Hải quân đánh bộ huấn luyện đổ bộ đường không

Thanh Niên Online
Sáng 29.5, lữ đoàn Hải quân đánh bộ 147, Vùng 1 Hải quân đã tham gia huấn luyện hiệp đồng đổ bộ đường không với trung đoàn Không quân trực thăng 916, thuộc sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không - không quân.
Lực lượng đổ bộ đánh chiếm mục tiêu - Vũ Hưởng
Lực lượng đổ bộ đánh chiếm mục tiêu
Vũ Hưởng
Lực lượng tham gia gồm 2 máy bay trực thăng Mi-17 thuộc trung đoàn 916 và 150 cán bộ, chiến sĩ của lữ đoàn Hải quân đánh bộ 147.
Cơ động xếp đội hình lên máy bay Vũ Hưởng

Quá trình tổ chức, hai đơn vị đã phối hợp huấn luyện: xếp quân lên, xuống máy bay, rèn luyện động tác thực hành của bộ đội, chi viện hỏa lực cho lực lượng Hải quân đánh bộ đổ bộ đường không, triển khai đội hình chiến đấu, hiệp đồng với lực lượng đổ bộ đường biển tiến công đánh chiếm mục tiêu…
Chuẩn bị đổ bộ đường không Vũ Hưởng

Buổi huấn luyện đã thành công tốt đẹp, hoàn thành tốt nhiệm vụ và bảo đảm an toàn tuyệt đối.
Việc tổ chức huấn luyện này nhằm nâng cao trình độ tìm kiếm cứu nạn bảo đảm cho Không quân bay biển và hiệp đồng chiến đấu theo phương án đã xác định.
Triển khai đội hình đổ bộ, sẵn sàng chiến đấu Vũ Hưởng