Quốc bảo lòng dân thiêng liêng và vô giá

1 Thanh Niên
Nhà báo Nhị Lê

Nhà báo Nhị Lê

(Nguyên Phó tổng biên tập Tạp chí Cộng sản)

Nước VN ta độc lập! Non sông gấm vóc VN ta thống nhất từ Mục Nam Quan cực Bắc, Mũi Cà Mau vạn dặm phương Nam tới các huyện đảo Trường Sa, Hoàng Sa của Tổ quốc hiên ngang trong sóng gió Biển Đông!
Cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của nhân dân /// Ảnh: Tư liệu Cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của nhân dân - Ảnh: Tư liệu
Cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của nhân dân
Ảnh: Tư liệu

Thử hỏi chặng đường lịch sử nào không có nhân dân?

Dưới ngọn cờ của Đảng, nước CHXHCN VN ta lớn lên từ giang san xã tắc ngàn năm của ông cha để lại, sinh thành và lớn lên cùng dân tộc, từ chiếc nôi truyền thống mấy ngàn năm văn hiến VN. Đảng ta - đội tiền phong của dân tộc, “đứa con nòi của nhân dân lao động” - cùng 96 triệu đồng bào ta đưa Tổ quốc VN từ nô lệ xiềng gông “rũ bùn đứng dậy sáng lòa”, xây dựng lại giang sơn “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”, đang tự tin trong nhân loại tiến bộ, kiên định bước mạnh trên con đường dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh.
Năm 1930 - 1931, khi ấy, Đảng chỉ mới đầy một tuổi, đã cùng nhân dân làm một cuộc duyệt binh lịch sử Xô - viết Nghệ - Tĩnh, báo hiệu Tổ quốc nhất định cập bến độc lập, tới ngày tự do. 15 năm sau đó, với mùa thu Ất Dậu, bằng cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945, Đảng cùng nhân dân lật nhào ngai vàng ngàn năm phong kiến thống trị và phá tan xích xiềng ngót một trăm năm nô lệ của thực dân Pháp, để dân tộc hồi sinh và bảo vệ bằng mọi giá một nước VN dân chủ và nền độc lập tự do non trẻ thiêng liêng và vô giá. Tròn sáu mươi lăm năm trước, ngày 7.5.1954, dưới ngọn cờ của Đảng, quân đội ta, toàn thể dân tộc VN ta làm nên một Điện Biên lừng lẫy, kết thúc vẻ vang cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp trường kỳ và gian khổ.
Ngày 30.4.1975, Đảng ở tuổi 45, với sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại, VN tiến hành một cuộc tổng tiến công mùa xuân, quét sạch đế quốc Mỹ xâm lăng và bè lũ ngụy quyền, thống nhất nước nhà. Hơn 41 năm trước, dưới ngọn cờ của Đảng, hồn thiêng sông núi hun đúc chí khí dân tộc “chúng chí thành thành”, nhân dân ta nổi thêm một trận gió to quét sạch bùn nhơ phía tây nam bờ cõi, sau đó buộc làm một cuộc tự vệ cương thổ lịch sử, đã san định hai mặt biên thùy Tổ quốc. Hiến pháp 1992 bổ sung và sửa đổi, đã xác quyết năm 2013, với hơn 26 triệu ý kiến đóng góp của đồng bào, đã xác tín sức mạnh vô địch của tinh thần “chúng chí thành thành”, đưa dân tộc VN ta vững vàng tiếp tục tiến lên phía trước.
Thử hỏi chặng đường lịch sử nào không có nhân dân? Không có nhân dân không có tất cả! Sức mạnh lòng dân vô địch!

Chỉ sợ khi nhân dân mất niềm tin

Gần một thế kỷ qua, lòng dân - “chúng chí thành thành”, dưới ngọn cờ của Đảng, đã trở thành “quốc bảo” tiếp tục dựng nước, gìn giữ sơn hà xã tắc ông cha, trong thời đại mới.
Dân tộc VN đã và đang mang trong mình quốc bảo đó nhịp bước cùng nhân loại, trong thời đại mới. Và, trong lòng dân tộc, Đảng ta - “đứa con nòi” của nhân dân, người lãnh đạo cách mạng VN, người đày tớ thật trung thành của nhân dân lao động - sống trong lòng dân tộc, tiếp tục trưởng thành cùng đất nước, không phụ lòng tin cậy, sự ủy thác của nhân dân.
Cổ nhân nói: ý dân là ý trời, ai lấy được lòng dân là người đó lấy được thiên hạ. Chưa khi nào như bây giờ, khi chúng ta chủ động, tích cực bước ra thế giới, dân tộc đồng tâm chuẩn bị thực lực cho mình mạnh mẽ đủ sức vượt qua mọi chướng ngại trên con đường độc lập và phồn vinh, thì mối quan hệ máu thịt, sinh tử giữa Đảng với nhân dân lại đòi hỏi chăm lo ở một tầm cao mới, với chất lượng mới như bây giờ! Đạo lý và pháp lý, được thực thi một cách minh bạch và dân chủ, phải là những thanh bảo kiếm trên hành trình này. Ai vi phạm thì khuyên răn, và cần thiết phải nghiêm trị. Chúng ta không sợ bất cứ một thế lực nào, dù là hung bạo nhất. Chúng ta chỉ sợ khi nhân dân mất niềm tin vào chính chúng ta.
Chúng ta làm trái đi là vong ân bội nghĩa với lịch sử, là hổ thẹn với ông cha; là tự tước bỏ quốc bảo giữ và dựng nước hiện nay, là chuốc họa sát thân, chính là vô hình trung chà đạp lên giang san gấm vóc nước Việt mấy ngàn năm được dựng xây và bảo vệ bằng máu, mồ hôi của triệu triệu đồng bào.

Bình luận

User
Gửi bình luận
nguễn xuân thơm

nguễn xuân thơm

Đúng là không gì bằng lòng dân. Không phải tự nhiên mà ngày xưa khi đánh tan quân Nguyên xâm lược , khi vua tôi nhà Trần trở về Kinh thành Thăng Long, Hưng đạo Vương Trần Quốc tuấn đã khuyên vua Trần khi có ý định xây lại cung điện: "Chúng chí thành thành", thành quách ở lòng dân, lòng dân có thuận đất nước mới yên bình....

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU