Phân công nhiệm vụ tân Bộ trưởng Bộ Xây dựng và 3 thứ trưởng

0 Thanh Niên Online

Đánh giá tác giả

Bộ Xây dựng vừa ra quyết định phân công nhiệm vụ đối với tân Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị và 3 thứ trưởng.
Các lãnh đạo của Bộ Xây dựng hiện nay (từ trái sang phải): Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị; các thứ trưởng: Lê Quang Hùng, Nguyễn Văn Sinh và Bùi Hồng Minh /// Ảnh Bộ Xây dựng Các lãnh đạo của Bộ Xây dựng hiện nay (từ trái sang phải): Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị; các thứ trưởng: Lê Quang Hùng, Nguyễn Văn Sinh và Bùi Hồng Minh - Ảnh Bộ Xây dựng
Các lãnh đạo của Bộ Xây dựng hiện nay (từ trái sang phải): Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị; các thứ trưởng: Lê Quang Hùng, Nguyễn Văn Sinh và Bùi Hồng Minh
Ảnh Bộ Xây dựng
Theo phân công, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị sẽ chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành toàn diện theo chức năng, nhiệm vụ được Chính phủ phân công, luật Tổ chức Chính phủ…
Đồng thời, trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực: công tác xây dựng Đảng, bảo vệ chính trị nội bộ; công tác xây dựng hệ thống các cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật của ngành Xây dựng; tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Đảng, Chính phủ và Quốc hội; quản lý nhà nước lĩnh vực kiến trúc và quy hoạch xây dựng;
Công tác tổ chức cán bộ; tổ chức bộ máy; quản lý công chức; thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân; phòng, chống tham nhũng;... 
Ngoài ra, Bộ trưởng còn trực tiếp chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ: Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ Kế hoạch - Tài chính; Vụ Quy hoạch - Kiến trúc; Thanh tra Bộ; Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quy hoạch và đầu tư xây dựng vùng Thủ đô Hà Nội; Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia; Viện Quy hoạch xây dựng Miền Nam; Viện Kiến trúc quốc gia.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh chuyên trách quản lý nhà nước về thị trường bất động sản

Quyết định của Bộ Xây dựng phân công Thứ trưởng Lê Quang Hùng thay mặt Bộ trưởng chỉ đạo, điều hành công việc của Bộ theo ủy quyền của Bộ trưởng khi Bộ trưởng vắng mặt; giúp Bộ trưởng theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực: quản lý nhà nước về hoạt động đầu tư xây dựng (không bao gồm lĩnh vực quản lý nhà nước về kinh tế xây dựng); quản lý nhà nước lĩnh vực: hạ tầng kỹ thuật; phát triển đô thị; khoa học công nghệ ngành xây dựng…
Thứ trưởng Hùng sẽ thực hiện nhiệm vụ Phó chủ tịch thường trực Hội đồng kiểm tra nhà nước về công tác nghiệm thu các công trình xây dựng; theo dõi, chỉ đạo hoạt động các đơn vị thuộc Bộ, gồm: Vụ Khoa học công nghệ và môi trường, Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, Cục Quản lý hoạt động xây dựng, Cục Hạ tầng kỹ thuật, Cục Phát triển đô thị, Viện Khoa học công nghệ xây dựng…
Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh được phân công giúp Bộ trưởng theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực: quản lý nhà nước về lĩnh vực nhà ở; công sở; thị trường bất động sản; lĩnh vực vật liệu xây dựng, cải cách hành chính; theo dõi, chỉ đạo hoạt động các đơn vị thuộc Bộ, gồm: Văn phòng Bộ, Vụ Pháp chế, Vụ Vật liệu xây dựng, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Văn phòng Ban Chỉ đạo T.Ư về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản;...
Thứ trưởng Bùi Hồng Minh được phân công giúp Bộ trưởng theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực: quản lý nhà nước về kinh tế xây dựng; chỉ đạo hoạt động khối doanh nghiệp; tái cơ cấu, cổ phần hóa doanh nghiệp và thực hiện quyền, nghĩa vụ đại diện chủ sở hữu nhà nước tại các doanh nghiệp thuộc Bộ; quản lý kinh tế xây dựng tại các dự án đầu tư xây dựng quan trọng, các công trình trọng điểm quốc gia; thực hành tiết kiệm, chống thất thoát, lãng phí;...
Theo dõi, chỉ đạo hoạt động các đơn vị thuộc Bộ, gồm: Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Quản lý doanh nghiệp, Cục Công tác phía Nam, Cục Kinh tế xây dựng, Viện Kinh tế xây dựng và các doanh nghiệp trực thuộc Bộ...

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU