Quỹ vắc xin phòng Covid-19 hoạt động và công khai như thế nào?

1 Thanh Niên Online

Đánh giá tác giả

Theo thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính, Quỹ vắc xin Covid-19 sẽ do Thủ tướng quyết định chi. Hàng tháng, hàng quý và hàng năm phải định kỳ công khai để mọi người dân được biết.
Quỹ vắc xin phòng chống Covid-19 sẽ được công khai để mọi người dân được biết  /// Ảnh Đậu Tiến Đạt Quỹ vắc xin phòng chống Covid-19 sẽ được công khai để mọi người dân được biết - Ảnh Đậu Tiến Đạt
Quỹ vắc xin phòng chống Covid-19 sẽ được công khai để mọi người dân được biết
Ảnh Đậu Tiến Đạt
Sáng nay, 5.6, Bộ Tài chính cho biết vừa ban hành Thông tư số 41/2021/TT-BTC ngày 2.6 hướng dẫn về tổ chức, hoạt động, quản lý, sử dụng và chế độ kế toán, quyết toán, công khai tài chính Quỹ vắc xin phòng Covid-19 (gọi tắt là Quỹ).
Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Theo đó, Quỹ được sử dụng để hỗ trợ, tài trợ cho hoạt động mua, nhập khẩu vắc xin, nghiên cứu, sản xuất vắc xin trong nước và sử dụng vắc xin phòng Covid-19.
Về quyền hạn, Quỹ được vận động và tiếp nhận các khoản tài trợ, hỗ trợ, đóng góp tự nguyện bằng tiền, vắc xin và các loại hình vật chất khác (không bao gồm vật tư, sinh phẩm, trang thiết bị y tế hỗ trợ cho phòng chống dịch); được sử dụng các nguồn tài chính của quỹ để tài trợ, hỗ trợ cho hoạt động mua, nhập khẩu vắc xin; được mở tài khoản giao dịch tại Sở Giao dịch Kho bạc nhà nước và ngân hàng thương mại để tiếp nhận các khoản đóng góp, tài trợ, hỗ trợ bằng tiền của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

Từ tháng 7, mỗi tháng Việt Nam sẽ có 5 triệu liều vắc xin Covid-19 của Nga

Đặc biệt, quỹ được sử dụng vốn nhàn rỗi bằng VND của Quỹ để gửi có kỳ hạn tối đa không quá 3 tháng tại các ngân hàng thương mại, nhằm mục đích bảo toàn và phát triển vốn nhưng phải đảm bảo an toàn.
Vẫn theo thông tư này, trường hợp tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu xác nhận về khoản tài trợ, hỗ trợ, đóng góp tự nguyện cho quỹ, ban quản lý Quỹ có trách nhiệm xác nhận đối với các khoản tài trợ, hỗ trợ, đóng góp tự nguyện bằng tiền, các hình thức vật chất khác. Bộ Y tế có trách nhiệm xác nhận đối với các khoản tài trợ, hỗ trợ, đóng góp tự nguyện bằng vắc xin.
Quỹ vắc xin phòng Covid-19 hoạt động và công khai như thế nào? - ảnh 1

Tiêm vắc xin cho công nhân trong khu công nghiệp tại Bắc Giang

Ảnh Tường Vi

Thủ tướng quyết định chi từ quỹ

Liên quan đến quyền chi Quỹ, Bộ Y tế sẽ chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính tổng hợp nhu cầu kinh phí để mua, nhập khẩu vắc xin… trình Thủ tướng quyết định chi từ Quỹ. Căn cứ các nội dung chi được Thủ tướng phê duyệt, Bộ Y tế lập hồ sơ đề nghị xuất Quỹ để chi theo quy định.
Thông tư cũng quy định chi tiết các nội dung liên quan đến chế độ kế toán, quyết toán, báo cáo và công khai tài chính quỹ. Theo đó, Quỹ có trách nhiệm công khai báo cáo tài chính quỹ hàng tháng, 6 tháng, năm. Nội dung công khai bao gồm: số tiền huy động, danh sách các tổ chức, cá nhân tài trợ, đóng góp, nội dung và số tiền đã chi, số dư quỹ còn lại.
Thời điểm công khai báo cáo tháng, 6 tháng chậm nhất sau ngày 10 kể từ ngày kết thúc tháng, 6 tháng; công khai báo cáo năm chậm nhất ngày 31 của tháng 1 năm sau và báo cáo quyết toán chậm nhất 30 ngày sau khi báo cáo được Bộ Tài chính phê duyệt.
Việc công khai của Quỹ được thực hiện qua Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính và một hoặc một số hình thức: công bố tại các cuộc họp, niêm yết tại trụ sở của Quỹ, phát hành ấn phẩm, thông báo bằng văn bản đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan, thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Bình luận

User
Gửi bình luận
Thương Huyền

Thương Huyền

Xin hỏi tỉnh nào ủng hộ để sử dụng riêng cho cho tỉnh đó hay nộp về TW rồi điều phối lại vắc xin theo nhu cầu địa phương.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU