Kết hợp nhiệm vụ bảo vệ an ninh với phát triển kinh tế

0 Thanh Niên

Đánh giá tác giả

Sáng 12.10, Đại hội Đảng bộ Công an T.Ư lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, được tổ chức tại Hà Nội. Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến dự và chỉ đạo đại hội.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an T.Ư lần thứ VII nhiệm kỳ 2020 - 2025  /// ẢNH: TTXVN Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an T.Ư lần thứ VII nhiệm kỳ 2020 - 2025 - ẢNH: TTXVN
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an T.Ư lần thứ VII nhiệm kỳ 2020 - 2025
ẢNH: TTXVN
Cùng dự đại hội còn có nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan T.Ư.
Thay mặt Đoàn Chủ tịch phát biểu khai mạc đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, nhấn mạnh: 5 năm qua, tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp; nhiều thời cơ, thuận lợi, khó khăn, thách thức đan xen tác động đến nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự.

“Điểm sáng” trong công tác phòng, chống tham nhũng

Báo cáo chính trị của Đảng ủy Công an T.Ư nhiệm kỳ 2015 - 2020 tại đại hội nêu rõ, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Công an T.Ư đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của T.Ư Đảng, Quốc hội, Chính phủ mà trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Thủ tướng; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, đạt và vượt mục tiêu, yêu cầu đề ra trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an T.Ư lần thứ VI. Đảng bộ Công an T.Ư thực sự là Đảng bộ lãnh đạo toàn diện các mặt công tác công an.
Lực lượng Công an nhân dân tiếp tục trưởng thành, lớn mạnh về mọi mặt, đạt được những thành tựu to lớn trên tất cả các mặt công tác công an. Ngành kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước đề ra và lãnh đạo thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương, quan điểm bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, hóa giải kịp thời các thách thức, giảm thiểu tác động tiêu cực từ những biến động phức tạp của cục diện an ninh - chính trị thế giới, khu vực, xử lý có hiệu quả những vấn đề phức tạp nảy sinh, tạo môi trường hòa bình, ổn định để phát triển kinh tế - xã hội mở rộng đối ngoại, nâng tầm vị thế đất nước. Giữ vững thế chủ động chiến lược, góp phần ổn định chính trị, chủ quyền lãnh thổ, không để khủng bố, phá hoại; trật tự, an toàn xã hội có chuyển biến tích cực, kiềm chế gia tăng tội phạm, tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ án hình sự năm sau cao hơn năm trước. Ngành chủ động, gương mẫu, khẩn trương, quyết liệt, đi đầu trong việc sắp xếp tổ chức, bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết số 18 Hội nghị T.Ư 6 khóa XII và Nghị quyết 22 của Bộ Chính trị.
Lực lượng công an bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, Đại hội Đảng bộ các cấp, hội nghị quốc tế, hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong và ngoài nước, đặc biệt là Tuần lễ cấp cao APEC 2017, Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ 2...; Chủ động đẩy mạnh giải pháp đấu tranh, ngăn chặn các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng. Đảng ủy Công an T.Ư đã quán triệt thực hiện “mục tiêu kép” trong phòng, chống đại dịch Covid-19, vừa “chống dịch như chống giặc”, vừa duy trì, phục hồi, phát triển các hoạt động kinh tế - xã hội.
Lực lượng công an đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án kinh tế, tham nhũng lớn thuộc diện Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo, tạo được nhiều dấu ấn tích cực, được coi là “điểm sáng” trong công tác phòng, chống tham nhũng nhiệm kỳ qua. Công tác bảo đảm trật tự, an toàn xã hội được tăng cường mạnh mẽ; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý hành chính về trật tự, an toàn xã hội...
Bộ Công an đã gương mẫu đi đầu trong thực hiện Nghị quyết số 18 Hội nghị T.Ư 6 khóa XII, đề xuất Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 22-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Chính phủ ban hành Nghị định số 01/2018/NĐ-CP về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an. Đây là cuộc cách mạng về tổ chức bộ máy của lực lượng.
Phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ Công an T.Ư nhiệm kỳ 2020 - 2025 là: Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, phấn đấu đến năm 2030 tinh nhuệ, hiện đại; phát huy vai trò nòng cốt, giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Giữ vững và mài sắc hơn “thanh bảo kiếm”

Phát biểu tại đại hội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đặc biệt biểu dương Đảng bộ Công an T.Ư trong việc gương mẫu đi đầu trong tinh gọn tổ chức bộ máy và gương mẫu đi đầu trong việc làm trong sạch đội ngũ; việc tinh gọn bộ máy, tổ chức theo mô hình mới được đánh giá như một bước đột phá về tổ chức bộ máy và công tác cán bộ của lực lượng công an.
Thủ tướng đề nghị đại hội tiếp tục thảo luận với tinh thần tự phê bình và phê bình cao, thẳng thắn, chân thành, cầu thị, phân tích sâu sắc hơn những hạn chế, khuyết điểm, nhất là những nguyên nhân chủ quan để tiếp tục sửa chữa, khắc phục và cảnh tỉnh, phòng ngừa có hiệu quả.
Thủ tướng đề nghị Đảng bộ Công an T.Ư cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, kịp thời thể chế hóa đường lối, chính sách của Đảng về nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự. Ngay trong năm 2021, Đảng bộ Công an T.Ư phải quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Trên tinh thần đó, ngành công an xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, nhằm thực hiện thắng lợi nghị quyết.
Thủ tướng nhấn mạnh Đảng bộ Công an T.Ư cũng cần tập trung xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân trong thời kỳ mới; vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên công an phải được lan tỏa trong toàn lực lượng và toàn xã hội; tiếp tục nâng cao tinh thần “vì nước quên thân - vì dân phục vụ”; phải giữ vững và mài sắc hơn “Thanh bảo kiếm” bảo vệ Đảng, Tổ quốc, Nhà nước và nhân dân. Thủ tướng cũng yêu cầu lực lượng Công an không chỉ đảm bảo tốt an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, giữ môi trường hòa bình, ổn định mà còn góp phần quan trọng vào công cuộc kiến tạo môi trường kinh doanh tốt, thúc đẩy phát triển kinh tế, giải quyết việc làm...
Tại đại hội, thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an trình bày dự thảo Báo cáo kiểm điểm của Đảng ủy Công an T.Ư nhiệm kỳ 2015 - 2020. Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an đã điều hành phần thảo luận góp ý vào các Văn kiện của Đảng ủy Công an T.Ư; dự thảo Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Đảng ủy Công an T.Ư nhiệm kỳ 2015 - 2020; dự thảo Chương trình hành động thực hiện nghị quyết...

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU