lượng người làm việc được HĐND phê duyệt năm 2015 và Bộ Nội vụ thẩm định, bổ sung năm 2016, 2017.
Tổng số người tinh giản biên chế theo Nghị định 108 của Chính phủ được Bộ Nội vụ thẩm tra từ năm 2015 đến ngày 24.9.2018 là 40.118 người, trong đó các cơ quan Đảng, đoàn thể giảm 1.680 người (4,19%); các cơ quan hành chính giảm 4.767 người (11,88%); các đơn vị sự nghiệp công lập 27.274 người (67,99%); cán bộ, công chức cấp xã là 6.183 người (15,41%); doanh nghiệp nhà nước 198 người (0,49%); hội 16 người (0,04%).

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU