Giải quyết dứt điểm 108 hồ sơ tách thửa bị quá hạn

1 Thanh Niên

Đánh giá tác giả

Phòng Kinh tế - hạ tầng H.Tuy Phước (Bình Định) đã phối hợp với chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện này rà soát, giải quyết dứt điểm cho 108 hồ sơ tách thửa đất bị quá hạn.
Ngày 13.8, UBND H.Tuy Phước (Bình Định) cho biết Phòng Kinh tế - hạ tầng huyện này đã tổ chức họp kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với tập thể, cán bộ lãnh đạo và công chức có liên quan đến việc 108 hồ sơ tách thửa đất bị quá hạn (Thanh Niên đã thông tin).
Đến nay, Phòng Kinh tế - hạ tầng H.Tuy Phước đã phối hợp với chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện này rà soát lại 108 hồ sơ nói trên và tập trung giải quyết dứt điểm cho công dân. Kết quả đã đo đạc, lập trích lục tách thửa và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với 86 trường hợp, còn 22 trường hợp đã trả hồ sơ lại cho công dân vì không đủ điều kiện tách thửa theo quy định.

Bình luận

User
Gửi bình luận
Diễm Thúy

Diễm Thúy

Báo giúp xuống điều tra Quận 6 , tphcm bản vẽ nộp sau 3 năm mới được duyệt .

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU