Cử tri kiến nghị xây dựng quỹ dưỡng liêm

1 Thanh Niên

Đánh giá tác giả

Thanh tra Chính phủ (TTCP) vừa có báo cáo trả lời kiến nghị cử tri các địa phương về công tác phòng chống tham nhũng.
Theo đó, để góp phần phòng, chống tham nhũng có hiệu quả, cử tri TP.Đà Nẵng và tỉnh Long An kiến nghị ngoài chọn người có đức, có tài; quan tâm đến chính sách đãi ngộ, tăng lương, cần nghiên cứu xây dựng quỹ dưỡng liêm bằng cách trích một phần lương hằng tháng, gửi vào ngân hàng, đến khi về hưu nếu không vi phạm gì sẽ được nhận, còn nếu vi phạm sẽ sung vào công quỹ.
Trả lời kiến nghị này, TTCP cho biết xác định nhân tố con người là đặc biệt quan trọng trong hoạt động của bộ máy nhà nước và trong công tác phòng chống tham nhũng, Chính phủ đã chỉ đạo cụ thể các giải pháp nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu. TTCP cũng nhắc đến cần có các chính sách tiền lương hợp lý để từng bước thực hiện chế độ tiền lương theo hướng bảo đảm cho cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng nhu cầu mức sống tối thiểu và có thu nhập khá trong xã hội, nhưng không trả lời thẳng vào việc thành lập quỹ dưỡng liêm.

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hư Trúc

Hư Trúc

Để vào ngân hàng nào, nó phá sản thì sao?

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU