Lãnh đạo Nhà nước
CHXHCN Việt Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026

{{selectedMember.HoTen}}

- Năm sinh: {{selectedMember.NamSinh}}
- Quê quán: {{selectedMember.QueQuan}}
- Trình độ: {{selectedMember.TrinhDoHocVan}}

Quá trình công tác
  • {{child.Time}}

    {{child.Content}}

Báo Thanh Niên

Bình luận

//insertCity(1054238); var commentcount = 0; $('.comment-item time').each(function() { var d = new Date(eval($(this).attr('rel'))); d.setHours(d.getHours() - 7); var n = new Date(); if (d > n) { $(this).parents('.comment-item').hide(); commentcount--; } }); if (commentcount != 0) { $('#commentcount1054238').val(commentcount); if (commentcount > 0) { $('#ccc').html('(' + commentcount + ' nhận xét)'); } else { $('#ccc').hide(); } }
Liên hệ tòa soạn Báo lỗi