Sắp đấu giá, chuyển nhượng quyền sử dụng kho số viễn thông, tên miền internet

0 Thanh Niên

Đánh giá tác giả

Bộ Tư pháp đang tiến hành thẩm định dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về đấu giá, chuyển nhượng quyền sử dụng kho số viễn thông, tên miền internet do Bộ TT-TT chủ trì soạn thảo.
Theo dự thảo tờ trình, mã, số viễn thông được đấu giá sẽ được lựa chọn từ kho số viễn thông của nhà nước chưa phân bổ và kho số viễn thông đã phân bổ nhưng chưa đưa vào sử dụng của doanh nghiệp viễn thông.
Giá khởi điểm xác định theo công thức do Bộ TT-TT đề xuất chỉ sử dụng để bắt đầu cuộc đấu giá, giá trúng đấu giá sẽ do thị trường quyết định. Đối tượng tham gia đấu giá là doanh nghiệp viễn thông, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ ứng dụng viễn thông, tổ chức được phép sử dụng kho số viễn thông (đối với cuộc đấu giá do Bộ TT-TT tổ chức); tổ chức, cá nhân (đối với cuộc đấu giá do doanh nghiệp viễn thông tổ chức).
Đối với tên miền internet, Bộ TT-TT đưa ra danh sách tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” cấp quyền sử dụng thông qua đấu giá.
Dự thảo quyết định đưa ra các trường hợp không được phép chuyển nhượng tên miền internet như tên miền được ưu tiên bảo vệ, bao gồm tên miền là tên gọi của các tổ chức Đảng, cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội và tên miền khác liên quan đến lợi ích, an ninh chủ quyền quốc gia.

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU