Phát hiện sai sót trong chi trả gói 62.000 tỉ tại 4 địa phương

1 Thanh Niên

Đánh giá tác giả

Qua thanh tra lại 4 địa phương Hà Nội, Hưng Yên, Gia Lai và Đồng Nai, Bộ LĐ-TB-XH phát hiện nhiều sai sót trong việc thực hiện hỗ trợ gói 62.000 tỉ đồng.
Bộ LĐ-TB-XH vừa có kết luận thanh tra việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chính sách hỗ trợ giảm nghèo tại 4 tỉnh, thành: Hà Nội, Hưng Yên, Gia Lai và Đồng Nai.
Qua thanh tra tại 4 địa phương trên, Bộ LĐ-TB-XH phát hiện nhiều sai sót trong việc thực hiện hỗ trợ gói 62.000 tỉ đồng. Hầu hết các địa phương đều chưa xây dựng kế hoạch và tiến hành điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo thường xuyên theo quy định, dẫn đến có những hộ gia đình gặp khó khăn đột xuất, hoặc phát sinh nhân khẩu nhưng không được công nhận kịp thời.
Đáng chú ý, Thanh tra Bộ LĐ-TB-XH phát hiện tại một số đơn vị cấp xã, có tình trạng cán bộ rà soát nhầm hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc không vô tư, khách quan khi chấm điểm, sửa chữa, tẩy xóa phiếu chấm điểm, dẫn đến có những hộ đủ điều kiện là hộ nghèo, hộ cận nghèo nhưng không được công nhận; một số địa phương còn triển khai chậm, thậm chí chi trả chưa đầy đủ mức hỗ trợ theo quy định.
Cụ thể, tại H.Phú Xuyên (Hà Nội), đoàn thanh tra đã tiến hành kiểm tra, xác minh đối với 558/657 hộ nghèo và 3.705/4.200 hộ cận nghèo. Trong 558 hộ nghèo, Bộ LĐ-TB-XH phát hiện có 125 hộ không đảm bảo đủ điều kiện (chiếm 22,4%) và 49 hộ đảm bảo điều kiện hộ có mức sống trung bình. Đối với 3.705 hộ cận nghèo, có tới 1.894 hộ không đảm bảo đủ điều kiện cận nghèo và 924 hộ đảm bảo mức sống trung bình.
Tại H.Văn Giang (Hưng Yên), qua kiểm tra đối với 502 hộ nghèo, đoàn thanh tra nhận thấy có 10 hộ không đủ điều kiện công nhận là hộ nghèo. Đối với 791 hộ cận nghèo, có 158 hộ không đủ điều kiện công nhận hộ cận nghèo. Đặc biệt, 14 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, nhưng chưa được xem xét công nhận hộ nghèo hoặc cận nghèo.
Tại H.Chư Prông (Gia Lai), có 64/627 hộ nghèo, cận nghèo không đủ điều kiện là hộ nghèo, cận nghèo; 30 hộ đủ điều kiện hưởng chính sách hỗ trợ tiền vượt qua khó khăn do Covid-19 nhưng chưa được nhận tiền.
Trong khi đó, có 10 hộ không đủ điều kiện nhận hỗ trợ nhưng vẫn có trong danh sách hỗ trợ, với số tiền hơn 11 triệu đồng. Tại H.Thống Nhất (Đồng Nai), trong số 319 hộ nghèo, có 36 hộ không đảm bảo điều kiện thuộc hộ nghèo. Đối với 140 hộ cận nghèo tại huyện, có 72 hộ không đảm bảo điều kiện.
Thanh tra Bộ LĐ-TB-XH yêu cầu các địa phương kiểm điểm, rút kinh nghiệm, khắc phục ngay thiếu sót; xác định rõ trách nhiệm cá nhân, tập thể để xảy ra sai sót nhằm có biện pháp xử lý phù hợp.

Bình luận

User
Gửi bình luận
Thai

Thai

Tại sao mỗi lần có đợt nhà nước chi tiền hổ trợ cho người dân,địa phương không thực hiện đúng đối tượng,thường xảy ra sai xót,cho nên cần rút kinh nghiệm về việc trên và cần có liều thuốc mạnh mới chấm dứt việc hổ trợ không đúng đối tượng.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU