Nhân tài được trọng dụng phải có sản phẩm cụ thể

Thanh Niên
Vấn đề trọng dụng và thu hút nhân tài, Phó thủ tướng Trương Hòa Bình lưu ý phải xuất phát từ nhu cầu thực tế, phải có sản phẩm cụ thể, bố trí đúng sở trường, năng lực, đúng vị trí công tác. 
Ngày 21.8, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị chuyên đề xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực tổ chức cán bộ. Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị - Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu Bộ Nội vụ cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan hoàn thiện các đề án, chuẩn bị các dự luật cần sửa đổi về tổ chức bộ máy, công chức, viên chức... trình cấp có thẩm quyền theo kế hoạch.
Phó thủ tướng cho rằng cần nghiên cứu thực hiện cơ chế, chính sách liên thông, bình đẳng, nhất quán trong hệ thống chính trị; liên thông giữa cán bộ, công chức cấp xã với cán bộ, công chức nói chung. Phó thủ tướng cũng nhất trí với đề xuất thành lập cơ quan liên vùng, liên huyện không phụ thuộc vào địa giới hành chính như cơ quan thuế, hải quan, thị trường, cơ quan tư pháp.
Vấn đề trọng dụng và thu hút nhân tài, Phó thủ tướng lưu ý phải xuất phát từ nhu cầu thực tế, đáp ứng yêu cầu về điều kiện tiêu chuẩn, nhưng phải có sản phẩm cụ thể, bố trí đúng sở trường, năng lực, đúng vị trí công tác. Phó thủ tướng giao Bộ Nội vụ nghiên cứu sửa đổi chế độ hợp đồng đã quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP theo hướng sử dụng các dịch vụ sự nghiệp công để phục vụ hoạt động quản lý nhà nước, bảo đảm không ký hợp đồng tràn lan rồi lại hủy bỏ như một số địa phương gần đây.