Học, làm theo Bác đã góp phần ngăn chặn ‘tự chuyển hóa’, ‘tự diễn biến’

0 Thanh Niên Online

Đánh giá tác giả

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, thời gian qua, việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đạt được nhiều kết quả quan trọng, bước đầu ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. (Xem toàn văn phát biểu của Thủ tướng tại đây)
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi giao lưu sáng 19.8 /// Ảnh Ngọc Thắng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi giao lưu sáng 19.8 - Ảnh Ngọc Thắng
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi giao lưu sáng 19.8
Ảnh Ngọc Thắng
Phát biểu tại buổi giao lưu, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ thiên tài của Đảng, nhà nước, nhân dân ta, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hoá thế giới.
Với mỗi chúng ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh là biểu tượng ngời sáng đạo đức cách mạng, tấm gương hy sinh, hiến dâng trọn đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Người đã để lại cho các thế hệ hôm nay và mai sau một di sản tinh thần vô cùng quý báu, đó là tư tưởng Hồ Chí Minh, đạo đức Hồ Chí Minh, phong cách Hồ Chí Minh và thời đại của Hồ Chí Minh.
Theo Thủ tướng, sinh thời, Bác Hồ rất quan tâm tới việc bồi dưỡng, xây dựng và nêu gương người tốt việc tốt. Người từng căn dặn: “Mỗi người tốt, mỗi việc tốt là một bông hoa đẹp, cả dân tộc ta là một rừng hoa đẹp”.
“Những lời dạy của Người đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Những mong muốn của Người vẫn là động lực phấn đấu và hành động của mỗi chúng ta”, Thủ tướng nói.
Bày tỏ vui mừng khi tới dự chương trình giao lưu, biểu dương điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, một hoạt động mang ý nghĩa hết sức quan trọng và thiết thực, Thủ tướng nhấn mạnh, học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên và lâu dài, góp phần xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng văn hoá, con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước.
“Trong thời gian qua, việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn Đảng đạt được nhiều kết quả quan trọng, bước đầu ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ”, Thủ tướng khẳng định.
Hoanh nghênh và biểu dương Ban Tuyên giáo T.Ư, cơ quan giúp việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Thủ tướng nhấn mạnh đây là những công việc cần thiết, có ý nghĩa nhằm nhân rộng gương người tốt để xã hội ta ngày càng có nhiều bông hoa đẹp trong rừng hoa đẹp của đất nước như lời Bác đã dạy.

Nhận thức sâu sắc hơn về giá trị cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đạt kết quả cao hơn nữa, ngày càng có nhiều điển hình tiêu biểu, nhiều nhân tố mới, Thủ tướng lưu ý cần phải làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, phải cùng nhau nhận thức sâu sắc hơn về những giá trị cơ bản, sâu sắc của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, làm cho đạo đức, tư tưởng, phong cách của Người thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, của nền văn hóa và con người Việt Nam.
Thủ tướng cũng yêu cầu cần phải tiếp tục xây dựng và nhân rộng hơn nữa các nhân tố mới, điển hình tiên tiến, đẩy mạnh hơn nữa các phong trào thi đua yêu nước của các cấp, các ngành trong mọi tầng lớp nhân dân trên mọi lĩnh vực, đồng thời nghiêm khắc phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, nói không đi đôi với làm, kiên quyết đẩy lùi nạn tham nhũng, quan liêu, thói vô cảm, vô trách nhiệm, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, đấu tranh với các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động.
“Đảng, nhà nước tin tưởng rằng, các điển hình tiêu biểu có mặt hôm nay sẽ phát huy những kết quả đạt được, không ngừng nỗ lực phấn đấu để gặt hái thêm nhiều thành tích, nhân rộng thêm nhiều điển hình tiêu biểu, xứng đáng là tấm gương để mọi người noi theo, tiếp tục đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác Hồ, tạo sức lan tỏa rộng khắp trong toàn xã hội, trong mỗi ngành, địa phương, đơn vị và mỗi gia đình của chúng ta”, Thủ tướng nói.

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU