ĐẠI HỘI
XIII
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

{{formatDateTime(currentNews.Time)}}

{{formatDateTime(news.Time)}}

{{formatDateTime(news.Time)}}
Không có ai
GIỚI TÍNH
ĐỘ TUỔI
TRÌNH ĐỘ
Không có ai
Không có ai
Báo Thanh Niên

Bình luận

//insertCity(1018995); var commentcount = 0; $('.comment-item time').each(function() { var d = new Date(eval($(this).attr('rel'))); d.setHours(d.getHours() - 7); var n = new Date(); if (d > n) { $(this).parents('.comment-item').hide(); commentcount--; } }); if (commentcount != 0) { $('#commentcount1018995').val(commentcount); if (commentcount > 0) { $('#ccc').html('(' + commentcount + ' nhận xét)'); } else { $('#ccc').hide(); } }
Liên hệ tòa soạn Báo lỗi