Người ngoài Đảng ứng cử đại biểu Quốc hội phải được kết luận về tiêu chuẩn chính trị

0 Thanh Niên Online

Đánh giá tác giả

Phải kiên quyết không để lọt những người không xứng đáng, những người chạy chức, chạy quyền tham gia Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp là yêu cầu đã được Ban Tổ chức T.Ư bổ sung trong hướng dẫn về công tác nhân sự.
Theo cơ cấu, sẽ có từ 5 -10% đại biểu Quốc hội khóa 15 là người ngoài Đảng /// Ảnh Ngọc Thắng Theo cơ cấu, sẽ có từ 5 -10% đại biểu Quốc hội khóa 15 là người ngoài Đảng - Ảnh Ngọc Thắng
Theo cơ cấu, sẽ có từ 5 -10% đại biểu Quốc hội khóa 15 là người ngoài Đảng
Ảnh Ngọc Thắng
Ngày 24.2, Ban Tổ chức T.Ư vừa có Công văn số 35 về công tác nhân sự đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, gửi Hội đồng bầu cử Quốc gia, Ban Thường vụ các tỉnh uỷ, thành uỷ.
Thông tin này được thông báo tới các địa phương tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử, do Bộ Nội vụ tổ chức ngày 25.2.
Do một số tỉnh, thành uỷ (Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Thanh Hoá, Thừa Thiên - Huế, Bình Định, Đắk Lắk, Gia Lai, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hậu Giang, Vĩnh Long, Bến Tre) có văn bản đề nghị làm rõ hơn một số nội dung trong Hướng dẫn số 36-HD/BTCTW ngày 20.1.2021, công văn trên của Ban Tổ chức T.Ư nhằm giải đáp thắc mắc, để công tác nhân sự “đảm bảo đúng tiêu chuẩn, điều kiện, số lượng, cơ cấu, thành phần”.
Theo đó, độ tuổi ứng cử đối với nhân sự là cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các doanh nghiệp nhà nước (cả chuyên trách và không chuyên trách) nói chung phải đủ tuổi công tác 2 nhiệm kỳ trở lên, ít nhất cũng trọn 1 nhiệm kỳ; trường hợp tái cử phải còn đủ tuổi công tác trọn 1 nhiệm kỳ, ít nhất phải đủ tuổi công tác từ 1/2 nhiệm kỳ (30 tháng) trở lên. Trường hợp đặc biệt do cấp thẩm quyền xem xét quyết định.
Nhân sự ứng cử các chức danh lãnh đạo chủ chốt HĐND, UBND các cấp thực hiện theo phương án nhân sự do cấp uỷ chuẩn bị, đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (gắn với công tác nhân sự đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025); trường hợp cần thiết nếu phải thay đổi thì báo cáo cấp uỷ có thẩm quyền xem xét, quyết định.
Thực hiện đúng độ tuổi ứng cử theo lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu của người lao động quy định tại bộ luật Lao động 2019. Hướng dẫn số 36-HD/BTCTW ngày 20.1.2021 của Ban Tổ chức T.Ư đã xác định thời điểm cán bộ, công chức, viên chức lần đầu ứng cử là: nam sinh từ tháng 2.1966, nữ sinh từ tháng 1.1971 trở lại đây; nhân sự tái cử: nam sinh từ tháng 8.1963, nữ sinh từ tháng 7.1968 trở lại đây.
Cán bộ nữ thuộc đối tượng nghỉ hưu ở độ tuổi cao hơn (từ thứ trưởng và tương đương trở lên), ứng cử lần đầu sinh từ tháng 1.1966, tái cử sinh từ tháng 7.1963 trở lại đây.
Đối với người ngoài Đảng ứng cử, Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xem xét báo cáo ban thường vụ cấp uỷ có thẩm quyền (nơi nhân sự cư trú, làm việc hoặc ứng cử) kết luận về tiêu chuẩn chính trị.
Theo cơ cấu dự kiến do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành, sẽ có khoảng 25 - 50 đại biểu (chiếm từ 5 - 10%) Quốc hội khóa 15 là người ngoài Đảng.

Đại biểu Quốc hội phải phấn đấu thực hiện công cuộc đổi mới

Ngoài ra, theo Hướng dẫn số 36 - HD/BTCTW ngày 20.1.2021 của Ban Tổ chức T.Ư, thì đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp phải là những người trung thành với Tổ quốc, nhân dân và Hiến pháp, phấn đấu thực hiện công cuộc đổi mới, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Đối với cán bộ, đảng viên phải là những người tiêu biểu, xuất sắc, có quan điểm lập trường chính trị vững vàng, có năng lực, kinh nghiệm, thể hiện trách nhiệm nêu gương, không vi phạm những điều đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức không được làm; liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến nhân dân, được nhân dân tính nhiệm; có điều kiện tham gia các hoạt động của Quốc hội và HĐND.
Mặt khác, quán triệt Kết luận số 174, Hướng dẫn số 36 đã bổ sung cụ thể yêu cầu phải kiên quyết không để lọt những người không xứng đáng, những người chạy chức, chạy quyền tham gia Quốc hội, HĐND các cấp.
Với đại biểu chuyên trách, người giới thiệu để bầu phải có quy hoạch đại biểu Quốc hội chuyên trách hoặc phải có quy hoạch thứ trưởng và tương đương trở lên; ở địa phương thì phải là chức danh giám đốc sở, ngành và tương đương trở lên; chỉ huy trưởng bộ chỉ huy quân sự tỉnh, bộ đội biên phòng tỉnh, giám đốc công an tỉnh và tương đương trở lên.

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU