Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư: Thế giới đánh giá mô hình Việt Nam là rất đặc biệt

0 Thanh Niên Online

Đánh giá tác giả

Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư Nguyễn Xuân Thắng khẳng định, thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là chưa có tiền lệ trong lịch sử, và thế giới cũng nhìn nhận là “rất đặc biệt”.
Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư Nguyễn Xuân Thắng /// Ảnh Đậu Tiến Đạt Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư Nguyễn Xuân Thắng - Ảnh Đậu Tiến Đạt
Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư Nguyễn Xuân Thắng
Ảnh Đậu Tiến Đạt
Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư Nguyễn Xuân Thắng vừa trao đổi với báo chí bên lề phiên làm việc Đại hội XIII hôm nay, 27.1.
* Trong ngày khai mạc Đại hội XIII hôm qua, 26.1, Tổng bí thư, Chủ tịch nước khẳng định chưa bao giờ chúng ta có được cơ đồ, uy tín, vị thế như ngày nay. Xin ông cho biết, về phương diện lý luận, trong thời gian qua, chúng ta đã phát triển như thế nào?
- Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư Nguyễn Xuân Thắng: Phát triển lý luận của chúng ta trong thời gian vừa qua là kế thừa của 35 năm đổi mới đất nước, 30 năm thực hiện Cương lĩnh phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.
Lý luận ở đây chính là việc chúng ta tổng kết thực tiễn, chưng cất, hoàn thiện bằng chính thực tiễn Việt Nam, sáng tạo Việt Nam và cách làm của Việt Nam, và nói thực là chưa có tiền lệ trong lịch sử. Đây là một mô hình mà hiện nay, thế giới cũng nhìn nhận là rất đặc biệt, nó giải quyết được vấn đề về ổn định, huy động mọi nguồn lực, đặc biệt sự tham gia của nhân dân.
Hai vấn đề lớn của Văn kiện trình đại hội lần này về mặt lý luận là nhấn mạnh đến vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; nhấn mạnh vai trò của người dân, với quan điểm dân là gốc, là trung tâm, là chủ thể, vừa tham gia, vừa thụ hưởng thành quả của sự phát triển. Đấy chính là chủ nghĩa xã hội.
Chúng ta muốn một dân tộc với khát vọng phát triển, vươn lên sánh vai các cường quốc năm châu. Đồng thời là một dân tộc người dân được hưởng tự do, được hạnh phúc và mọi người tham gia, mọi người hưởng lợi hay nói đúng hơn là bao trùm bền vững, không ai bị bỏ lại phía sau. Đấy chính là chủ nghĩa xã hội Việt Nam.

80-85% thông tin xấu độc liên quan Đại hội XIII bị gỡ bỏ

* Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng luôn được coi là trọng tâm được Đảng hết sức quan tâm. Thời gian qua, công tác này được triển khai như thế nào, thưa ông?
- Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ rất quan trọng, đóng góp vào quá trình xây dựng, phát triển của Đảng ta. Trong suốt thời gian qua, đặc biệt là 5 năm qua, công việc này được triển khai bài bản, hệ thống, nhất quán và đặc biệt là rất quyết liệt từ T.Ư đến địa phương.
Điều này thể hiện ở việc lần đầu tiên chúng ta có Ban chỉ đạo thống nhất cả bảo vệ nền tảng tư tưởng, lý luận về công tác tư tưởng, về văn học nghệ thuật. Sau đó chỉ đạo này được triển khai từ T.Ư đến địa phương, và tất cả đều có các Ban chỉ đạo, vào cuộc rất bài bản. Chúng ta đã xây dựng được một kế hoạch, chương trình để thực hiện đấu tranh này có trọng tâm, trọng điểm cả trước mắt và đặt cơ sở cho việc bảo vệ nền tảng một cách thường xuyên, liên tục.
Điểm thứ hai là chúng ta xây dựng được một mạng lưới đấu tranh cả trên các loại hình báo chí cũng như trên mạng xã hội. Đây là điểm rất mới. Cùng với đó, chúng ta đấu tranh trực diện với những luận điểm sai trái, xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các thế lực thường lợi dụng những sự kiện lớn hoặc là những vấn đề nóng để xuyên tạc, lệch lạc, gây ra tình trạng mơ hồ hiểu không đúng thì chúng ta đấu tranh.
Thứ ba, chúng ta thực hiện các giải pháp về kinh tế, tài chính, kiểm soát dòng tiền mà các trang mạng xã hội bị các thế lực này thông qua thực hiện các mục tiêu chống phá. Như các bạn thấy, bước vào đại hội, có thể nói là gần như 80 - 85% các thông tin xấu độc, xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước đã bị gỡ bỏ.

Nói Đảng ta nghĩa là Đảng của chính người dân

* Trong bối cảnh hiện tại, chúng ta vẫn tiếp tục phải đối mặt với những thách thức, đặc biệt là những thế lực thù địch thì vẫn không ngừng có những hành động chống phá. Vậy, việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng sẽ được tiếp tục như thế nào?
- Chúng ta càng thành công thì các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị càng điên cuồng chống phá chúng ta, vì chúng chưa bao giờ từ bỏ âm mưu chống phá chúng ta.
Trong bối cảnh hiện nay, cuộc đấu tranh này sẽ là một cuộc đấu tranh bền bỉ, thường xuyên, quyết liệt, đồng bộ, và với sự tham gia của tất cả mọi chúng ta trong Mặt trận tư tưởng lý luận. Tôi muốn nói đến vai trò của những người làm công tác lý luận xây dựng luận cứ; vai trò của những người như là các cơ quan thông tin - truyền thông về xây dựng những giải pháp tích cực.
Bên cạnh đó, chúng ta phải xây dựng một khuôn khổ pháp lý để bảo vệ vững chắc tất cả những hành động của chúng ta. Đồng thời, đấu tranh với các thế lực thù địch để làm thế nào để vừa răn đe, cảnh báo nhưng đồng thời xử lý những trường hợp vi phạm pháp luật, như vậy chúng ta mới nghiêm được.
Việc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không phải chỉ có các lực lượng chuyên trách mà đây là sự tham gia toàn bộ hệ thống chính trị, của người dân trong xã hội. Chúng ta nói Đảng ta nghĩa là Đảng của chính người dân và người dân tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
* Trên mạng xã hội hiện nay rất nhiều thông tin xấu độc, nói là công tác cán bộ của chúng ta có nhóm lợi ích, rồi tính vùng miền trong công tác nhân sự. Chúng ta nên phản bác luận điệu này như thế nào?
- Tôi cho rằng, nội dung này cũng như tất cả luận điệu xuyên tạc vẫn theo tư duy để tạo ra sự chia cắt trong chúng ta. Hiện nay, chúng ta là một quốc gia thống nhất từ lâu rồi và vấn đề nhân sự được chuẩn bị theo quy trình rất chặt chẽ và trên cơ sở những quy định chặt chẽ thì chúng ta sẽ lựa chọn một cách dân chủ, công khai.

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU