Khai mạc Hội nghị Trung ương 6

1
Hội nghị Trung ương 6 khóa XII đã khai mạc sáng nay (4.10) tại Hà Nội.
Khai mạc Hội nghị Trung ương 6 - ảnh 1
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 6
Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Tại Hội nghị này, Trung ương sẽ thảo luận, cho ý kiến về tình hình kinh tế - xã hội và tài chính - ngân sách năm 2017, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán tài chính, ngân sách năm 2018; tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân và công tác dân số trong tình hình mới; tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và một số vấn đề quan trọng khác.
Khai mạc Hội nghị Trung ương 6 - ảnh 3
Quang cảnh Hội nghị
Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Phát biểu khai mạc Hội nghị, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, nội dung chương trình Hội nghị lần này đề cập nhiều vấn đề rộng lớn, vừa cơ bản, vừa cấp bách, liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội hằng năm, đổi mới phát triển xã hội, đổi mới chính trị đồng bộ với đổi mới phát triển kinh tế theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng.
Tất cả đều là những vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm, có tác động trực tiếp đến đời sống của người dân, đến đông đảo đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cả nước, được xã hội đặc biệt quan tâm và kỳ vọng.
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị Hội nghị phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, thảo luận sôi nổi, cho ý kiến để hoàn thiện các báo cáo, đề án, dự thảo các nghị quyết, kết luận của Trung ương, cùng với một số vấn đề quan trọng khác, và xem xét, quyết định vào cuối kỳ họp.

Bình luận

User
Gửi bình luận
Vtk

Vtk

Xin ý kiến thêm lần nữa là để giảm cán bộ, công nhân viên chức ( có thể hơn 80%) thì hãy áp dụng CNTT. Ví dụ như bộ KHĐT. Bộ cứ qui định ĐKKD, thay đổi, thêm chi nhánh, địa điểm kinh doanh... là bao nhiêu thì in trên thẻ cào. Cá nhân, DN nào muốn đăng ký, thay đổi gì đó thì PHẢI cung cấp mã thẻ cào và CMND. Bộ KHĐT nhận tin nhắn và cập nhật tự động thì cá nhân, doanh nghiệp đó mặc nhiên đủ điều kiện hoạt động.
Nếu bộ, ngành khác thì thay đổi khác. Như vậy không cần nhiều người và không cần cán bộ trung gian nữa.
Xin cám ơn!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU