Làm theo Bác mới là việc quan trọng

0 Thanh Niên

Đánh giá tác giả

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng lưu ý, chỉ nói sáo rỗng, không thấm vào tim, vào trí não để biến thành hành động cụ thể, thì không phải là học Bác.
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại hội nghị 	 ///  ẢNH: GIA HÂN Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại hội nghị - ẢNH: GIA HÂN
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại hội nghị
ẢNH: GIA HÂN
Ngày 12.6, Ban Bí thư T.Ư Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Chỉ thị 05); triển khai Kết luận 01 của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05.

Tài sản tinh thần vô giá của Đảng và nhân dân

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và nhân dân ta, soi sáng sự nghiệp cách mạng, dẫn dắt mỗi bước đi lên và thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Do đó, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh là việc làm cần thiết, là nhiệm vụ hết sức quan trọng, thường xuyên, không thể thiếu đối với toàn Đảng, toàn dân ta.
Khẳng định sau 35 năm đổi mới, “đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”, Tổng bí thư cũng lưu ý, tình hình thế giới và trong nước có những diễn biến rất nhanh, phức tạp, khó dự báo; sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta vẫn đứng trước nhiều khó khăn, thách thức.

“Cứ làm đi, có hiệu quả thì dân tin”

Từ đó, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó, tập trung làm tốt 3 vấn đề: học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên.
“Học theo Bác”, theo Tổng bí thư, là học tư tưởng, thế giới quan và nhân sinh quan cách mạng, đạo đức cách mạng và phong cách của người chiến sĩ cộng sản chân chính. Ông đề nghị thúc đẩy việc học tập Bác trở thành lối sống, nếp nghĩ, cách làm của từng cán bộ, đảng viên và người dân.
“Làm theo Bác”, theo Tổng bí thư, mới là việc quan trọng. Ông nêu rõ, làm theo Bác là thúc đẩy, tạo chuyển biến mạnh mẽ từ “học tập” sang “làm theo” chứ không chỉ nói suông, không chỉ học thuộc lòng, càng không được sáo rỗng, mà phải thấm sâu vào trong tim, vào trí não, trong từng việc làm, hành động của mình. Theo Tổng bí thư, làm theo Bác là phải hiện thực hóa bằng những chương trình hành động cụ thể, việc làm cụ thể, thiết thực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.
Về “nêu gương”, Tổng bí thư nhấn mạnh, là thực hiện đồng thời, gắn kết việc học tập với làm theo Bác và nêu gương. Ông lưu ý, cần đề cao vai trò, trách nhiệm tiên phong, gương mẫu với nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, mà trước hết là các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng. Với tinh thần Bác Hồ đã dạy, “một tấm gương sống còn giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”, Tổng bí thư đặc biệt nhấn mạnh: “Cứ làm đi, có hiệu quả thì dân tin”.
Tổng bí thư cũng khẳng định, trong quá trình thực hiện 3 nhiệm vụ nêu trên, cần kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”. Trong đó, “xây” là cơ bản, chiến lược; “chống” là quan trọng, cấp bách. Ông cũng nhấn mạnh, đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; kiên trì, kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không bị tác động bởi bất cứ tổ chức, cá nhân không trong sáng nào.

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU