Người lao động phải bồi thường nếu tiết lộ bí mật kinh doanh

0 Thanh Niên

Đánh giá tác giả

Trong trường hợp phát hiện người lao động vi phạm thỏa thuận bảo vệ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, người sử dụng lao động có quyền yêu cầu người lao động bồi thường. 
Theo dự thảo thông tư quy định chi tiết về nội dung hợp đồng lao động theo khoản 1, 2 và 3 điều 21 của bộ luật Lao động, khi người lao động (NLĐ) làm việc có liên quan trực tiếp đến các bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, người sử dụng lao động và NLĐ có quyền thỏa thuận bằng văn bản ngoài hợp đồng lao động hoặc quy định thành các điều khoản trong hợp đồng lao động về nội dung, thời hạn bảo vệ bí mật kinh doanh, bảo vệ bí mật công nghệ, quyền lợi và nghĩa vụ của người sử dụng lao động và NLĐ; việc bồi thường trong trường hợp vi phạm...
Trong trường hợp phát hiện NLĐ vi phạm thỏa thuận bảo vệ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, người sử dụng lao động có quyền yêu cầu NLĐ bồi thường. Trường hợp bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ thuộc danh mục bí mật nhà nước hoặc có liên quan đến bí mật nhà nước, việc bồi thường trong trường hợp vi phạm được thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước. Dự thảo thông tư đang được lấy ý kiến đến ngày 1.12.2020 và dự kiến có hiệu lực từ 1.1.2021.

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU