Mốc son rực rỡ trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc

0 Thanh Niên

Đánh giá tác giả

Hành trình của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã mở ra những mốc son rực rỡ nhất trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc của Việt Nam.
Đồng chí Nguyễn Ái Quốc phát biểu tại Pháp, tháng 12.1920 /// Ảnh: Tư liệu Đồng chí Nguyễn Ái Quốc phát biểu tại Pháp, tháng 12.1920 - Ảnh: Tư liệu
Đồng chí Nguyễn Ái Quốc phát biểu tại Pháp, tháng 12.1920
Ảnh: Tư liệu
Ngày 26.5, nhân kỷ niệm 110 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5.6.1911 -5.6.2021) và 80 năm ngày Người về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28.1.1941 - 28.1.2021), Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo T.Ư, Thành ủy TP.HCM, Tỉnh ủy Cao Bằng tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia “Hồ Chí Minh với hành trình thực hiện khát vọng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội”.
Hội thảo được tổ chức theo hình thức trực tuyến, kết nối giữa điểm cầu trung tâm Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh với các điểm cầu tại TP.HCM và tỉnh Cao Bằng.
Phát biểu khai mạc và đề dẫn hội thảo, ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư, nhấn mạnh cách đây 110 năm, ngày 5.6.1911, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành rời bến Nhà Rồng ra đi tìm đường cứu nước. Hành trình của Người đã mở ra những mốc son rực rỡ nhất trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc của Việt Nam.
Ông Thắng khẳng định hành trình của Chủ tịch Hồ Chí Minh là hành trình sáng tạo, vĩ đại trong tìm đường, mở đường và dẫn đường cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng đất nước.
Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử mà chúng ta đạt được trong 35 năm qua là minh chứng sinh động, hùng hồn, khẳng định đường lối đổi mới của Đảng ta là đúng đắn, sáng tạo; con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân ta đã lựa chọn là phù hợp với thực tiễn nước ta và xu thế phát triển của thời đại. Đồng thời, khẳng định sự cần thiết phải kiên định, vận dụng và bổ sung, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; không ngừng hoàn thiện mô hình xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam trong giai đoạn mới.
Tại hội thảo, các chuyên gia, học giả đã tập trung phân tích các tham luận, nêu ý kiến phân tích quá trình Đảng ta vận dụng, bổ sung, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh, trong đó cốt lõi là tư tưởng về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, đảm bảo đất nước phát triển nhanh và bền vững, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU