‘Nhận diện’ hành vi tham nhũng của cán bộ, công chức, viên chức

4 Thanh Niên Online

Đánh giá tác giả

Từ ngày 1.7, luật Phòng, chống tham nhũng 2018 bắt đầu có hiệu lực. Luật quy định rõ các hành vi tham nhũng.
Theo đó, luật Phòng, chống tham nhũng 2018 quy định các hành vi tham nhũng trong khu vực nhà nước do người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị khu vực nhà nước thực hiện bao gồm: Tham ô tài sản; Nhận hối lộ; Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi; Lạm quyền trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi; Giả mạo trong công tác vì vụ lợi; Đưa hối lộ, môi giới hối lộ để giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc địa phương vì vụ lợi; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn sử dụng trái phép tài sản công vì vụ lợi; Nhũng nhiễu vì vụ lợi; không thực hiện, thực hiện không đúng hoặc không đầy đủ nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để bao che cho người có hành vi vi phạm pháp luật vì vụ lợi; cản trở, can thiệp trái pháp luật vào việc giám sát, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án vì vụ lợi.
Các hành vi tham nhũng trong khu vực ngoài nhà nước do người có chức vụ, quyền hạn trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước thực hiện bao gồm: Tham ô tài sản; Nhận hối lộ; Đưa hối lộ, môi giới hối lộ để giải quyết công việc của doanh nghiệp, tổ chức mình vì vụ lợi.
 

Thế nào là tham nhũng?

Theo khoản 1, Điều 3 luật Phòng, chống tham nhũng 2018, tham nhũng là hành vi của người có chức vụ, quyền hạn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn đó vì vụ lợi. Khoản 2, Điều 3 luật Phòng, chống tham nhũng 2018 giải thích, người có chức vụ, quyền hạn là người do bổ nhiệm, do bầu cử, do tuyển dụng, do hợp đồng hoặc do một hình thức khác, có hưởng lương hoặc không hưởng lương, được giao thực hiện nhiệm vụ, công vụ nhất định và có quyền hạn nhất định trong khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ đó, bao gồm: Cán bộ, công chức, viên chức; Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, công nhân công an trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân; Người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp; Người giữ chức danh, chức vụ quản lý trong doanh nghiệp, tổ chức; Những người khác được giao thực hiện nhiệm vụ, công vụ và có quyền hạn trong khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ đó.

Bình luận

User
Gửi bình luận
Xuân Phạm

Xuân Phạm

Luật nêu rất rõ hành vi tham nhũng nhưng đoạn cuối được chốt lại là phải "vì vụ lợi". Vậy làm thế nào để chúng minh được đông cơ, mục đích vụ lợi ? Vụ lợi là cái gì ? Hưởng lợi bao nhiêu thì bị coi là vụ lợi ?.v.v.v và v.v.v Rất mong lung ! Cần phải bổ sung thêm đối tượng chủ thể của tội tham nhũng: Bụng to, mắt híp, cổ ngắn và có chức vụ quyền hạn là phải đưa vào tầm ngắm . ,....
Phuc

Phuc

Luật ra là thế nhưng việc tham nhũng "vặt" thì "có trời biết".
Thanh Ha Mai

Thanh Ha Mai

phải quy định cứ nhận bồi dưỡng ngoài quy định là tham nhũng thì mới trị được tham nhũng.
Hoàng Khang

Hoàng Khang

Luật thế đấy, có hiệu lực rõ ràng , vậy mà Ông Đức giám đốc GD-ĐT Sơn La có bị sao đâu ?

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU