Kiểm điểm, tự phê bình và phê bình là khâu mở đầu, mấu chốt

0

Sáng 29.2, Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI): “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” làm việc phiên cuối và bế mạc.

Trong các ngày làm việc, hội nghị đã nghe Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trực tiếp truyền đạt, quán triệt, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị của Bộ Chính trị về việc thực hiện nghị quyết.

Các đại biểu đã nghe phổ biến và thảo luận, đóng góp ý kiến vào các dự thảo: Kế hoạch của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI); Hướng dẫn kế hoạch kiểm điểm, tự phê bình, phê bình; Hướng dẫn thực hiện “Quy định về những điều đảng viên không được làm”; Hướng dẫn Kế hoạch công tác tư tưởng và Kế hoạch tiếp tục triển khai Chỉ thị 03 - CT/TW về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Hội nghị cũng đã nghe phổ biến và góp ý kiến vào các dự thảo Kế hoạch của Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Dân vận Trung ương triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI).

Đã có gần 700 lượt ý kiến phát biểu tại 40 tổ thảo luận. Các đại biểu thống nhất cao với Trung ương về sự cần thiết, mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI); khẳng định nghị quyết đã chọn đúng và trúng các vấn đề cấp bách, quan trọng, đánh giá đúng thực trạng, đề ra các giải pháp có tính khả thi để xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn và nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng giải đáp, phân tích một số vấn đề cần nhận thức đầy đủ, sâu sắc:

Thứ nhất, công tác tuyên truyền, quán triệt tinh thần, nội dung của nghị quyết cần được tiến hành nghiêm túc, quyết liệt; mặt khác, phải hết sức bình tĩnh, khách quan, không nóng vội, làm từng bước vững chắc.

Thứ hai, kiểm điểm, tự phê bình và phê bình là khâu mở đầu, mấu chốt, có ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Do vậy, trong triển khai, cần chuẩn bị thật tốt, hướng dẫn cụ thể về mục tiêu, quy trình, nội dung, bước đi, trong đó tập trung giải quyết cơ bản ba nội dung trọng tâm nêu trong nghị quyết.

Thứ ba, Đảng, Nhà nước cần quan tâm hơn nữa đến công tác cán bộ. Phải có cơ chế lựa chọn thật khách quan, khoa học để chọn được đội ngũ cán bộ đủ đức, đủ tài, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Trong thời gian tới, đồng thời với quá trình triển khai thực hiện nghị quyết, các cơ quan Đảng, Nhà nước cần tăng cường công tác giáo dục, bồi dưỡng chính trị; thực hiện chế độ cung cấp thông tin để cán bộ nhận thức đúng tình hình, giữ vững lập trường chính trị, trung thành với lý tưởng của Đảng và con đường đi lên của dân tộc.

Thứ tư, Tổng bí thư phân tích, làm rõ một số nội dung, khái niệm được nêu ra trong quá trình thảo luận.

Thứ năm, về các văn bản hướng dẫn thực hiện nghị quyết, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cơ quan liên quan, căn cứ ý kiến góp ý của các đại biểu dự hội nghị, sẽ xem xét, điều chỉnh để đảm bảo tính khoa học, tính thực tiễn.

Thứ sáu, Tập thể Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo và gương mẫu thực hiện nghị quyết.

Tổng bí thư khẳng định quyết tâm cao độ trong tổ chức thực hiện nghị quyết, đồng thời nhấn mạnh phải thực hiện từng bước vững chắc, làm quyết liệt có hiệu quả; kêu gọi các cấp bộ Đảng, toàn thể cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và Chỉ thị của Bộ Chính trị.

TTXVN

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU