Bế mạc Đại hội XIII: Không sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng

0 Thanh Niên Online

Đánh giá tác giả

Đánh giá tác giả

Sáng nay, 1.2, Đại hội XIII bế mạc sau đúng 1 tuần làm việc, kể từ 25.1. Ban Chấp hành T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư sẽ ra mắt Đại hội tại phiên bế mạc.
Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Đại hội XIII của Đảng /// Ảnh Đậu Tiến Đạt Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Đại hội XIII của Đảng - Ảnh Đậu Tiến Đạt
Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Đại hội XIII của Đảng
Ảnh Đậu Tiến Đạt
Lúc 7 giờ 30 phút, các đại biểu bắt đầu đến hội trường. Sau 6 ngày làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Ban Chấp hành T.Ư khoá XIII đã ra mắt và họp phiên đầu tiên ngày hôm qua, bầu ra Bộ Chính trị, Ban Bí thư.
Đoàn đại biểu Lạng Sơn do Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Lâm Thị Phương Thanh dẫn đầu. Bà Lâm Thị Phương là một trong 180 ủy viên chính thức Ban Chấp hành T.Ư khóa XIII được Đại hội bầu ngày 30.1.
Bế mạc Đại hội XIII: Không sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng - ảnh 1

Đoàn đại biểu Lạng Sơn do Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Lâm Thị Phương Thanh dẫn đầu đã đến hội trường Đại hội 

Ảnh Gia Hân

8 giờ, bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội, giới thiệu và chào mừng các đại biểu khách mời dự phiên bế mạc.
Theo bà Ngân, Đại hội có sự tham dự của nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các vị lão thành cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng, trí thức tiêu biểu trong cả nước.
Bế mạc Đại hội XIII: Không sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng - ảnh 2

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội, giới thiệu và chào mừng các đại biểu khách mời dự phiên bế mạc

Ảnh Gia Hân

Tiếp đó, bà Nguyễn Thanh Hải, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, đại diện Đoàn thư ký Đại học đọc danh sách thư, điện chúc mừng của các chính đảng quốc tế, tổ chức quốc tế chúc mừng Đại hội XIII. 
Theo bà Hải, tới ngày hôm nay, Đại hội đã nhận được 368 thư, điện mừng của 167 chính đảng, đảng bộ các chính đảng, 6 tổ chức khu vực và quốc tế, 21 cá nhân.
Ông Thuận Hữu, Uỷ viên Đoàn Thư ký Đại hội XIII, báo cáo một số về kết quả biểu quyết trong văn kiện.
Cụ thể, tổng số có 1.582 đại biểu, có mặt 1.582 đại biểu. Đại hội biểu quyết, thống nhất cao để thông qua chủ đề Đại hội, tăng cường chỉnh đốn Đảng, khơi dậy khát vọng đất nược, phát huy ý chí tinh thần đại đoàn kết dân tộc, phấn đấu giữa thế kỷ 21 nước ta thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
Bế mạc Đại hội XIII: Không sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng - ảnh 3

Theo báo cáo do ông Thuận Hữu, đại diện Đoàn thư ký trình bày, Đại hội đã biểu quyết, thống nhất cao với mục tiêu đặt ra là đến năm 2045, nước ta là nước phát triển

Ảnh Đậu Tiến Đạt

2045: Việt Nam sẽ là nước phát triển, thu nhập cao
Tiếp tục báo cáo tại Đại hội, Uỷ viên Đoàn thư ký Thuận Hữu cho biết, Đại hội đã biểu quyết với số phiếu cao thông qua nội dung chính của văn kiện: nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định; phấn đấu để đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
Đại hội thông qua 3 mục tiêu chiến lược quan trọng: Đến năm 2025: Việt Nam là nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp. Đến năm 2030 là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.
Công bố kết quả bầu Bộ Chính trị, Tổng bí thư
Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII Võ Văn Thưởng báo cáo kết quả bầu Bộ Chính trị, Tổng bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra T.Ư và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư khóa XIII.
Ông Thưởng cho biết, sáng 31.1, Ban Chấp hành T.Ư khóa XIII đã họp Hội nghị lần thứ nhất bầu Bộ Chính trị, Tổng bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra T.Ư và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư.
Kết quả, T.Ư khóa XIII đã bầu 18 ủy viên Bộ Chính trị.
Bế mạc Đại hội XIII: Không sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng - ảnh 4

"Với số phiếu gần như tuyệt đối, T.Ư Đảng khóa XIII đã bầu Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng làm Tổng bí thư khóa XIII", Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Thưởng báo cáo tại Đại hội

Ảnh Gia Hân

Theo ông Thưởng, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng được tiếp tục tín nhiệm bầu làm Tổng bí thư Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XIII.
"Với số phiếu gần như tuyệt đối, T.Ư Đảng khóa XIII đã bầu Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng làm Tổng bí thư khóa XIII", ông Thưởng nói.
Theo Ủy viên Bộ Chính trị Võ Văn Thưởng, Hội nghị Ban Chấp hành T.Ư khóa XIII đã họp Hội nghị lần thứ nhất đã bầu 5 người vào Ban Bí thư, gồm các ông, bà: Đỗ Văn Chiến, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Bùi Thị Minh Hoài, Phó chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra T.Ư khóa XII; Lê Minh Hưng, Chánh văn phòng T.Ư Đảng; Lê Minh Khái, Tổng Thanh tra Chính phủ; Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.
T.Ư khóa XIII cũng bầu 19 ủy viên Ủy ban Kiểm tra T.Ư. Ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Bí thư T.Ư Đảng khóa XII, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư khóa XII, được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư khóa XIII.
Bế mạc Đại hội XIII: Không sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng - ảnh 5

Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII Võ Văn Thưởng báo cáo kết quả bầu Bộ Chính trị, Tổng bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra T.Ư và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư khóa XIII

Ảnh Gia Hân

Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân mời các Uỷ viên Ban Chấp hành T.Ư khoá XIII ra mắt. Về cơ cấu Ban Chấp hành khoá mới, đoàn Quân đội có số lượng đông nhất với 23 thành viên.
Bế mạc Đại hội XIII: Không sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng - ảnh 6

Đoàn Quân đội có số lượng ủy viên T.Ư khóa XIII đông nhất với 23 người

Ảnh Đậu Tiến Đạt

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Không được tự mãn, không được kiêu ngạo
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thay mặt Ban Chấp hành T.Ư khoá XIII và tình cảm cá nhân cảm ơn Đại hội đã tin cậy, tín nhiệm bầu vào cơ quan cao nhất của Đảng.
Theo Tổng bí thư, đây là trọng trách lớn lao và vô cùng vinh dự. Tổng bí thư xin hứa, tập thể Ban Chấp hành T.Ư khoá XIII hết sức cố gắng, ra sức phấn đấu, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ, kế thừa thành quả đạt được, phát huy truyền thống vẻ vang, quý báu của dân tộc ta.
Bế mạc Đại hội XIII: Không sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng - ảnh 7

Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XIII ra mắt Đại hội

Ảnh TTXVN

Tăng cường đoàn kết, luôn luôn rèn luyện, trau dồi phẩm chất cách mạng, nâng cao bản lĩnh và năng lực công tác, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ cách mạng, thoả lòng mong đợi của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.
Tổng bí thư mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của các vị nguyên là lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn thể nhân dân, đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước, kiều bào ở nước ngoài, bạn bè quốc tế… để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ông cũng bày tỏ cảm ơn các lão thành cách mạng đi trước đã nêu gương và hứa tập thể Ban Chấp hành T.Ư khóa XIII sẽ cố gắng phát huy thành quả các bậc lão thành đi trước, để Đảng có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín như ngày nay.
Tổng bí thư cũng nhấn mạnh không được tự mãn, không kiêu ngạo, phải xác định đây là vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm rất lớn.
T.Ư khóa XIII sẽ là khối đoàn kết thống nhất cao
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: "Chúng tôi luôn ý thức rằng, vinh dự luôn đi đôi trách nhiệm, vinh dự càng cao, trách nhiệm càng cao, nhất là trong giai đoạn sắp tới, như Văn kiện đã nói, có nhiều thuận lợi, thời cơ nhưng cũng có muôn vàn khó khăn, thử thách, nhiều điều không lường trước được. Chúng ta không được chủ quan, thỏa mãn, không được kiêu ngạo và càng phải khiêm tốn”.
Tổng bí thư cũng hứa trước Đại hội, T.Ư khóa XIII sẽ là khối đoàn kết thống nhất cao. "Như Bác Hồ đã nói, Đại hội là dịp đã đoàn kết càng đoàn kết hơn, đã tiến bộ, ngày càng tiến bộ hơn", ông nói.
Bế mạc Đại hội XIII: Không sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng - ảnh 8

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu sau khi Ban Chấp hành T.Ư khóa XIII ra mắt Đại hội

Ảnh Gia Hân

Ông Lê Minh Hưng, Chánh văn phòng T.Ư Đảng, đọc Dự thảo Nghị quyết Đại hội XIII.
Dự thảo bao gồm nhiều nội dung, trong đó bao trùm là mục tiêu, chiến lược phát triển của đất nước với tầm nhìn đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.
Trong dự thảo, Đảng cũng nhận diện những nguy cơ về kinh tế có thể tụt hậu, về sự suy thoái trong tư tưởng của các đảng viên…
Nhận định "Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay" cũng được nhấn mạnh trong dự thảo Nghị quyết Đại hội XIII.
Đây là nội dung mà trong báo cáo tại phiên khai mạc, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết sẽ xin ý kiến Đại hội để đưa vào Nghị quyết. 
Tiêm chủng đại trà vaccine Covid-19 cho cộng đồng
Dự thảo Nghị quyết Đại hội XIII cũng đề cập 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá chiến lược trong giai đoạn tới.
Trong các nhiệm vụ trọng tâm về kinh tế - xã hội, dự thảo Nghị quyết Đại hội XII khẳng định sẽ tiến hành tiêm chủng đại trà vắc xin Covid-19 cho cộng đồng.
Hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển, trước hết là thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
Tập trung ưu tiên hoàn thiện đồng bộ, có chất lượng và tổ chức thực hiện tốt hệ thống luật pháp, cơ chế, chính sách nhằm tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, lành mạnh, công bằng cho mọi thành phần kinh tế, thúc đẩy đổi mới sáng tạo; huy động, quản lý và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển, nhất là đất đai, tài chính; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền hợp lý, hiệu quả, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực.
Đột phá thứ 2, theo dự thảo Nghị quyết, là phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, ưu tiên nguồn nhân lực cho công tác lãnh đạo, quản lý và các lĩnh vực then chốt trên cơ sở nâng cao, tạo bước chuyển biến căn bản, mạnh mẽ, toàn diện về chất lượng giáo dục, đào tạo gắn với cơ chế tuyển dụng, sử dụng, đãi ngộ người tài; đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng và phát triển khoa học - công nghệ; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, ý chí phấn đấu vươn lên, phát huy giá trị văn hoá, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Nhiệm vụ đột phá thứ 3 được đề cập là xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại cả về kinh tế và xã hội, về môi trường và quốc phòng, an ninh, ưu tiên phát triển một số công trình trọng điểm quốc gia về giao thông, thích ứng với biến đổi khí hậu; chú trọng phát triển hạ tầng thông tin, viễn thông, tạo nền tảng chuyển đổi số quốc gia, từng bước phát triển kinh tế số, xã hội số.
Không sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng hiện hành
Với 100% đại biểu đồng ý (biểu quyết thông qua Nghị quyết bằng hình thức giơ thẻ Đảng viên), Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội XIII.
Nội dung Nghị quyết nêu rõ, Đại hội XIII đã thống nhất bầu ra 200 ủy viên, trong đó có 180 chính thức và 20 dự khuyết. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp tục tái cử và được bầu làm Tổng bí thư khoá XIII.
Bế mạc Đại hội XIII: Không sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng - ảnh 9

Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội XIII với sự thống nhất cao

Ảnh Gia Hân

Nghị quyết Đại hội “không sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng hiện hành”. Nghị quyết kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đồng bào ở nước ngoài đoàn kết, khơi dậy tinh thần, khát vọng dân tộc… để lập nên kỳ tích phát triển, đưa Việt Nam trở thành nước phát triển, hùng cường, thịnh vượng, thực hiện thành công tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.
Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc
Sau khi Đại hội thông qua Nghị quyết, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã đọc diễn văn bế mạc Đại hội.
Trong diễn văn, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho biết, sau hơn 7 ngày làm việc, Đại hội XIII của Đảng đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình, kết thúc sớm hơn gần 2 ngày so với kế hoạch.
Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho hay, Đại hội thảo luận thẳng thắn, sôi nổi thông qua các văn kiện quan trọng của Đại hội. Đại hội cũng bầu T.Ư Đảng khóa XIII gồm 200 người, đại diện cho hơn 5 triệu đảng viên có đủ phẩm chất, năng lực, trình độ gánh vác trọng trách mà Đảng, nhân dân giao phó.
Theo Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, các văn kiện được xây dựng dựa trên tổng kết sâu sắc kinh nghiệm thực tiễn, là kết tinh ý chí của toàn Đảng, toàn dân. Các văn kiện tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, gắn với tổng kết 35 năm quá trình đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh phát triển đất nước thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.
Đại hội biểu thị sự thống nhất ý chí của toàn Đảng, toàn dân trong thời kỳ mới, thực hiện bằng được mục tiêu tổng quát được nêu trong báo cáo chính trị: Nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định; phấn đấu để đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
Đại hội thảo luận các quyết sách quan trọng trong giai đoạn tới.
Đại hội XIII đã thành công tốt đẹp
Tiếp tục đọc Diễn văn bế mạc, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh về sự kiên định trong mục tiêu độc lập, chủ nghĩa xã hội vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh của Đảng ta. 
Đồng thời nhấn mạnh, phải luôn tăng cường xây dựng, chỉnh đổn Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo. Thực hiện nghiêm các nguyên tắc, cơ chế, quy định của Đảng, thực hành dân chủ gắn liền với kỷ luật, kỷ cương của Đảng.
Bế mạc Đại hội XIII: Không sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng - ảnh 10

“Đến giờ phút này, chúng ta có thể vui mừng báo cáo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân… Đại hội XIII đã thành công rất tốt đẹp”, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tuyên bố

Ảnh Gia Hân

Đại hội chân thành cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, các đồng chí trong Ban Chấp hành T.Ư khoá XII không tham gia khoá XIII.
Tổng bí thư, Chủ tịch nước cho biết, Đại hội đã giao trọng trách cho Ban Chấp hành T.Ư khoá XIII, nhận rõ trách nhiệm to lớn trước Đảng, nhân dân, Ban Chấp hành khoá XIII nguyện đoàn kết một lòng, toàn tâm toàn ý phục sự Tổ quốc, nhân dân.
Luôn nâng cao năng lực, phẩm chất, năng lực, lãnh đạo theo tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
“Đến giờ phút này, chúng ta có thể vui mừng báo cáo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân… Đại hội XIII đã thành công rất tốt đẹp”, Tổng bí thư, Chủ tịch nước tuyên bố.
Không phải Đại hội xong là xong, Đại hội xong mới chỉ là khởi đầu
Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định: "Không phải Đại hội xong là xong. Đại hội xong mới chỉ là bắt đầu thôi. Điều quan trọng sau Đại hội có đưa Nghị quyết vào cuộc sống được hay không. Vừa qua chúng ta tổng kết cho thấy, tổ chức thực hiện vẫn là khâu yếu".
Từ đó, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề nghị cần sớm có kế hoạch triển khai Nghị quyết của Đại hội; biểu dương những người làm tốt, xử lý, kỷ luật những người làm sai.
"Tinh thần đó mới là quan trọng", Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nói và đề nghị, nhiệm kỳ XIII phải làm tốt hơn nhiệm kỳ XII.
Sau khi Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đọc diễn văn bế mạc, Đại hội XIII làm lễ chào cờ.
Đại hội XIII chính thức bế mạc sau hơn 7 ngày làm việc.
Thực hiện “3 đột phá chiến lược”
Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM, bày tỏ kỳ vọng về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII: "Hiệp hội Bất động sản TP.HCM kỳ vọng với đường lối của Đảng sẽ hoạch định các chủ trương, chính sách và chiến lược phát triển kinh tế xã hội, trong đó tiếp tục thực hiện 3 đột phá chiến lược: về thể chế pháp luật, chất lượng nguồn nhân lực và hạ tầng.
Chúng tôi hy vọng sự đột phá về thể chế, cải cách mạnh để kiến tạo môi trường đầu tư minh bạch, công bằng, lành mạnh; qua đó giúp doanh nghiệp trong nước đứng vững và phát triển, đồng thời thu hút được các nhà đầu tư quốc tế".
Bế mạc Đại hội XIII: Không sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng - ảnh 11

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM

Ảnh Sỹ Đông

Coi trọng tài năng không nặng về lý lịch
TS Trần Quang Thắng, Viện trưởng Viện Kinh tế và Quản lý TP.HCM, bày tỏ: "Tôi kỳ vọng thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII sẽ có nhiều đột phá trong sử dụng người tài theo hướng coi trọng tài năng chứ không nặng về lý lịch, và chế độ đãi ngộ tương xứng. Việc này đòi hỏi sự dũng cảm của người đứng đầu, lãnh đạo chủ chốt nhưng nếu quyết tâm thì sẽ làm được".
Bế mạc Đại hội XIII: Không sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng - ảnh 12

TS Trần Quang Thắng, Viện trưởng Viện Kinh tế và Quản lý TP.HCM

Ảnh Ngọc Dương

Kiểm soát quyền lực, “nhốt quyền lực vào cái lồng cơ chế”
PGS-TSVũ Văn Nhiêm, Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Luật TP.HCM cho rằng: "Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước đạt được nhiều thành tích về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh; đặc biệt công tác phòng, chống tham nhũng đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.
Bên cạnh việc xử lý cán bộ làm sai, để để cán bộ “không dám tham nhũng” và “không thể tham nhũng” thì thể chế pháp luật cần xây dựng theo hướng phân công, phối hợp và kiểm soát quyền lực một cách toàn diện, khoa học và chặt chẽ. Trong thời gian tới, cần hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực, “nhốt quyền lực vào cái lồng cơ chế”; đồng thời làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu, nhất là đối với cơ quan hành pháp và cơ quan hành chính nhà nước cũng như tăng cường chế độ giải trình của các thiết chế quyền lực đối với xã hội và nhân dân.
Bế mạc Đại hội XIII: Không sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng - ảnh 13
Đột phá, giúp cộng đồng kinh doanh du lịch vượt khó, phát triển bền vững trong dài hạn
Ông Cao Trí Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TP.Đà Nẵng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Vietnam TravelMart, bày tỏ: "Covid-19 gây nên thách thức rất lớn cho các doanh nghiệp du lịch. Vì vậy, cộng đồng doanh nghiệp rất kỳ vọng thành công của Đại hội XIII, với những chủ trương lớn mang tính đột phá để giúp cộng đồng kinh doanh du lịch vượt qua khó khăn, có thể phục hồi và phát triển bền vững trong dài hạn.
Cộng đồng doanh nghiệp du lịch, lữ hành mong muốn Chính phủ xem xét từng bước mở cửa các thị trường khách an toàn theo lộ trình chống dịch.
Bên cạnh đó, cần tính đến việc giảm thuế VAT, tiếp tục cho doanh nghiệp thật sự hoạt động, gặp khó khăn được khoanh nợ giãn nợ. Đối với các gói giải cứu doanh nghiệp cần tiếp tục nhưng nới lỏng một số điều kiện để dễ dàng tiếp cận hơn".
Bế mạc Đại hội XIII: Không sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng - ảnh 14

Ông Cao Trí Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TP.Đà Nẵng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Vietnam TravelMart

Ảnh T.N

 
Theo chương trình dự kiến, tại phiên bế mạc sáng nay, Đại hội sẽ nghe báo cáo kết quả bầu Bộ Chính trị, Tổng bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra T.Ư và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư. Sau đó, Ban Chấp hành T.Ư khóa XIII ra mắt Đại hội.
Tại phiên bế mạc cũng sẽ thông qua Nghị quyết Đại hội XIII.
Trước đó, sáng 31.1, Ban Chấp hành T.Ư khóa XIII đã họp hội nghị lần thứ nhất để bầu Bộ Chính trị, Tổng bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra T.Ư và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư khóa XIII.
Kết quả, T.Ư đã bầu 18 ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII. Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Tổng bí thư khóa XIII. Đây là nhiệm kỳ thứ 3 liên tiếp (khóa XI, XII, XIII), ông Nguyễn Phú Trọng được bầu làm Tổng bí thư T.Ư Đảng.
Bế mạc Đại hội XIII: Không sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng - ảnh 15

Sáng 31.1, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành T.Ư khoá XIII tiến hành phiên họp đầu tiên, bầu Bộ Chính trị, Tổng bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra T.Ư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư

Ảnh TTXVN

Trong số 18 ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, có 8 ủy viên Bộ Chính trị khóa XII tái cử, 7 ủy viên Ban Bí thư khóa XII trúng cử, 3 người còn lại lần đầu tham gia Bộ Chính trị, trong đó có 1 trường hợp đặc biệt là ông Phan Văn Giang, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. 
Tại hội nghị, T.Ư khóa XIII cũng đã bầu thêm 5 ủy viên Ban Bí thư, gồm: ông Đỗ Văn Chiến, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; bà Bùi Thị Minh Hoài, Phó chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra T.Ư; ông Lê Minh Hưng, Chánh văn phòng T.Ư Đảng; ông Lê Minh Khái, Tổng thanh tra Chính phủ; ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam.
Ủy ban Kiểm tra T.Ư khóa XIII có 19 thành viên. Ông Trần Cẩm Tú tiếp tục được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư.

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU