Dấu ấn nhiệm kỳ
Đại hội XII
(2016 - 2021)

Việt Nam đã trải qua năm 2020 với nhiều khó khăn, thử thách: Đại dịch Covid-19 đẩy cả thế giới vào khủng hoảng sâu sắc, thiên tai lũ lụt dị thường. Tuy nhiên, chính những thử thách đặc biệt ấy đã giúp chúng ta khép lại trọn vẹn một nhiệm kỳ thành công với nhiều kết quả nổi bật.

Báo Thanh Niên

Bình luận

//insertCity(1029772); var commentcount = 0; $('.comment-item time').each(function() { var d = new Date(eval($(this).attr('rel'))); d.setHours(d.getHours() - 7); var n = new Date(); if (d > n) { $(this).parents('.comment-item').hide(); commentcount--; } }); if (commentcount != 0) { $('#commentcount1029772').val(commentcount); if (commentcount > 0) { $('#ccc').html('(' + commentcount + ' nhận xét)'); } else { $('#ccc').hide(); } }
Liên hệ tòa soạn Báo lỗi