Đại hội Đảng bộ T.Ư Đoàn lần thứ 23 (nhiệm kỳ 2020 - 2025)

Nhiều đổi mới và sáng tạo trong nhiệm kỳ

0 Thanh Niên

Đánh giá tác giả

Hôm nay 25.8, tại Hà Nội diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ T.Ư Đoàn lần thứ 23, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
 
Trong nhiệm kỳ, Đảng ủy T.Ư Đoàn lãnh đạo, chỉ đạo thành công cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc với chủ đề "Tự hào Việt Nam" lần thứ 3	 /// ẢNH: BẢO ANH Trong nhiệm kỳ, Đảng ủy T.Ư Đoàn lãnh đạo, chỉ đạo thành công cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc với chủ đề "Tự hào Việt Nam" lần thứ 3 - ẢNH: BẢO ANH
Trong nhiệm kỳ, Đảng ủy T.Ư Đoàn lãnh đạo, chỉ đạo thành công cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc với chủ đề "Tự hào Việt Nam" lần thứ 3
ẢNH: BẢO ANH
Tham dự đại hội có gần 170 đại biểu là đảng viên tiêu biểu, đại diện cho 938 đảng viên/3.000 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đang sinh hoạt tại 9 Đảng bộ, 28 Chi bộ trực thuộc.
Với nhiều nỗ lực đổi mới và sáng tạo, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ T.Ư Đoàn đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật.

Nhiều mô hình, công trình thanh niên mới

Theo báo cáo về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội (ĐH) đại biểu Đảng bộ T.Ư Đoàn lần thứ 22, nhiệm kỳ 2015 - 2020, toàn Đảng bộ T.Ư Đoàn đã nỗ lực phấn đấu, có nhiều đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, đạt được những kết quả quan trọng.
Một trong những thành công của nhiệm kỳ là Ban Chấp hành Đảng bộ T.Ư Đoàn, cấp ủy các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch, chủ trương công tác; đồng thời lãnh đạo cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động tham mưu và tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao, với nhiều nội dung quan trọng, có tính sáng tạo, thiết thực, hiệu quả.
Điển hình ở các Đảng bộ, Chi bộ Khối Phong trào đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên tham mưu triển khai có hiệu quả chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi hằng năm, đảm bảo tính rộng khắp, tính thiết thực, bền vững và sáng tạo trong thiết kế, tổ chức các hoạt động, với nhiều mô hình, công trình thanh niên mới hiệu quả được nhận diện. Công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ theo tinh thần Chỉ thị 42 của Ban Bí thư T.Ư Đảng đạt được nhiều kết quả tích cực, với nhiều nội dung, phương thức được đổi mới.
Công tác xây dựng Đoàn, mở rộng tập hợp thanh niên, phong trào khởi nghiệp cho thanh niên, chương trình kết nối tri thức trẻ toàn cầu được tập trung chỉ đạo đạt được nhiều kết quả. Công tác quốc tế có nhiều khởi sắc, công tác phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh và công tác thi đua khen thưởng, tài chính đáp ứng yêu cầu của phong trào thanh thiếu nhi.

Nhiều chỉ tiêu nhiệm kỳ đạt và vượt kế hoạch

100% đảng viên được tham dự hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI do Ban Bí thư T.Ư Đoàn tổ chức, đạt chỉ tiêu đề ra. Vượt chỉ tiêu có ít nhất 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ: năm 2016 có 89,4% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, năm 2017 có 96,5% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; năm 2018 đạt tỷ lệ 96,3%; năm 2019 đạt tỷ lệ 92,3%. Tính từ tháng 9.2015 đến hết tháng 7.2020, đã kết nạp 258 đảng viên mới, vượt chỉ tiêu kết nạp ít nhất 250 đảng viên mới...
Trong nhiệm kỳ qua, đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ 11; Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN VN lần thứ 8, nhiệm kỳ 2019 - 2024; tổ chức thành công đợt hoạt động “Tuổi trẻ VN nhớ lời Di chúc theo chân Bác”, phát động đợt hoạt động “Tuổi trẻ VN sắt son niềm tin với Đảng” chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
Đối với các đảng bộ, chi bộ khối báo chí, xuất bản, các cấp ủy luôn chủ động phối hợp với ban biên tập lãnh đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị, chỉ đạo cán bộ, đảng viên tiếp tục giữ vững tôn chỉ, mục đích, kịp thời đăng tải nhiều tuyến tin bài về các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và của Đoàn; có các tuyến bài viết, kịp thời thông tin các hoạt động của Ban Bí thư T.Ư Đoàn, phản ánh sâu sắc các hoạt động của Đoàn, Hội, Đội và thanh thiếu nhi cả nước; có nhiều nỗ lực gia tăng đầu sách xuất bản; tổ chức hoạt động sau mặt báo, tham gia tích cực các hoạt động an sinh xã hội, với nhiều chương trình được xã hội đón nhận, ghi nhận, đánh giá tích cực, mang lại hiệu quả, hiệu ứng tốt.

Nhiều gương đảng viên điển hình tiêu biểu

Trong nhiệm kỳ qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục được các đảng bộ, Chi bộ triển khai có hiệu quả. Đảng ủy T.Ư Đoàn tiến hành sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và đã tổ chức biểu dương 63 điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Cấp ủy các ban, đơn vị có nhiều hình thức tổ chức cho cán bộ, đảng viên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Đáng lưu ý, nhiệm kỳ này đã có nhiều đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng. Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy đã thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc tổ chức của Đảng, nhất là nguyên tắc “tập trung dân chủ” trong hoạt động của Đảng ủy. Đảng bộ T.Ư Đoàn kịp thời chỉ đạo, định hướng những nội dung trọng tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng; tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy từng chi bộ, đảng bộ trực thuộc góp phần xây dựng Đảng bộ T.Ư Đoàn trong sạch, vững mạnh.
Đảng bộ T.Ư Đoàn cũng quán triệt việc tăng cường giữ gìn đoàn kết, thống nhất về tư tưởng và hành động, nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, nâng cao chất lượng đảng viên, chất lượng cán bộ, tạo môi trường lành mạnh, dân chủ để cán bộ, đảng viên rèn luyện, trưởng thành và phát triển.

Các phiên làm việc của đại hội

Buổi sáng đại hội diễn ra phiên làm việc thứ nhất: tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu; thông qua chương trình, quy chế đại hội; báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý dự thảo các văn kiện trình đại hội và Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Các cơ quan T.Ư... 

Buổi chiều diễn ra phiên làm việc thứ hai với các nội dung: trình bày tóm tắt Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ T.Ư Đoàn khóa 22; trình bày tóm tắt Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ khóa 22; trình bày tóm tắt Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ T.Ư Đoàn lần thứ 23; phát biểu chỉ đạo của đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Các cơ quan T.Ư. Đại hội sẽ tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và công bố kết quả bầu Ban Chấp hành; giới thiệu chức danh Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025… 

Phiên làm việc thứ ba (sáng 26.8), đại hội báo cáo kết quả làm việc chiều 25.8 và kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ T.Ư Đoàn khóa 23; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Các cơ quan T.Ư; thông qua nghị quyết đại hội và bế mạc...

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU