Nhân sự Quốc hội khóa XV được chuẩn bị kỹ lưỡng

1 Thanh Niên

Đánh giá tác giả

Chủ tịch Quốc hội đề nghị sắp tới cần tập trung vào tổ chức thành công kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa XV.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại hội nghị
 ///  ẢNH: GIA HÂN Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại hội nghị - ẢNH: GIA HÂN
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại hội nghị
ẢNH: GIA HÂN
Sáng 15.7, phát biểu bế mạc hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia, đánh giá cuộc bầu cử đã thành công rất tốt đẹp, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội lớn của toàn dân.
Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, cuộc bầu cử diễn ra trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 bùng phát đợt thứ tư, với nhiều diễn biến phức tạp nhưng đã được tổ chức an toàn, tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm; số lượng đơn thư khiếu nại, tố cáo giảm nhiều so với các kỳ bầu cử trước (18% so với các kỳ trước đây). Cuộc bầu cử đã phát huy được tinh thần dân chủ, công khai, minh bạch trong từng bước triển khai công tác bầu cử.
Theo Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia, với kết quả bầu được 499 đại biểu Quốc hội, cơ bản bầu đủ đại biểu HĐND cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã; chất lượng, cơ cấu đại biểu đều vượt chỉ tiêu đặt ra, khẳng định công tác nhân sự được chuẩn bị kỹ lưỡng, dân chủ, đúng quy định của pháp luật. “Đây là một trong những bài học thành công trong việc chuẩn bị nhân sự bầu cử gắn liền với việc chuẩn bị nhân sự đại hội Đảng các cấp. Đây là bài học rất rõ”, ông phân tích.
Chủ tịch Quốc hội đề nghị sắp tới cần tập trung vào tổ chức thành công kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa XV. “Đây là kỳ họp hết sức quan trọng với nhiệm vụ trọng tâm là xem xét, quyết định tổ chức và nhân sự cấp cao của bộ máy nhà nước trong nhiệm kỳ; xem xét, quyết định một số chương trình, kế hoạch lớn của nước ta cho 5 năm sắp tới”, ông nhấn mạnh.

Bình luận

User
Gửi bình luận

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU