Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII: Củng cố niềm tin, xây thế trận lòng dân

0 Thanh Niên

Đánh giá tác giả

Đánh giá tác giả

Hôm qua 27.1, Đại hội XIII dành cả ngày để tập trung thảo luận về các nội dung của văn kiện trình tại đại hội. 23 ý kiến của các đại biểu đại diện cho các đoàn đã tập trung phân tích, làm sáng rõ các kết quả của nhiệm kỳ khóa XII, cũng như công cuộc đổi mới trong 35 năm qua dưới nhiều khía cạnh.
Toàn cảnh phiên làm việc ngày 27.1 của Đại hội XIII tại hội trường 	 /// Ảnh: Gia Hân Toàn cảnh phiên làm việc ngày 27.1 của Đại hội XIII tại hội trường - Ảnh: Gia Hân
Toàn cảnh phiên làm việc ngày 27.1 của Đại hội XIII tại hội trường
Ảnh: Gia Hân
Bên cạnh đó, các ý kiến cũng đã nêu ra nhiều kiến nghị, bổ sung nhiều khía cạnh, góc nhìn vào các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm nhằm thực hiện mục tiêu mà Văn kiện Đại hội XIII đã nêu, với quan điểm: Người dân là trung tâm, là chủ thể của quá trình phát triển của đất nước.
Thanh Niên trích đăng một số ý kiến tại đại hội.
Củng cố niềm tin, xây thế trận lòng dân

Đại biểu dự phiên thảo luận nội dung Văn kiện Đại hội XIII ngày 27.1

Ảnh: Gia Hân

Chủ tịch ủy ban T.Ư MTTQ Trần Thanh Mẫn: Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước

Củng cố niềm tin, xây thế trận lòng dân

Ảnh: Gia Hân

       
Trong thời gian tới, hoạt động của Mặt trận phải hướng mạnh về cơ sở, phát huy tốt hơn vai trò của các tổ chức thành viên, của Ban Công tác Mặt trận ở hơn 100.000 địa bàn dân cư trong cả nước; tập hợp sức mạnh của 100 triệu đồng bào trong nước và đồng bào ta ở nước ngoài, cùng hiệp lực, quyết tâm, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Lắng nghe ý kiến nhân dân, kịp thời phản ánh, tham mưu đối với cấp ủy, phối hợp cùng chính quyền giải quyết các vấn đề thiết thực liên quan đến đời sống nhân dân; tiếp tục giữ vai trò nòng cốt trong việc thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; đẩy mạnh hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham gia hiệu quả hơn trong xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Bác Hồ kính yêu đã khẳng định: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “Muôn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”, đội ngũ cán bộ Mặt trận phải có năng lực, trình độ, tâm huyết, trách nhiệm, biết “lắng nghe dân nói, nói cho dân hiểu, làm cho dân tin”.
Với niềm tin vững chắc vào Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, trân trọng và phát huy những thành quả mà toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã nỗ lực phấn đấu đạt được, Mặt trận nguyện mang hết sức mình, vận động các tầng lớp nhân dân chung sức, đồng lòng - khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, lòng nhân ái, niềm tự hào, tự tôn dân tộc - tự tin, đổi mới, sáng tạo - hun đúc ý chí, bản lĩnh, khát vọng phát triển, xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư Nguyễn Xuân Thắng: Dân là gốc, là trung tâm, là chủ thể của quá trình phát triển

Củng cố niềm tin, xây thế trận lòng dân

Ảnh: Gia Hân

       
Phát triển lý luận của chúng ta trong thời gian vừa qua là kế thừa của 35 năm đổi mới đất nước, 30 năm thực hiện Cương lĩnh phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ quá độ lên CNXH. Lý luận ở đây chính là việc chúng ta tổng kết thực tiễn, chưng cất, hoàn thiện bằng chính thực tiễn Việt Nam, sáng tạo Việt Nam và cách làm của Việt Nam, và nói thực là chưa có tiền lệ trong lịch sử. Đây là một mô hình mà hiện nay thế giới cũng nhìn nhận là rất đặc biệt, nó giải quyết được vấn đề về ổn định, huy động mọi nguồn lực, đặc biệt sự tham gia của nhân dân.
Hai vấn đề lớn của văn kiện trình đại hội lần này về mặt lý luận là nhấn mạnh đến vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và nhấn mạnh vai trò của người dân, với quan điểm dân là gốc, là trung tâm, là chủ thể, vừa tham gia, vừa thụ hưởng thành quả của sự phát triển. Đấy chính là CNXH. Chúng ta muốn một dân tộc với khát vọng phát triển, vươn lên sánh vai các cường quốc năm châu; đồng thời là một dân tộc mà người dân được hưởng tự do, được hạnh phúc và mọi người tham gia, mọi người hưởng lợi hay nói đúng hơn là bao trùm bền vững, không ai bị bỏ lại phía sau. Đó chính là CNXH Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm: Nguy hiểm nhất là suy giảm  thế trận lòng dân

Củng cố niềm tin, xây thế trận lòng dân

Ảnh: Gia Hân

       
5 năm qua, Đảng bộ Công an T.Ư và toàn lực lượng công an nhân dân (CAND) đã quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng. Lực lượng CAND đã chủ động, thường xuyên nắm chắc và dự báo sát, đúng tình hình từ xa, từ sớm, từ cơ sở, thực hiện tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước đề ra và lãnh đạo thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương, quan điểm có ý nghĩa chiến lược, cơ bản, lâu dài về bảo vệ ANTT và xây dựng lực lượng CAND, qua đó tạo môi trường hòa bình, ổn định, phát triển KT-XH, mở rộng đối ngoại, nâng tầm vị thế đất nước...
Trong thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực sẽ tiếp tục diễn biến rất nhanh chóng, phức tạp, tiềm ẩn nhiều yếu tố gây mất ổn định. Dưới góc độ thực hiện nhiệm vụ an ninh quốc gia, đất nước ta, chúng tôi đánh giá nguy cơ mất an ninh chính trị nội bộ, suy giảm thế trận lòng dân, làm suy yếu sức chiến đấu của Đảng, của chế độ ta từ gốc, từ bên trong là nguy hiểm nhất.
Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng về nhiệm vụ bảo vệ ANTT, lực lượng CAND cần tập trung xây dựng thế trận lòng dân vững chắc về ANTT, phát huy mạnh mẽ thế trận lòng dân trong nền an ninh nhân dân, như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Muốn làm tròn nhiệm vụ nặng nề mà vẻ vang ấy, công an cần phải đoàn kết nhân dân, tổ chức và giáo dục nhân dân, dựa vào lực lượng rộng lớn của nhân dân”. Phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng công an xã trong bảo đảm ANTT tại cơ sở, theo phương châm: “trong dân, gần dân, lúc dân cần, lúc dân khó, có công an”; tập trung xây dựng từng thôn, xóm, bản, làng, tổ dân phố, cơ quan, doanh nghiệp trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn, lành mạnh, bảo đảm cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang: Xây dựng quân đội chính quy, tinh nhuệ, hiện đại

Củng cố niềm tin, xây thế trận lòng dân

Ảnh: Gia Hân

       
Để triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tăng cường củng cố quốc phòng, xây dựng quân đội, bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn cách mạng mới, Đoàn đại biểu Đảng bộ Quân đội đề xuất một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cần tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ 2021 - 2026 như sau: tập trung lãnh đạo xây dựng quân đội nhân dân cách mạng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; ưu tiên hiện đại hóa một số quân chủng, binh chủng, lực lượng, tạo tiền đề vững chắc để phấn đấu từ năm 2030 xây dựng quân đội hiện đại.
Bên cạnh đó, cần thường xuyên giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội; chăm lo xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu, mẫu mực; xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, bảo đảm có chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu cao, phát huy tốt phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân vững mạnh; trọng tâm là khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm của toàn dân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phát huy tốt vai trò của quân đội, công an và các lực lượng trong giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Chính ủy Quân chủng Hải quân Nguyễn Văn Bổng: Biển Đông vẫn diễn biến phức tạp, khó lường

Củng cố niềm tin, xây thế trận lòng dân

Ảnh: Gia Hân

       
Giai đoạn 2021 - 2026, tình hình Biển Đông vẫn diễn biến phức tạp, khó lường, đòi hỏi quân đội ngày càng phải tinh nhuệ, hiện đại. Các cán bộ, chiến sĩ quân đội luôn đoàn kết, vững vàng. Toàn quân luôn đoàn kết, tin tưởng tuyệt đối sự lãnh đạo của Đảng, sẵn sàng nhận nhiệm vụ được giao, phẩm chất bộ đội Cụ Hồ tiếp tục được tỏa sáng, thông qua các nhiệm vụ khó khăn gian khổ, không thoái thác nhiệm vụ, nhất là đấu tranh trên biển.
Đứng trước thách thức, dự thảo Báo cáo chính trị khẳng định lĩnh vực quốc phòng an ninh tiếp tục được xây dựng theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại… Phấn đấu đến năm 2025, hoàn thành điều chỉnh tổ chức biên chế tinh gọn; đến 2030, một số lực lượng hoàn thành xây dựng hiện đại. Đây là mục tiêu rất cao, để xây dựng quân đội hiện đại, theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người trước súng sau. Trước hết là con người hiện đại; và phải có cơ chế chính sách thu hút nguồn lực chất lượng cao; tiếp tục đầu tư công nghiệp quốc phòng để tự chủ sản xuất trang thiết bị vũ khí hiện đại, không phụ thuộc vào nước ngoài, sức mạnh quân đội và khả năng bảo vệ Tổ quốc mới được tăng cường.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng: Kiên định giữ ổn định vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng

Củng cố niềm tin, xây thế trận lòng dân

Ảnh: Đậu Tiến Đạt

       
Trong năm 2020, đại dịch Covid-19 tác động sâu rộng đến kinh tế toàn cầu, ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam. Trước tình hình đó, ngay từ đầu năm, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã điều hành chính sách tiền tệ chủ động, thận trọng và linh hoạt. Kết quả cho thấy, với vai trò ngân hàng T.Ư, NHNN đã điều hành lạm phát bình quân dưới 4% theo đúng mục tiêu Quốc hội đặt ra; dự trữ ngoại hối tăng cao kỷ lục, gấp 3 lần so với cuối 2015. Tình trạng đô la hóa giảm dần, niềm tin của người dân vào đồng nội tệ nâng cao; nguồn vốn ngoại tệ và vàng từng bước được chuyển hóa thành tiền, hỗ trợ vốn cho nền kinh tế.
Bên cạnh đó, NHNN cũng tham gia hỗ trợ người dân và doanh nghiệp chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; đưa ra giải pháp thúc đẩy kinh tế, góp phần đưa Việt Nam trở thành một trong số ít nền kinh tế đạt tăng trưởng dương trong năm 2020. Qua đó, củng cố niềm tin của nhà đầu tư, cải thiện xếp hạng tín nhiệm quốc gia.
Với vai trò là huyết mạch của nền kinh tế, NHNN đã cơ cấu lại tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu từng bước hiệu quả. Sở hữu, đầu tư chéo được quan tâm xử lý, tình trạng cổ đông lớn thao túng ngân hàng được kiểm soát. Nợ xấu được triển khai xử lý đồng bộ, cùng với hạn chế nợ xấu mới phát sinh. NHNN đánh giá nhiệm kỳ 2021 - 2026, tình hình kinh tế diễn biến phức tạp, khó lường. Tuy nhiên, với tinh thần đoàn kết, Ban Cán sự Đảng NHNN quyết tâm vượt qua, kiên định mục tiêu ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong: Chuyển tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp

Củng cố niềm tin, xây thế trận lòng dân

Ảnh: Gia Hân

       
Nếu sản xuất nông nghiệp chỉ lấy sản lượng làm mục tiêu thì đó chỉ mới là “tư duy sản xuất nông nghiệp”, là bán cái mình có, đồng nhất giữa năng suất, sản lượng với lợi nhuận của người nông dân. Tư duy đó hiện nay không còn phù hợp với xu hướng của thời đại; thay vào đó, tư duy kinh tế thị trường, căn cứ vào quy luật cung - cầu với sự điều tiết hợp lý của nhà nước, lấy thị trường làm định hướng sản xuất, sản xuất theo chuỗi giá trị gắn với phát triển các liên kết ngang và liên kết dọc, đẩy mạnh các hoạt động đổi mới sáng tạo, các mô hình mới trong sản xuất kinh doanh, quan tâm nhiều hơn đến nhu cầu người tiêu dùng như chất lượng sản phẩm, an toàn vệ sinh thực phẩm, tiện ích;... tạo thêm dịch vụ, trải nghiệm mới trên chính thửa ruộng, mảnh vườn, gia tăng thêm giá trị. Hay nói cách khác, đó là “Tư duy kinh tế nông nghiệp”, xu hướng tất yếu ngành nông nghiệp cần hướng đến.
Thay đổi một nếp nghĩ, hình thành một tư duy đổi mới đòi hỏi sự chuyển động đồng bộ trong cả hệ thống chính trị tỉnh, từ cấp lãnh đạo cao nhất đến từng người nông dân. Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội các cấp xem thực hiện tuyên truyền về tầm quan trọng này của việc chuyển đổi từ “tư duy sản xuất nông nghiệp” sang “tư duy kinh tế nông nghiệp” là nhiệm vụ chính trị quan trọng, hướng đến tạo sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị và từng bước lan tỏa đến người nông dân. Phải xác định việc chuyển đổi tư duy này là việc chung của cả hệ thống chính trị, chứ không phải việc riêng của ngành nông nghiệp.

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU