Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng:

'Đến giữa thế kỷ XXI, Việt Nam trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa'

0 Thanh Niên Online

Đánh giá tác giả

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng khẳng định, Đại hội XIII của Đảng là đại hội thể hiện ý chí toàn dân tộc với khát vọng: đến giữa thế kỷ XXI, Việt Nam trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng phát biểu tại hội nghị /// Ảnh Ngọc Thắng Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng phát biểu tại hội nghị - Ảnh Ngọc Thắng
Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng phát biểu tại hội nghị
Ảnh Ngọc Thắng

Đồng cảm, đồng hành với dân tộc là lương tâm, trách nhiệm

Phát biểu tại hội nghị gặp mặt đại biểu trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ nhân kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành tuyên giáo, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng khẳng định, chúng ta tự hào và khẳng định rằng, dù trong bất kỳ giai đoạn lịch sử nào, đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ nước nhà luôn yêu nước nồng nàn, tự tôn, gắn bó và đồng hành với dân tộc.
“Từ khi có Đảng đến nay, gần một thế kỷ qua, truyền thống quý báu đó được tiếp nối, phát huy, phát triển, tạo nên sự gắn bó vững chắc giữa Đảng với đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ - giữa đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ với Đảng”, ông Vượng khẳng định.
Theo Thường trực Ban Bí thư, bước vào thời kỳ đổi mới, đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ trên các lĩnh vực đã góp phần quan trọng đưa nước ta ra khỏi tình trạng khủng hoảng kinh tế - xã hội, kém phát triển và đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Đồng thời, quá trình thực hiện công cuộc đổi mới đất nước đã tạo thêm nhiều điều kiện, cơ hội để đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ thể hiện tài năng.
“Đồng cảm, đồng hành với dân tộc trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và trong sự nghiệp đổi mới, là lương tâm, trách nhiệm và phẩm giá cao đẹp của đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ nước nhà”, ông Vượng nói và nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp to lớn của đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta 90 năm qua.

Trọng dụng nhân tài, nâng cao chất lượng nhân lực

Nhấn mạnh, những năm tới, đất nước ta đang đứng trước nhiều thuận lợi, đan xen với những khó khăn, thách thức, cùng nhiều vấn đề mới đặt ra cần phải giải quyết.
"Ngay trong những ngày tháng này, cả nước đang nỗ lực phòng, chống, ngăn chặn đại dịch Covid-19, tìm mọi phương sách để khôi phục nền kinh tế. Đồng thời, tập trung tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng - Đại hội thể hiện ý chí toàn dân tộc với khát vọng cháy bỏng: đến giữa thế kỷ XXI này, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa", ông Vượng nhấn mạnh.
'Đến giữa thế kỷ XXI, Việt Nam trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa' - ảnh 1

Các đại biểu tham quan triển lãm về 90 năm ngành tuyên giáo

Ảnh Ngọc Thắng

Để hoàn thành các nhiệm vụ trên, theo ông Vượng, cần phải tiếp tục khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân và khát vọng vươn lên, sức mạnh tổng hợp của nền văn hóa, con người Việt Nam, trọng dụng nhân tài, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học và công nghệ, tạo động lực mới cho đất nước phát triển nhanh và bền vững.
“Tôi cảm nhận rằng, tất cả công việc lớn lao đó đều liên quan trực tiếp tới trách nhiệm, tâm huyết, trí lực của tầng lớp trí thức, nhà khoa học và đội ngũ sáng tạo văn hóa, văn học, nghệ thuật nước nhà”, ông Vượng nói.
Thường trực Ban Bí thư khẳng định, Đảng, Nhà nước mong muốn đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ tiếp tục thủy chung, đồng hành với dân tộc, chủ động vượt qua khó khăn, thách thức, phát huy tinh thần yêu nước, ý thức trách nhiệm công dân, đem tài năng của mình sáng tạo nhiều hơn những công trình, tác phẩm có giá trị lý luận và thực tiễn, tư tưởng và nghệ thuật, phục vụ cao nhất cho công cuộc đổi mới, cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tháo gỡ vướng mắc kéo dài, tạo động lực sáng tạo

Cũng theo Thường trực Ban Bí thư, 90 năm qua, ngành tuyên giáo đã thực hiện xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó, nhất là giúp Đảng tập hợp, chăm lo xây dựng, tạo điều kiện để đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ cống hiến nhiều hơn, tốt hơn cho đất nước, cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Đồng thời, chính đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ đã là lực lượng nòng cốt, rất quan trọng, trực tiếp tham gia và góp phần làm nên những thành tựu đáng tự hào của ngành tuyên giáo.
Ông Vượng cũng khẳng định, qua các ý kiến phát biểu cho thấy, còn rất nhiều việc mà Đảng, Nhà nước phải tiếp tục thực hiện để phát huy cao nhất vai trò của trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ trong thời gian tới. Từ đó, ông đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể, nhất là ngành tuyên giáo kịp thời nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước chủ trương, chính sách phù hợp, tháo gỡ bằng được những vướng mắc kéo dài lâu nay, tạo động lực sáng tạo cho trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ.

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU