Không bố trí vốn trái phiếu Chính phủ cho các bệnh viện khởi công mới

0
Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu các tỉnh, thành phố không bố trí vốn trái phiếu Chính phủ (TPCP) cho các Dự án xây dựng bệnh viện (DA) khởi công mới, các DA chưa đủ thủ tục đầu tư và không có khả năng thực hiện trong năm 2011.

Thực hiện Đề án xây dựng các bệnh viện bằng vốn TPCP giai đoạn 2008 - 2010, tổng mức vốn TPCP đã giao từ năm 2008 đến hết năm 2011 để xây dựng các bệnh viện tuyến huyện và tuyến tỉnh là 18.350 tỷ đồng. Bộ Y tế và các địa phương đã tích cực triển khai thực hiện đề án. Tiến độ giải ngân liên tục tăng qua các năm. Lũy kế vốn thanh toán đến hết tháng 2/2011 là 13.904 tỷ đồng, đạt 76% số vốn được giao.

Trong năm 2008 - 2010 có 49 DA đã hoàn thành đưa vào sử dụng (42 bệnh viện huyện, 7 bệnh viện tuyến tỉnh). Trong năm 2011, nếu được bố trí đủ vốn, sẽ có thể hoàn thành thêm 151 DA đưa vào hoạt động. Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện các DA còn gặp khó khăn, cụ thể: các DA đang ở giai đoạn hoàn thành, nhưng việc bố trí vốn còn thấp, không thể hoàn thành theo đúng tiến độ...

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án, Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành và các địa phương phải tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ tiếp tục bố trí phần vốn TPCP cho các Đề án các bệnh viện huyện còn thiếu vào kế hoạch 2012; xác định danh mục và nhu cầu vốn đối với các DA đang triển khai dở dang, có tiến độ thực hiện nhanh, khối lượng thực hiện vượt mức vốn đã được thông báo, có khả năng hoàn thành trong năm 2011, đề xuất giải pháp tháo gỡ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Cùng với đó, trong tháng 5/2011, các Bộ liên quan phải nghiên cứu đề xuất cơ chế hỗ trợ các chủ đầu tư có công trình dang dở, sắp hoàn thành, nhưng không có vốn TPCP trong năm 2011, được ứng vốn hoặc vay vốn để hoàn thành công trình, tránh việc lãng phí lớn do công trình không đưa vào sử dụng được và xuống cấp trong nhiều năm; đồng thời, tổng hợp danh mục và nhu cầu vốn TPCP cho các bệnh viện của các huyện mới chia tách và nhu cầu vốn TPCP đầu tư cho ngành y tế giai đoạn 2011-2015, trình Thủ tướng Chính phủ.

Không bố trí vốn TPCP cho việc mở rộng các hạng mục

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các Bộ liên quan phải có nhiệm vụ tổng hợp và hướng dẫn các địa phương trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, bổ sung vốn TPCP cho phần tăng do điều chỉnh chính sách theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 184/QĐ-TTg, như tăng giá vật liệu, tiền lương...theo tỷ lệ hỗ trợ quy định tại Quyết định số 582/QĐ-TTg, lưu ý, không bố trí vốn TPCP cho phần điều chỉnh quy mô và mở rộng thêm các hạng mục của DA so với quyết định ban đầu.

Đối với các tỉnh, thành phố, Phó Thủ tướng yêu cầu phải khẩn trương rà soát, đánh  giá cụ thể tình hình thực hiện các dự án y tế sử dụng vốn TPCP về khối lượng thực hiện các DA đến 31/12/2010; giải ngân các DA đến 31/1/2011; số vốn chuyển nguồn năm  2010 sang năm 2011 theo từng DA; số DA và số vốn bố trí cho các DA hoàn thành năm 2010 và 2011.

Phó Thủ tướng nêu rõ, không bố trí vốn TPCP cho các DA khởi công mới, các DA chưa đủ thủ tục đầu tư, các DA không có khả năng thực hiện trong năm 2011, các DA triển khai chậm trong năm 2010 để tập trung điều chuyển vốn cho các DA có khả năng hoàn thành trong năm 2011 và 2012. Trường hợp đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Theo Cổng Thông tin điện tử Chính phủ 

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU