Quan tâm bảo vệ quyền lợi chính đáng của người làm báo

0 Thanh Niên

Đánh giá tác giả

Ban Bí thư T.Ư Đảng có chỉ thị tăng cường quan tâm bảo vệ quyền lợi chính đáng của người làm báo, hội viên Hội Nhà báo Việt Nam.
Các phóng viên tại TP.HCM tác nghiệp trong những ngày đầu  phát hiện dịch bệnh Covid-19 /// Ảnh: Duy Tính Các phóng viên tại TP.HCM tác nghiệp trong những ngày đầu phát hiện dịch bệnh Covid-19 - Ảnh: Duy Tính
Các phóng viên tại TP.HCM tác nghiệp trong những ngày đầu phát hiện dịch bệnh Covid-19
Ảnh: Duy Tính
Ngày 8.4, Ban Bí thư T.Ư Đảng đã ban hành Chỉ thị số 43-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới.
Đây là chỉ thị rất quan trọng đối với Hội Nhà báo Việt Nam và giới báo chí cả nước, được ban hành đúng vào dịp kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam.
Trong chỉ thị có những nội dung quan trọng như tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với báo chí theo hướng bảo đảm báo chí phát triển đúng định hướng chính trị, tư tưởng của Đảng và quyền tự do, dân chủ của nhân dân…
Bên cạnh đó, các cấp Hội Nhà báo Việt Nam tăng cường công tác giáo dục tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị cho người làm báo, hội viên Hội Nhà báo Việt Nam… Củng cố, xây dựng hệ thống tổ chức Hội thống nhất, chặt chẽ theo Điều lệ Hội…
Lãnh đạo các cấp Hội phối hợp với các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách để phát triển và quản lý báo chí, đội ngũ người làm báo. Ban cán sự Đảng Chính phủ chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo T.Ư chỉ đạo các bộ, ngành có liên quan rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định pháp luật về báo chí. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ báo chí; có cơ chế, chính sách khuyến khích cán bộ làm công tác Hội; làm tốt công tác bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật; quan tâm bảo vệ quyền lợi chính đáng của người làm báo, hội viên Hội Nhà báo Việt Nam.

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU