Đảng ủy Khối cơ quan T.Ư quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

0 Thanh Niên

Đánh giá tác giả

Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ Khối các cơ quan T.Ư nhiệm kỳ 2020 - 2025, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII.
Sáng 30.6, Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ Khối các cơ quan T.Ư nhiệm kỳ 2020 - 2025, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII.
Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến tới 252 điểm cầu với gần 6.000 đảng viên tham dự. Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe ông Lại Xuân Lâm, Phó bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư, quán triệt triển khai các nội dung: Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ Khối các cơ quan T.Ư nhiệm kỳ 2020 - 2025; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
Theo ông Lâm, một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Đảng bộ Khối xác định trong nhiệm kỳ là tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng về chính trị; coi trọng xây dựng Đảng về tư tưởng; tập trung xây dựng Đảng về đạo đức; đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ…
Tại hội nghị, PGS-TS Đặng Quang Định, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, quán triệt nội dung bài viết của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng về “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở VN”.

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU