Kiểm toán toàn diện vốn trái phiếu

0
Ngày 21.6, QH đã thông qua nghị quyết sử dụng vốn trái phiếu 2006 -2012 và kéo dài thời hạn sử dụng đất.

Xử lý trách nhiệm, báo cáo Quốc hội

Về thi hành luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng nguồn vốn trái phiếu chính phủ (TPCP) cho đầu tư xây dựng cơ bản giai đoạn 2006 - 2012, nghị quyết nêu rõ, chủ trương phát hành TPCP để xây dựng các công trình, dự án trong giai đoạn 2006 - 2012 là đúng đắn. Việc tổ chức thực hiện đạt kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, việc thi hành có mặt, có việc còn chưa nghiêm, hiệu quả đầu tư chưa cao, để xảy ra lãng phí, thất thoát. Việc mở rộng phạm vi đầu tư, bổ sung nhiều mục tiêu đã làm tăng số lượng dự án và tổng mức đầu tư; phê duyệt nhiều dự án không tính đến khả năng cân đối vốn ở nhiều bộ, ngành, địa phương...

Các tồn tại, hạn chế này có trách nhiệm của QH, Ủy ban Thường vụ QH trong quyết định một số chủ trương đầu tư từ nguồn vốn TPCP nhưng chưa đánh giá đầy đủ tác động, khả năng cân đối của nguồn vốn. Trách nhiệm của Chính phủ trong việc chỉ đạo xây dựng, đề xuất danh mục dự án, công trình chưa bảo đảm khả năng cân đối vốn; có giai đoạn chậm ban hành cơ chế kiểm soát việc tăng số lượng và quy mô dự án. Cơ chế phân cấp quản lý nguồn vốn TPCP chưa hợp lý, thiếu công cụ kiểm soát hữu hiệu; chưa phát hiện và xử lý nghiêm, kịp thời các vi phạm trong việc quản lý và sử dụng vốn TPCP. Các bộ, ngành, địa phương liên quan chưa thực hiện tốt chức năng, trách nhiệm được giao trong công tác tham mưu, quyết định đầu tư, quản lý, tổ chức thực hiện và thanh tra, kiểm tra các công trình, dự án sử dụng nguồn vốn TPCP dẫn đến thất thoát, lãng phí.

Để khắc phục, Chính phủ phải rà soát, đánh giá báo cáo QH các dự án, công trình đang được đầu tư từ nguồn vốn TPCP giai đoạn 2012 - 2015 nhưng còn thiếu vốn. Trước mắt sử dụng nguồn dự phòng vốn TPCP giai đoạn 2011 - 2015 cho một số dự án đang triển khai thực hiện còn thiếu vốn, ưu tiên một số dự án quan trọng, cấp bách. Việc phát hành thêm vốn TPCP cho một số công trình quan trọng, cấp bách, Chính phủ xem xét thận trọng, đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, an toàn nợ công và an ninh tài chính quốc gia trình QH quyết định.

Bên cạnh đó, Chính phủ phải nghiêm túc kiểm điểm và xử lý trách nhiệm đối với các sai phạm trong quản lý và sử dụng vốn TPCP giai đoạn 2006 - 2012, báo cáo kết quả với QH tại kỳ họp thứ sáu, QH khóa 13. Thanh tra Chính phủ thực hiện thanh tra các công trình, dự án sử dụng vốn TPCP có biểu hiện thất thoát, lãng phí. Đặc biệt, Kiểm toán Nhà nước bổ sung kế hoạch kiểm toán năm 2013 và các năm tiếp theo để tiến hành kiểm toán toàn diện chương trình TPCP và báo cáo kết quả với QH.

Kéo dài thời hạn sử dụng đất nuôi trồng thủy sản

Với hơn 90% số đại biểu tán thành, chiều 21.6 QH đã thông qua Nghị quyết kéo dài thời hạn sử dụng đất trồng cây hằng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối của hộ gia đình, cá nhân. Theo đó, khi hết thời hạn sử dụng, nhà nước không điều chỉnh lại các loại đất đã giao cho hộ gia đình, cá nhân theo luật Đất đai hiện hành. Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối được tiếp tục sử dụng đất cho đến khi luật Đất đai (sửa đổi) được ban hành và có hiệu lực; khi đó thời hạn sử dụng đất trồng cây hằng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối của hộ gia đình, cá nhân áp dụng theo quy định của luật Đất đai (sửa đổi). Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1.10.2013 nhằm giải quyết các trường hợp sẽ hết hạn sử dụng đất vào ngày 15.10.2013 vì dự án luật Đất đai (sửa đổi) QH chưa thông qua tại kỳ họp này.

A.V

>> Thị trường trái phiếu chính phủ Việt Nam phát triển nhanh
>> Sẽ xem xét thận trọng khi phát hành trái phiếu
>> Huy động vốn bằng trái phiếu chính phủ thuận lợi
>> Quy định mới về giao dịch trái phiếu chính phủ
>> 5.000 tỉ đồng trái phiếu xây dựng đường sá, bệnh viện

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU