CSGT tuần tra ban đêm được nhận mức tiền bồi dưỡng bao nhiêu?

Thanh Niên Online
Từ ngày 1.3 mức chi bồi dưỡng cho cán bộ, chiến sĩ trực tiếp tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) ban đêm khi làm đủ 1 ca 4 tiếng tối đa 100.000 đồng/người.
- Ảnh: Vũ Phượng
Ảnh: Vũ Phượng
Thông tư số 01/2018 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông có hiệu lực từ ngày 1.3.
Theo Điểm đ, Khoản 3, Điều 4 Thông tư mức chi bồi dưỡng cho cán bộ, chiến sĩ trực tiếp tham gia bảo đảm TTATGT ban đêm (bao gồm cả lực lượng Cảnh sát khác tham gia trực tiếp cho nhiệm vụ bảo đảm TTATGT theo quy định tại Nghị định số 27/2010/NĐ-CP của Chính phủ) tối đa 100.000 đồng/người/ca (1 ca từ đủ 4 tiếng trở lên).
VIDEO: Sau 21 giờ, CSGT kiểm tra giấy tờ tất cả người đi đường
Một CSGT đang đảm nhận công tác trên địa bàn quận 1 (TP.HCM) cũng cho biết hiện mức bồi dưỡng 1 ca đêm từ 22 giờ đến 2 giờ sáng hôm sau hoặc từ 2 giờ đến 6 giờ sáng ngoài tiền lương sẽ nhận được thêm 100.000 đồng tiền bồi dưỡng cho một ca.
Một CSGT đang công tác trên địa bàn quận 4 (TP.HCM) cũng cho biết như vậy và bổ sung thêm thông tin, 1 tháng số tiền bồi dưỡng tối đa mà CSGT nhận được khi làm ca đêm không vượt quá 1.000.000 đồng, tức là không làm quá 10 ca đêm/tháng. Tuy nhiên, vì thiếu quân nên nhiều khi CSGT phải trực quá 10 ca/tháng nhưng số tiền nhận được vẫn không vượt quá 1.000.000 đồng.

Bên cạnh đó, thông tư cũng có nội dung quan trọng nhận được sự chú ý là từ giai đoạn 2018 - 2020, nguồn thu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông được dành 100% cho công tác bảo đảm TTATGT.
Theo đó, trong giai đoạn 2018 - 2020, bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương 70% số thu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông, 30% còn lại dành cho Bộ Công an để thực hiện chi cho công tác bảo đảm TTATGT.
Riêng năm 2018, địa phương sử dụng 70% số kinh phí ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho địa phương từ nguồn xử phạt hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông cho lực lượng công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để thực hiện nhiệm vụ bảo đảm TTATGT trên địa bàn, 30% còn lại cho các lực lượng khác của địa phương tham gia công tác bảo đảm TTATGT trên địa bàn theo đúng quy định.
Nội dung chi bảo đảm TTATGT gồm: Chi tuyên truyền, phổ biến pháp luật an toàn giao thông; chi tiền lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ trực tiếp phục vụ công tác bảo đảm TTATGT theo quy định của pháp luật hiện hành; chi mua sắm trang thiết bị, phương tiện phục vụ cho công tác bảo đảm TTATGT theo định mức, tiêu chuẩn, chế độ hiện hành;…