Nguyên Vụ trưởng Ban Tổ chức T.Ư: 'Đau lòng vì những cán bộ trẻ chín ép, sống sượng'

8 Thanh Niên Online

Đánh giá tác giả

Ông Nguyễn Đức Hà, nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng, Ban Tổ chức T.Ư, cho rằng vừa qua chúng ta đau lòng vì nhiều trường hợp cán bộ trẻ chín ép mà số lượng thì đếm một bàn tay chưa hết.
Ông Nguyễn Đức Hà: "Chúng ta đau lòng vì nhiều cán bộ trẻ chín ép" /// Ảnh Lê Hiệp Ông Nguyễn Đức Hà: "Chúng ta đau lòng vì nhiều cán bộ trẻ chín ép" - Ảnh Lê Hiệp
Ông Nguyễn Đức Hà: "Chúng ta đau lòng vì nhiều cán bộ trẻ chín ép"
Ảnh Lê Hiệp
Chiều 18.5, T.Ư Đoàn tổ chức hội thảo chuyên đề xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ “vừa hồng, vừa chuyên” và việc rèn luyện lề lối, tác phong cán bộ Đoàn theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Xây dựng Đoàn là xây dựng Đảng trước một bước

Phát biểu tại hội thảo, ông Nguyễn Đức Hà, nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng, Ban Tổ chức T.Ư, cho biết trong Di chúc, nếu như điều đầu tiên Bác căn dặn là về Đảng thì điều thứ 2 Bác nói đến là thanh niên, còn những việc khác, Bác đều xếp phía sau.
“Đoàn viên và thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hằng hái xung phong, không ngại khó khǎn, có chí tiến thủ. Đảng cần phải chǎm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa "hồng" vừa "chuyên". Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”, ông Hà nhắc lại Di chúc của Bác.
“Sự sắp xếp thứ tự ưu tiên này trong lời căn dặn của Bác càng cho thấy giá trị to lớn của Di chúc Hồ Chí Minh”, ông Hà nhấn mạnh.
Theo nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng, từ sau khi Bác đi xa, thực hiện lời di huấn của Bác, Đảng, Nhà nước chưa bao giờ không quan tâm cán bộ trẻ.
Trong Điều lệ Đảng có hẳn một chương với nội dung Đảng lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. “Mặc dù Điều lệ đã nêu rõ, Đảng lãnh đạo Nhà nước, các tổ chức chính trị, xã hội nhưng vẫn dành một chương riêng nói về việc Đảng lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư”, ông Hà nói và cho biết, đây chính là lý do các cơ quan dân cử, tổ chức chính trị xã hội đều có tổ chức Đảng đoàn, riêng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thì không có Đảng đoàn, mà được lãnh đạo bởi Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.
“Việc đổi tên Đoàn TNCS mang tên Hồ Chí Minh cũng là trách nhiệm, phần thưởng đồng thời là vinh dự với Đoàn thanh niên”, ông Hà nói thêm.
Cũng theo ông Hà, thực hiện Di chúc của Bác, không có Nghị quyết Đại hội Đảng nào không đề cập tới xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ, không có chỉ thị nào của Bộ Chính trị về tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội Đảng toàn quốc mà không có yêu cầu về cơ cấu độ tuổi cán bộ cấp ủy.
“Hôm nay, Hội nghị T.Ư 10 vừa bế mạc đã bàn về dự thảo chỉ thị của Bộ Chính trị, cuối tháng 5 này sẽ ban hành. Dự thảo lần này sẽ tăng thêm tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ trong cấp ủy và có cơ chế để thực hiện chứ không để tình trạng khi chuẩn bị thì đủ hết nhưng khi công bố kết quả bầu thì lại không đạt được”, ông Hà cho hay và nói thêm, cơ chế lần này là nếu không đủ cơ cấu thì giảm số lượng cấp ủy, đồng thời gắn trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy.
 Nguyên Vụ trưởng Ban Tổ chức T.Ư: 'Đau lòng vì những cán bộ trẻ chín ép, sống sượng' - ảnh 1
Anh Bùi Quang Huy, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viện Việt Nam, chủ trì hội thảo
Ảnh Lê Hiệp
“Nghị quyết của T.Ư về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã nói rõ xây dựng Đoàn Thanh niên vững mạnh là xây dựng Đảng trước một bước. Đó là quan điểm, tư tưởng xuyên suốt của Đảng và đây cũng là quy luật vì không có ai có thể ngồi mãi được”, ông Hà đúc kết.

Cán bộ trẻ phải tăng cường "sức đề kháng"

Ông Hà cũng cho biết, Nghị quyết T.Ư 7 về công tác cán bộ vừa qua có thể coi là chiến lược của Đảng về công tác cán bộ trong thời kỳ mới. Nghị quyết đã chỉ rõ, một trong những yêu cầu của đội ngũ cán bộ trong thời gian tới là phải có khả năng làm việc trong môi trường quốc tế. Muốn vậy, cán bộ phải có trình độ khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin, ngoại ngữ; có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm. “Rõ ràng, với những tiêu chí này thì những cán bộ trẻ có điều kiện tiếp cận”, ông Hà cho biết.
Một điểm nữa trong nghị quyết của T.Ư về công tác cán bộ, theo ông Hà, là sự chuyển giao cán bộ. “Nghị quyết đã nhấn mạnh, đó là sự chuyển giao giữa thế hệ sinh ra và lớn lên trong thời kỳ đấu tranh cách mạng, thời kỳ gian khổ của đất nước với thế hệ sinh ra và lớn lên trong hòa bình”, ông Hà nói.
Theo đó, cán bộ trẻ sinh ra và lớn lên trong hòa bình, được đào tạo từ nhiều nguồn, nhiều nước, nhiều thể chế chính trị khác nhau, khác với thế hệ trước, chủ yếu được đào tạo trong môi trường xã hội chủ nghĩa. Theo ông Hà, “phải lưu ý chỗ này vì đây là mặt yếu, hạn chế của lớp trẻ hiện nay”. Để khắc phục điểm này, ông Hà cho biết, nghị quyết của T.Ư về cán bộ vừa qua cũng đã nhấn mạnh, để cán bộ trẻ vừa hồng, vừa chuyên thì phải có thế giới quan khoa học và nhân sinh quan cách mạng.
“Muốn có nhân sinh quan cách mạng thì học trong trường chưa đủ mà phải đắm mình trong thực tiễn. Vì vậy, nghị quyết T.Ư nhấn mạnh, cán bộ trẻ phải được rèn luyện, thử thách, đào luyện trong thực tiễn thì mới không bị chín ép, không bị sống sượng, mới thực hiện được mục tiêu là sự chuyển giao thế hệ cán bộ liên tục, vững vàng”, ông Hà nói và nhấn mạnh, nghị quyết của T.Ư cũng đã chỉ rõ, việc chuyển giao thế hệ không được đứt đoạn, không được hụt hẫng và đặc biệt là không được quay ngang.
“Bố thế này, con lại quay ngang, cháu lại quay ngang cái nữa. Hai lần quay ngang thì thành ngược lại, thế là mất Đảng, mất chế độ”, ông Hà lưu ý và cho rằng, cán bộ trẻ cần phải tăng “sức đề kháng” lên nữa trước những âm mưu diễn biến hòa bình, để vừa hồng, vừa chuyên, vừa có đức, vừa có tài, có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín.
“Thực tiễn vừa qua chúng ta vui mừng vì thấy rằng có nhiều cán bộ trẻ xuất phát từ phong trào Đoàn đã trở thành cán bộ lãnh đạo của Đảng, Nhà nước. Nhưng không phải không đau lòng vì có những cán bộ trẻ chín ép, những trường hợp này đếm một bàn tay cũng không hết”, ông Hà nói và cho rằng "đây là vấn đề rất đáng phải suy ngẫm trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ vừa hồng, vừa chuyên hiện nay".

Bình luận

User
Gửi bình luận
Van-Thai Tran

Van-Thai Tran

Lúc bác còn là vụ trưởng không thấy bác phát biểu. Giờ bác là "nguyên vụ trưởng" nói ra những lời vàng ý ngọc mà ai cũng biết.
Vuvu

Vuvu

Một thời gian dài, tệ tham nhũng, quan liêu không được ngăn chặn kịp thời, lối sống hưởng thụ xa hoa của một số tầng lớp quan chức,... đã ảnh hưởng rất lớn tới thanh niên, lớp trẻ. Cứ đến các nhà hàng sang trọng, .... họ ở đó.
Tùng Lâm

Tùng Lâm

Trẻ hóa đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt là tốt; nhưng phải từng bước, theo quy trình chặt chẽ để cán bộ trẻ trưởng thành và "chín cây". Chứ đừng "Trẻ quá trời trẻ"... hay ông - cha làm cơ cấu, quy hoạch con - cháu từ khi còn trứng nước....sẽ dễ dẫn đến "Chín ép" và sống sượng...
Tra

Tra

Không thể nói là chín ép được vì các em lãnh đạo đó cũng đã được học hành bài bản, tôi luyện trong thực tế nhiệm vụ được giao, nhưng do không quan tâm tu dưỡng về đạo đức lối sống nên hư thân thôi.
Xem thêm bình luận

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU