Phát huy vai trò giám sát của MTTQ

0 Thanh Niên

Đánh giá tác giả

Ngày 4.1, tại TP.Cần Thơ, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến dự và có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng tại Hội nghị lần thứ 6 của Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) VN.
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu dự hội nghị  /// Ảnh: Đình Tuyển Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu dự hội nghị - Ảnh: Đình Tuyển
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu dự hội nghị
Ảnh: Đình Tuyển
Hội nghị nhằm kiểm điểm kết quả công tác của mặt trận năm 2016 và đưa ra phương hướng, nhiệm vụ, chương trình hành động năm 2017.
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao những thành tích mà MTTQ các cấp đã đạt được; đồng thời gửi lời cảm ơn các tầng lớp nhân dân cả nước, kiều bào ở nước ngoài đã nêu cao tinh thần yêu nước, đoàn kết, hưởng ứng, ủng hộ và nỗ lực thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, góp phần làm nên những thành tựu chung của đất nước.
Theo đánh giá của Tổng bí thư, năm 2016, MTTQ VN tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ mở rộng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tạo nên sức mạnh to lớn cho sự phát triển của đất nước. Việc đoàn kết, tập hợp lực lượng không chỉ bằng tuyên truyền, phát triển tổ chức, mà còn qua nhiều phong trào thi đua, nhiều cuộc vận động thiết thực, có sức lôi cuốn. Nổi bật là các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; cuộc vận động “Vì người nghèo”; “Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt”; “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”... Mặt trận cũng đã làm tốt công tác tổ chức, vận động nhân dân thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Có nhiều đổi mới trong phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở. Các tổ chức thành viên của mặt trận đã phát huy tốt tính sáng tạo của các đoàn viên, hội viên xây dựng các mô hình nhân dân tự quản, giữ gìn trật tự trị an, bảo vệ môi trường, phát triển văn hóa, khuyến học, chăm sóc những người có hoàn cảnh khó khăn...
Tuy nhiên, cũng cần thẳng thắn thừa nhận, công tác mặt trận vẫn còn nhiều bất cập như: phương thức vận động, tập hợp xây dựng khối đoàn kết toàn dân chưa theo kịp yêu cầu mới; các cuộc vận động, phong trào thi đua có nơi còn hình thức, chưa hiệu quả; vai trò đại diện, bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân và giám sát, phản biện xã hội của mặt trận còn hạn chế... Đó là những vấn đề mà theo Tổng bí thư phải nghiêm túc chỉ rõ nguyên nhân và tìm các giải pháp khắc phục có hiệu quả.
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, năm 2017 một trong những nhiệm vụ bao trùm, quan trọng hàng đầu của MTTQ VN là tiếp tục xây dựng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tập hợp rộng rãi mọi tầng lớp nhân dân, bảo đảm sự đồng thuận, thống nhất cao về tư tưởng và hành động, phấn đấu thực hiện có kết quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hướng tới mục tiêu chung là giữ vững độc lập, chủ quyền quốc gia, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh; nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.
Tổng bí thư nói: “MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội phải phát huy vai trò giám sát của mình, của nhân dân, báo chí và công luận; xây dựng và thực hiện cơ chế bảo vệ, khuyến khích người dân phản ảnh, tố giác và tích cực đấu tranh phòng, chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. MTTQ cần phát huy vai trò tích cực trong tham gia kiểm soát quyền lực, giám sát để quản lý xã hội công khai, minh bạch và là nơi để người dân có thể phản ánh, tố giác tội phạm, tham nhũng, tố giác cán bộ có biểu hiện suy thoái, tiêu cực, nhũng nhiễu nhân dân”.

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU