Quy định độ tuổi tái cử đối với nhân sự nhiệm kỳ tới

0 Thanh Niên

Đánh giá tác giả

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng ký ban hành Kết luận số 60- KL/TW về độ tuổi tái cử chính quyền và trình độ chuyên môn, lý luận chính trị đối với nhân sự tham gia cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Các đại biểu tham dự Hội nghị T.Ư lần thứ 11 vừa diễn ra /// Ảnh Gia Hân Các đại biểu tham dự Hội nghị T.Ư lần thứ 11 vừa diễn ra - Ảnh Gia Hân
Các đại biểu tham dự Hội nghị T.Ư lần thứ 11 vừa diễn ra
Ảnh Gia Hân
Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đã ký ban hành Kết luận số 60- KL/TW của Bộ Chính trị về độ tuổi tái cử chính quyền và trình độ chuyên môn, lý luận chính trị đối với nhân sự tham gia cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Theo đó, về việc xác định độ tuổi và thời điểm tính độ tuổi tái cử chính quyền các cấp: Giao cho Ban Tổ chức T.Ư căn cứ vào các quy định Chỉ thị số 35- CT/TW, ngày 30.5.2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng để hướng dẫn thực hiện, bảo đảm sự đồng bộ trong hệ thống chính trị.
Trên cơ sở kết luận trên, Ban Tổ chức T.Ư đã có hướng dẫn và quy định, độ tuổi tham gia cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện theo quy định nêu tại Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, trong đó độ tuổi tái cử chính quyền ít nhất là 30 tháng và thời điểm tính độ tuổi tái cử chính quyền là tháng 5.2021.
Về độ tuổi tái cử cấp ủy đối với một số trường hợp đặc thù như Bí thư là thủ trưởng, phó bí thư cấp ủy chuyên trách trong đảng bộ của cơ quan đảng, chính quyền, MTTQ, đoàn thể chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp; các lãnh đạo tái cử cấp ủy trong đảng bộ quân sự, công an (tỉnh, huyện) và đảng bộ bộ đội biên phòng tỉnh; phó bí thư đảng ủy là tổng giám đốc các tập đoàn, tổng công ty, tổ chức tài chính và các ngân hàng thương mại nhà nước (hoặc nhà nước có cổ phần chi phối), theo hướng dẫn của Ban Tổ chức T.Ư phải còn tuổi công tác từ 12 tháng trở lên, nếu có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, sức khỏe, hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên và được cấp có thẩm quyền bổ nhiệm đồng ý, thì có thể xem xét tiếp tục tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2015 đến khi đủ tuổi về hưu.
Đối với trình độ chuyên môn, lý luận chính trị của nhân sự quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử và giới thiệu tham gia cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, Bộ Chính trị yêu cầu thực hiện theo Chỉ thị số 35 và luật Giáo dục số 43/2019/QH14, ngày 14.6.2019 của Quốc hội.

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU