Quốc hội đồng ý cho Hà Nội tự đặt ra phí mới chưa có trong luật

1 Thanh Niên Online

Đánh giá tác giả

Quốc hội vừa biểu quyết thông qua Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách tài chính, ngân sách đặc thù đối với thành phố Hà Nội.
Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết về cơ chế tài chính ngân sách đặc thù cho Hà Nội /// Ảnh Gia Hân Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết về cơ chế tài chính ngân sách đặc thù cho Hà Nội - Ảnh Gia Hân
Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết về cơ chế tài chính ngân sách đặc thù cho Hà Nội
Ảnh Gia Hân
Theo nghị quyết vừa được thông qua, Quốc hội đồng ý cho HĐND thành phố Hà Nội quyết định thu các loại phí chưa được quy định trong danh mục phí, lệ phí có trong luật Phí và lệ phí.
Thành phố Hà Nội cũng sẽ được điều chỉnh (tăng, giảm) mức phí hoặc tỷ lệ phí đã có trong luật Phí và lệ phí, trừ các loại phí thuộc nguồn thu của ngân sách T.Ư 100%.
Ngân sách thành phố sẽ được hưởng 100% số thu tăng thêm từ các khoản thu phí đã được Quốc hội đồng ý nêu trên, để đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội và chi sự nghiệp kinh tế, khoa học - công nghệ, giáo dục, y tế và phúc lợi xã hội thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách thành phố Hà Nội.
Tuy nhiên, nghị quyết cũng yêu cầu việc thực hiện chính sách thu phí trên địa bàn thành phố phải phù hợp tình hình kinh tế - xã hội, tạo môi trường sản xuất, kinh doanh thuận lợi, nhất là đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ, ngành, nghề ưu đãi đầu tư và bảo đảm sự thống nhất của thị trường, không cản trở lưu thông hàng hóa, dịch vụ.
Quốc hội cũng yêu cầu thành phố Hà Nội công khai, minh bạch, cải cách hành chính nhà nước, bao gồm cả cải cách hành chính quản lý phí, lệ phí.
Đây cũng là cơ chế đã được Quốc hội đồng ý cho TP.Hồ Chí Minh thí điểm trước đó.
Ngoài ra, dự thảo nghị quyết cũng cho phép ngân sách Hà Nội hưởng 50% khoản thu tiền sử dụng đất khi bán tài sản công gắn liền trên đất do các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc trung ương quản lý trên địa bàn thành phố. Ngân sách này được sử dụng để đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội thuộc nhiệm vụ đầu tư công của Hà Nội.
Bên cạnh đó, Hà Nội cũng sẽ được hưởng toàn bộ số thu từ sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, thoái vốn nhà nước đầu tư tại các doanh nghiệp do UBND thành phố làm đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước.
Quốc hội cũng đồng ý tăng mức dư nợ vay của thành phố Hà Nội từ 70% lên 90%.

Bình luận

User
Gửi bình luận
huynhthanhvung

huynhthanhvung

Ai quản lý phí này ?

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU